U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Zelfstandige Heerlijkheid Valkenburg

We hebben veel gewandeld in de afgelopen vakantieweek. De omgeving van Valkenburg is een lust voor het oog. Daarbij werden we ook nog eens verwend met echt alle weersgesteldheden die je maar kan hebben. De frisse groene lentetinten die nieuw leven aankondigen schitterden ons de ene dag tegemoet. De andere dag was het een uitgestrekt wit sprookjeslandschap, waar de winterkoning zijn heerlijkheid zo zou kunnen binnentreden.

Met die heerlijkheid zijn we precies aangekomen op het punt waar ik nu even bij stil wil staan. Het land van Valkenburg was een zelfstandige heerlijkheid, dat laten een graafschap rondom Valkenburg werd.

Het voert te ver om in te gaan op alle nuances van de heren van Valkenburg die de kern legden voor zo’n landsheerlijkheid. Daarvoor verwijs ik graag naar de Wikipedea en de toeristische sites van deze streek. Wat wel heel duidelijk opvalt als je hierover leest is dat deze heerlijkheden ontstaan zijn vanuit menselijke macht, inspanningen en veroveringen.
Wat een gigantisch verschil met de heerlijkheid die genade ons schenkt om niet.

Paulus spreekt in 2 Corinthe 3: 9 over een bediening van gerechtigheid die overvloedig is in heerlijkheid. Hoe tekent Paulus de heerlijkheid van deze bediening?
2 Corinthe 3: 18 Wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Onder genade is geen enkele sprake van menselijke macht dat heerlijkheid tot stand brengt. Bij genade komen geen menselijke inspanningen voor om heerlijkheid te bewerken. Bij genade wordt de heerlijkheid niet door de mens zelf veroverd.

Wij mogen zien op Christus als ons leven. Daar zien we Zijn volle heerlijkheid. Het zien van Hem verandert ons. Dat gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Gods genade werkt de heerlijkheid van Christus steeds meer in ons uit.

Die bediening van Gods heerlijkheid is ook niet Paulus macht, inspanning of verovering. Paulus wist maar al te goed dat hijzelf daar geen enkele verdienste in had. In het vorige hoofdstuk vers 17 vroeg hij al: ‘Wie is tot zo’n taak bekwaam?’.

De dienst van gerechtigheid die resulteert in een overvloed van heerlijkheid is zuiver enkel en alleen het werk van Gods genade.
2 Corinthe 3: 5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,

Paulus zet hier de heerlijkheid van Gods overvloeiende genade af tegen de heerlijkheid van het oude verbond. Ook dat had heerlijkheid. Het viel echter volkomen in het niet bij de heerlijkheid van Gods genade.

2 Corinthe 3: 8- 9 Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid.

Steek je ’s nachts een lamp aan in een donkere kamer, dan vult die lamp de kamer met licht. Dat zou je de heerlijkheid van het Oude Verbond kunnen noemen.

Breekt dan ’s morgens de zon in al zijn heerlijkheid door en schijnt hij in de kamer, dan verflauwt de heerlijkheid van de lamp en je kan nauwelijks zien dat hij aan is. De bediening van de wet valt in het niet bij de oneindige heerlijkheid van de bediening van de genade.

De heerlijkheid van het Land van Valkenburg was best indrukwekkend. Het is prachtig om het te bekijken. Het valt echter totaal in het niet bij de heerlijkheden die God geschonken heeft.

Genade doet daar nog eens een schepje bovenop en je krijgt een overvloed van heerlijkheid, die werkt in een ieder van ons van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende