U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

2010 Jaar Van Het Dubbel Deel

Er wordt in de evangelische wereld nogal veel uitgedeeld wat God nooit beloofd heeft.
Het leven in de opgestane Christus, wat God wel beloofd heeft, wordt nauwelijks verkondigd.
Een evangelische wereld op zijn kop.

Nu heeft weer één van de vooraanstaande Amerikaanse evangelisten gelovig Amerika beloofd dat het na de financiële crisis van 2009 in dit jaar een dubbel deel van God vergoed zal krijgen. Voor de Bijbelse onderbouwing grijpt hij terug op de geschiedenis van Elia en Elisa.

Nou betwijfel ik sterk dat Amerika door kan gaan voor de twaalf stammen van Israël. Dan zou er wellicht nog enige Bijbelse grond voor materiële welvaart inzitten. Maar zelfs dan. Een dubbel deel?

De volle aardse zegen voor Israël:
Deuteronomium 30: 2-5 Wanneer jullie je dan tot Yahweh, jullie God, bekeren en naar Zijn stem luisteren overeenkomstig alles wat ik jullie heden gebied, jullie en je kinderen, met geheel je hart en met geheel je ziel, dan zal Yahweh, jullie God, in jullie lot een keer brengen en Zich over jullie erbarmen; Hij zal jullie weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied Yahweh, jullie God, je verstrooid heeft. Al waren je verdrevenen aan het einde van de hemel, Yahweh, jullie God, zal jullie vandaar bijeenbrengen en vandaar halen; Yahweh, jullie God, zal jullie brengen naar het land, dat jullie vaderen bezeten hebben, jullie zullen het bezitten en Hij zal jullie weldoen en jullie talrijker maken dan je vaderen.

Deuteronomium 30: 9 Yahweh, jullie God, zal jullie in overvloed het goede schenken bij al het werk jullie handen, in de vrucht van jullie schoot, in de vrucht van jullie vee, in de vrucht van jullie bodem, want Yahweh zal weer behagen in jullie hebben, jullie ten goede, zoals Hij behagen had in jullie vaderen,

Israël is een volle aardse zegen beloofd. Voller dan vol is absoluut met zichzelf in tegenspraak. De zegen van Gods genade voor Zijn aardse volk zal vanuit Israël uitgaan over de hele wereld. Vanuit Jeruzalem zal de vrede uitgaan. Volkeren zullen delen in de zegen. Israël zal als het grote zendingsvolk de wereld met het blijde nieuws van Gods genade bereiken. Een grandioze volle zegen.

Hoe zou je van die aardse volheid van zegen, die aan Israël beloofd is, een dubbel deel kunnen maken. Iets wat overvloeit tot de volkeren, waardoor de hele wereld delen kan in haar zegen is op zichzelf een volheid. Hoe wil je dat verdubbelen? Er is geen Bijbelse grond voor en het is ook nergens voor nodig.

De volle hemelse zegen voor de Gemeente, het Lichaam van Christus:
Efeze 1: 3-6 Onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

Gelovigen die nu tot het Lichaam van Christus behoren hebben echt alle geestelijke zegeningen ontvangen. We kunnen elkaar ten overvloede dan wel de zegen toewensen, maar feitelijk draagt dat al niets meer bij aan wat we reeds ontvangen hebben. Het hele idee dat die volheid die we nu uit genade in Christus ontvangen hebben nog eens verdubbeld zou moeten worden in 2010 is ronduit idioot. Voller dan vol bestaat eenvoudig niet.

Amerika heeft in 2010 dus niets extra’s te wachten van God dan wat reeds in Christus tot stand is gebracht. Europa en alle andere continenten natuurlijk al evenmin. Maar het dubbel deel valt volgens deze boodschappers van larie altijd Amerika ten deel.

Alles, alles is reeds tot stand gebracht. Het volk Israël wacht deze aardse volle zegen van de Heer uit genade. Wij mogen nu genieten van onze volle geestelijke zegen van de Heer uit genade.

Leer te genieten uit wat ons reeds in genade geschonken is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende