U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genadeopvatting Van Jed Clampett

Efeze 1: 3 Onze Here Jezus Christus heeft ons met alle geestelijke zegen in de bovenhemelse gezegend in Christus.
Efeze 2:6 God heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven
in de bovenhemelse, in Christus Jezus,
Filippi 3: 20 Wij zijn
burgers van een rijk in de hemelen,

Naar Gods overvloeiende rijkdom van genade ben jij en ben ik geplaatst in de hemelen, waar we echt alle rijkdom van Christus delen. Alle. Dat is op onze bestemming, de bovenhemelse, waar we nu al geplaatst zijn.

Vaak kijken we naar wat we hier op aarde voorhanden hebben. Dat beschouwen we als ons enig werkelijk bezit van dit moment. De één zal wat meer hebben dan de ander. De rijkdommen van mensen als Bill Gates stellen echter totaal niets voor vergeleken bij alle zegeningen die jij en ik nu reeds in Christus bezitten in de bovenhemelse.

We rekenen vaak niet met die rijkdom waarin we geplaatst zijn. We denken helaas vaak dat we als goed christen maar tevreden moeten zijn met wat we aan aardse zaken nu bezitten. We denken dan dat het echt volle deel pas straks zal komen. De boodschap van alle geestelijke zegen kennen we wel, maar concreet vinden we het ongrijpbaar.

Het concrete van ons leven is juist wat we nu reeds in Christus bezitten.
Colosse 2: 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is.
We zijn tevreden met schaduwen en de werkelijkheid laten we zitten. We leven met een opvatting over genade zoals Jed Clampett van het televisieprogramma ‘The Beverly Hillbillies’.

Jed was op olie gestuit op zijn erf. Dan vraagt hij aan Pearl: ‘Wat denk je, zal ik nou moeten verhuizen?’

Pearl: ‘Jed, hoe kan je dat nu nog vragen? Kijk eens om je heen. Je zit hier twaalf kilometer van je dichtstbijzijnde buurman vandaan. Het stikt hier van de stinkdieren, ratten, wolven en lynxen. Je licht je bij met een petroleumlamp en zomer en winter kook je op een houtkachel. Je drinkt stiekem je zelfgemaakte bier en dan was je ook nog eens met zelfgemaakte zeep. Je badkamer staat zo’n honderd meter van je huis vandaan en dan vraag jij nog of je moet verhuizen?’

Dan komt Jed met zijn verrassende conclusie: ‘Ja, ik denk dat je wel gelijk hebt. Je zou toch wel een idioot zijn om dit alles achter te laten.’

Het ligt er allemaal heel sterk aan hoe je tegen de dingen aankijkt, hè? Daarom bad Paulus ook dat we allemaal stuk voor stuk de Geest van wijsheid en van openbaring zouden hebben om Christus recht te kennen. In Efeze 1: 17 bad hij dus om verlichte ogen bij jou en bij mij.

We hoeven niet nog meer te krijgen. In genade bezitten we alles al. In Christus ligt alles vast. Nu nog die ogen open om het alles te zien.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende