U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wijs Haar De Deur!

Galaten 4: 24 Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit [Sara & Hagar] zijn twee verbonden: de ene van de berg Sinaï, die slaven baart, dit is Hagar.

Paulus tekent hier het leven van Sara en Hagar als plaatjes voor een diepere betekenis. Hier en in vers 22 zien we al dat Hagar slavernij vertegenwoordigt. Vers 22 & 26 geven weer dat Sara staat voor vrijheid.

Uit hun levens leren we de beginselen van wetticisme (bij Hagar) en genade (bij Sara).
Izaäk [van Sara] is de beloofde zoon, bovennatuurlijk voortgebracht uit genade.
Ismaël [van Hagar] was een zoon, door eigen inspanning van Abraham voortgebracht.

Wettisch leven (Hagar) en leven uit genade (Sara) kan niet in één huis of in één geloofsgemeenschap samengaan. Schop al het zelf proberen je huis uit.
Genesis 21: 10 Zij [Sara] zei tot Abraham: Jaag die slavin [Hagar] met haar zoon [Ismaël] weg,

Daar waar in de kerk een verkondiging is van -
Aan de ene kant: Toewijding aan de Heer, dienst voor de Heer, inzet voor de Heer, enz.
Aan de andere kant: Leven uit genade, rusten in onze eenheid met Christus, vrijheid, enz.
Daar is een voortdurend, niet te sussen conflict.

Wanneer wordt het nou eens tijd om al het denken vanuit normen en waarden, vanuit het pogen een goed ‘christelijk’ leven te leiden, om al dat denken de deur te wijzen?
Genesis 21: 8 Het kind [Izaäk] groeide op en werd gespeend, en Abraham richtte een grote maaltijd aan op de dag dat Izaäk gespeend werd.

Op de dag dat Izaäk niet langer aan de borst hoefde, maar vaste spijs kon leren eten, toen werd het tijd om Hagar en haar zoon de deur te wijzen.
De diepere betekenis houdt dus in dat wanneer we als gelovigen ietsje meer aankunnen dan de allereerste aankondiging van het blijde nieuws ook bij ons Hagar en haar zoon de deur uitgaan.

Van Hagar weten we inmiddels dat zij staat voor de wettische verkondiging van normen en waarden. Ismaël, haar zoon staat voor het product dat dit wettisch denken oplevert: Inzet voor de Heer, toewijding, enz.

Zijn we inmiddels de geestelijke moedermelk ontgroeid? Zet dat wettisch denken dan buiten de deur. Zie op je volmaaktheid in Christus en leef uit genade.

Ben je zover doorgegroeid? Ken je dat leven uit genade? Mensen dat wordt een knalfuif!!!
Jazeker! Abraham verzorgde toch ook zo’n groot feest voor zijn zoon. ‘Hij richtte een grote maaltijd aan’, lazen we in Genesis 21: 8.

Geniet van het feest. Put uit die overvloeiende stroom van Gods genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende