U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geen X-Factor Nodig

Ik zag op TV dat die weer komen gaat. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik kijk altijd graag naar dergelijke programma’s. Eerlijk gezegd denk ik mezelf altijd in dat ik daar op die ster staat. Natuurlijk met grandioos succes.
Nee, dat hoef ik eigenlijk niet te verwachten.

Als je kijkt naar al die succesnummers en supersterren die het gemaakt hebben krijg je wel een behoorlijk vertekend beeld van de werkelijkheid. Alles ziet er glanzend en grandioos uit. Het draait hier ook allemaal om het glanzende en grandioze. Onder de oppervlakte kan er van alles aan de hand zijn, maar uiterlijk is het gigantisch grandioos!

Ken je trouwens dat soort gelovigen? Ben je misschien zelf nogal eens zo’n gelovige? Alles gaat grandioos, nee, het kan niet beter. Jouw leven is één grote straal van Christus. Onder de oppervlakte is er van alles en nog wat aan de hand, maar jouw leven met de Heer is gigantisch grandioos! Nou, jij hebt echt de Christus-Factor.

Maak jezelf nou toch niks wijs! Jij hebt inderdaad alles ontvangen in Christus. Meer zegen als alle zegeningen kunnen er echt niet meer bij. In Christus bezit je alles. Juist nu bidt Paulus voor jou en mij dat we de Geest van wijsheid mogen ontvangen. We hebben namelijk nog niet een volledige kijk op wie die Christus is en wat Hij doet in ons leven.

Paulus bidt voor ons, die alles in Christus bezitten, dat we Hem recht zullen kennen. Christus is ons leven, maar hebben we altijd door wie en wat Hij is en wat Hij doet in ons? Daarvoor hebben we die rechte kennis nodig. Dat bereiken we niet door zelf alle oneffenheden in ons leven met een soort X-Factor recht te strijken. We mogen leren kennen wat Hij daarin wil werken.

Die Geest van kennis zal ons hart verlichten. Bij het hart denken wij ten onrechte aan emotie. In de Bijbel zit de emotie in de ingewanden. Het hart is in de Bijbel het denkcentrum. Ons denken hoeft niet gericht te zijn op het openbaren van een X-Factor of een Christus-Factor, hoe beroerd ons leven ook mag zijn. We zijn geen geestelijke Supersterren.

We zijn gelovigen die Christus als ons leven bezitten. Het licht in ons denken mag aangaan, zodat waar we eerst wel wisten dat Christus ons leven was maar het niet zagen, we nu in dat licht Christus als ons leven mogen zien. Hij mag in onze moeiten en zorgen Zijn leven en Zijn genade werken.

In de gemeente, het Lichaam van Christus, lopen dus geen supersterren rond met een X-Factor. Allemaal, stuk voor stuk, bezitten we Christus als ons Leven. Allemaal, stuk voor stuk, dienen we nu Hem ook zo steeds beter te leren kennen. Op het eind van zijn leven was dit nog altijd het grootste verlangen van Paulus.

God gebruikt geen geestelijke supersterren, die zich door de voorrondes hebben gevochten en nu in een onderlinge strijd bewijzen de X-Factor te bezitten.

God gebruikt een dronkenlap als een Noach, God gebruikt een leugenaar als een Abraham, God gebruikt een huichelaar als een Jacob, God gebruikt verstorvenen als Abraham en Sara, God gebruikt een driftkop als een Mozes, God gebruikt een hoer als Rachab, ja, lees zelf de waslijst in Hebreeën 11 nog eens met die blik.
Het waren geen supersterren, het waren mensen waar Christus in werkte.

In Christus ben jij al volmaakt. Perfecter dan dit zal nooit meer lukken. We hoeven ook niet als acteurs te spelen wat we allang zijn in Christus. Paulus gebed was dat we inzicht zouden krijgen in dat wat we reeds uit genade ontvangen hebben.

Efeze 1: 17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jou geeft de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen van je hart,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende