U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Is Aslan Gevaarlijk?

In de kronieken van Narnia beschreef C.S. Lewis in ‘Het Betoverde Land Achter De Kleerkast’ de vraag van Susan en Lucy aan het echtpaar Bever om Aslan te beschrijven. Ze vroegen: ‘Is Aslan een mens?’

Meneer Bever gaf het antwoord: ‘Aslan een mens? Nee, beslist niet! Ik zal je vertellen, Hij is de Koning van het woud. Hij is de zoon van de grote Keizer van achter de Zee. Ken je dan de Koning van alle dieren niet? Aslan is een leeuw – de Leeuw, de grote Leeuw.’

O’, zei Susan, ‘ik dacht dat hij een mens was. Is hij dan wel veilig? Ik zal knap zenuwachtig zijn als ik een leeuw moet ontmoeten’.

‘Vergis je maar niet. Je zult zenuwachtig genoeg zijn’, zei mevrouw Bever. ‘Mocht er iemand zijn van wie de knietjes niet knikken, dan is hij of onvoorstelbaar dapper of ronduit dwaas.’

‘Dus hij is gevaarlijk?’
zei Lucy.

Gevaarlijk?, zei meneer Bever. ‘Heb je dan helemaal niet gehoord wat mijn vrouw net zei? Hoe komt iemand op het idee dat Hij dat niet zou zijn. Natuurlijk is Hij gevaarlijk, maar Hij is goed. Hij is de Koning, zeg ik je toch?’

Hij is gevaarlijk en goed. Dat is die Koning uit de stam van Juda, die tweeduizend jaar geleden brullend ons wereldje binnenstapte. Satan’s macht, dood, graf en de hele zondemacht heeft Hij met Zijn gevaarlijke beet compleet verzwolgen. De macht die de zonde over ons leven had is met één uithaal teniet gedaan, zoals een leeuw een veldmuisje velt met één veeg van zijn klauwen. Hij is de gevaarlijke Koning der Koningen.

Hij is gevaarlijk en goed. In het graf is jouw oude ik eens voor altijd beëindigd. Het is gestorven. Het is in het graf gelegd om er nooit meer uit te komen. Gevaarlijk.
Uit het graf is Christus na drie dagen opgestaan. Hij is het nieuwe leven dat nu in jou is opgewekt. Christus leeft in jou! Dat leven sterft niet. Hij is goed.

Er zijn mensen bang voor terroristen. Er zijn mensen bang voor de zwakke economie. Er zijn mensen bang voor biologische oorlogsvoering. Er zijn mensen bang voor kernwapens in de handen van een gek. Er zijn mensen bang voor natuurrampen.

Alle mogelijke en onmogelijke gevaren zijn voor onze Heer der Heren en Koning der Koningen als veldmuisjes. Is Hij gevaarlijk? Zeker weten! Zijn macht is zo onbegrensd dat het feitelijk niet echt te beschrijven valt.

God is goed. Voor ieder die van angst beeft voor terroristen, voor de economische situatie, voor een biologische oorlogsvoering, voor kernwapens en natuurrampen. God is goed voor ieder. Hij is de God van alle genade, Hij is de Vader van alle barmhartigheid. Zijn genade is onweerstaanbaar. Rust in Zijn schaduw en niets zal je raken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende