U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vader Abraham Worstelt Met Keuzes

Het was een trieste vertoning om Pierre Cartner, alias Vader Abraham, tegenover Yolanthe Cabau van Kasbergen zo te zien stuntelen bij de uitslag van ons Nationaal Songfestival 2010.

Ik kan het niet doen.’ Vertwijfeld ging zijn blik van de camera naar het publiek en via de regisseur weer terug naar Yolanthe. Hij mocht geen muntje opgooien. Hij moest echt kiezen.

Hij keek nog eens wanhopig naar de regisseur die hem zo beloofd had dat dit niet zou gebeuren. Zijn blik verdronk daarna weer in de donkerbruine ogen van Yolante. Een nonchalante schouderophaling. Denkbeeldig gooide hij, zuiver alleen in zijn eigen fantasie, toch dat muntje op. ‘Nou, Sieneke dan!

Jozua 24: 15 Maar indien het kwaad is in jullie ogen, Yahweh te dienen, kiest dan heden, wie jullie dienen zullen: of de goden die je vaderen aan de overzijde van de Rivier gediend hebben, of de goden van de Amorieten, in wier land jullie woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen Yahweh dienen!

Vandaag moet je een keuze maken! Het is nu de aangename tijd! Straks kan het te laat zijn!’
Als evangelist heb ik decennialang een dergelijke boodschap gebracht. Ik heb velen tot de Heer mogen leiden.

Toch is er nooit een lichtje bij me opgegaan toen telkens bleek dat echte veranderingen van mensenlevens alleen zichtbaar werden als een dergelijke mentale druk van mijn kant achterwege bleef.
In mijn leven heb ik veel veranderingen bij mensen gezien als ze de genade van de Heer ontdekten. Er zijn ook mensen die een keuze hebben gemaakt nadat ik daartoe had aangedrongen. Hadden ze maar net als Pierre Kartner uitgeroepen: 'Ik kan het niet doen!'
Het leven dat ik zag opbloeien als mensen zicht kregen op de genade bleef achterwege bij die keuzemakers.

Kies dan vandaag wie je dienen zal’. Tot wie zei Jozua dit?

Het waren mensen in wiens ogen het kwaad was om Yahweh te dienen. Zij hadden de keuze tussen allerhande goden. Maaksels en bedenksels van mensen uit de volkeren rondom. Maar waar het Jozua en zijn huis betrof, daar hoefde geen keuze gemaakt te worden. Zij kenden namelijk Yahweh.

Zolang je je eigen weg gaat, kan je ook je eigen keuzes maken. Feitelijk maakt het niet zoveel uit welke keuze je maakt. Je komt altijd uit op een eigen bedenksel.

Bij Jozua en zijn huis lag dat anders. Er was voor hen al een keuze gemaakt. Yahweh zelf had hen gekozen. Daar konden ze heerlijk in rusten.

Efeze 1: 4 God heeft ons immers in Christus uitverkoren voor de grondlegging der wereld,
Er is een keuze voor jou en mij gemaakt. Allang ver voordat het leek mis te gaan keek God naar Zijn Zoon en zag het werk dat Hij voor ons zou volbrengen. Hij zag Hem toen al als Overwinnaar over zonde, dood en graf. In die Overwinnaar koos God jou en mij.

Mensen kunnen vrij kiezen waar de mens zelf een eigen keuze beschikbaar gesteld heeft. Het dreigt dan altijd de keuze voor een afgod te worden, zelfs als die afgod een christelijke naam draagt.
Ons ware leven in Christus hebben we te danken aan de keuze die God gemaakt heeft. Zijn keuze is ruimhartig, overdadig, overvloeiend. Het is een genade die blijft doorstromen tot alle uithoeken van de wereld. Het bereikt ook hen in wiens ogen het kwaad was Yahweh te dienen. Overvloeiende genade! Wat een rijkdom!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende