U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Help, iemand is aardig!

Het Dagblad van het Noorden wist te melden dat uit een onderzoek van SIRE (Stichting Ideële Reclame) bleek dat de meerderheid van de door hen geënquêteerden vond dat Nederlanders de afgelopen jaren onaardiger zijn geworden.

Natuurlijk kan je erop wachten dat hier weer een oproep op volgt dat we wat aardiger voor elkaar moeten zijn. Jij moet je dan natuurlijker iets aardiger naar mij toe opstellen, dan mag je vanzelfsprekend ook van mij verwachten iets aardiger naar jou toe te zijn. Nou, dat is een aardig resultaat van zo’n enquête. Toch?

Gek woord trouwens: ‘Aardig’. Een perfectionist is nooit tevreden met een ‘aardig’ resultaat. Dat is toch maar wat magertjes.
Helaas voor al die evangelische inspanners tot aardigheid is God zo’n perfectionist.
Uitermate gelukkig voor alle rusters in Gods genade is God zo’n perfectionist.

Op één geval in de Naardense Bijbel na kom je geen aardige mensen in de Bijbel tegen. De woorden met een redelijk soortgelijke strekking in de vertalingen komen voort uit verschillende grondwoorden.

Van de broers van Jozef lees je in Genesis 37: 4 dat ze Jozef haatten en dus niks aardigs tegen hem konden zeggen. Hier draait het erom dat er geen shalom, geen vrede, tussen hen was.

Op dezelfde manier verklaart David in Psalm 28: 3 dat de bedrijvers van ongerechtigheid onderling wel aardig voor elkaar zijn terwijl er boosheid in hun hart is. Hier was dus juist wel shalom, oftewel vrede.

Deze vrede is het , ook al is het met de mond en niet met het hart, waar Nederland naar terugverlangt.

In 2 Koningen 25: 28 is het de koning van Babel die aardig is voor Jojakin. Dit is een ander Hebreeuws woord dat welwillend, aangenaam of goed betekent. Dit komt heel sterk overeen met de aardigheid waar de mensen van het onderzoek naar zochten.
In 2 Kronieken 10: 7 adviseren de oudsten van het volk aan koning Rechabeam om aardig te zijn voor het volk. Op die manier had hij de scheuring van het rijk kunnen voorkomen. Hij was echter niet aardig en dus was de scheuring een feit. Ook hier is sprake van die welwillendheid.

In Jeremia 12: 6 wordt gewaarschuwd om mensen die op deze manier aardig tegen je zijn niet te vertrouwen.

Alle aardigheden ten spijt kan men ons toch nog een hak zetten. Aardig zijn is slechts het oppoetsen van uiterlijkheid. Helaas zijn velen geneigd om die ethisch juiste gezindheid als het hoogste goed op deze aarde te beschouwen terwijl het feitelijk alleen een uiterlijke schijn hooghoudt. Veinzerij!

Er is meer nodig om rechtvaardig te zijn.
Er is meer nodig om heilig te zijn.
Er is meer nodig om liefde te zijn.
Er is meer nodig in een rechte relatie tot God.

Alles is gedaan waardoor we rechtvaardig zijn.
Alles is gedaan waardoor we heilig zijn.
Alles is gedaan waardoor we ongeveinsde liefde zijn.

Gods genade is meer dan overvloeiend voor jou, voor mij, en het blijft doorstromen naar elk ander. Dan nemen we geen genoegen meer met een aardig resultaat.
Het resultaat van Gods genade is subliem!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende