U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Moraalridders

Elke Dinsdagavond strijden de ridders in hun strijdperk.
Nu niet om grote kastelen te beschermen tegen de boze vijand.
Nu niet om de schone jonkvrouw te redden uit de handen van de slechterik.
Het gaat om een hoger goed. Het is de strijd voor de hoge moraal. Het strijdperk is de arena van de menselijke, ja goddelijke ethiek.
De ridders staan als ware Don Quichotes gereed om ten aanval over te gaan.

Moraalridders zijn fatsoensrakkers, betweters, die altijd klaar staan om als enig heerser op aarde elk ander mens als hun onderdaan te commanderen. Hun waarden en normen vormen de gouden regel volgens welk elk ander mens zich dient aan te passen.

In hun eigen mediaberichtgeving geeft de EO al aan dat Tijs van den Brink en Andries Knevel worden wat niemand anders wil zijn. Hoe komen ze op het idee? ‘Is het zo dat je meer deugt naarmate je christelijker bent?’, wilde Paul Witteman van hen weten. ‘Dat zou ik echt niet willen zeggen.’, antwoordde Tijs van den Brink.

Andries Knevel kwam wel met een antwoord: ‘Dat is het grote misverstand in de samenleving dat christenen denken dat ze moreel beter zijn dan mensen die geen christenen zijn. We proberen hoogstaand moreel te leven, met verantwoord handelen, maar daar falen we in. Daarom zullen wij nooit zeggen dat wij beter zijn dan anderen.’

Paul Witteman gaf duidelijk aan hoe eng zo’n moraliserende titel overkomt. Het blijkt echter diep geworteld te zitten. De kern van die wortel is het menselijk proberen.
Lukt het, dan heeft het vlees reden zich op de borst te kloppen.
Lukt het niet, dan toont het vlees zijn zondige aard.

Het vlees blijft dan echter wel zijn hoge moraal houden, waardoor het toch boven het andere vlees zonder die moraal staat. Dat was wat Paul aanvoelde.

Als we niet meer zien dat genade betekent dat Christus ons leven is, moeten we inderdaad teruggrijpen op iets fictiefs als christelijke ethiek. Romeinen 7 tekent wat daarvan terecht komt: Leven naar het vlees. Genade is toch wel bijzonder onbekend geworden in evangelisch Nederland.

Genade geeft leven in Christus, overvloed, overwinning, rust, vrede en toch bruisende activiteit omdat je dat best aan de Heer kan overlaten. Bij genade vervalt ook elk oordelen van elkaar, ja, ook van dit soort moraalridders.

En als klap op de vuurpijl: Die genade wordt zelfs ook nog eens het uitgangspunt van deze moraalridders wanneer hun ridderschap eens en voor altijd gevloerd zal zijn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende