U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Niets Minder En Niets Meer Dan Genade

Wie kent de meest doortastende, meest energieke, meest krachtdadige, meest levendige, meest ondernemende, meest voortvarende, ja de meest dynamische uitdrukking voor Gods liefde? Niets minder en niets meer dan genade!

Wat staat het verst af van onze eigen menselijke natuur, onze cultuur, onze beschaving, onze ontwikkeling, onze bedrevenheid, onze routine, onze vaardigheid, onze beleving, ons gevoel, ja onze eigen ervaring? Niets minder en niets meer dan genade!

Wat kan door ons niet verworven worden, gewonnen worden, verdiend worden, bewerkstelligd worden, gerealiseerd worden, teweeg gebracht worden, veroorzaakt worden, bereid worden, ja bewerkt worden? Niets minder en niet meer dan genade!

Wat is hetgeen waar God ons allen zonder het ook maar verdiend te hebben mee overstelpt, bedelft, overvoert, meer dan verzadigd, tjokvol volpropt, rijkelijk bedeelt, ja overvloeiend rijk overlaadt? Niets minder en niets meer dan genade!

Wat is de gebruikelijke reactie van de mens op die genade, die zo dynamisch is, die zo ver van onze eigen beleving afstaat, die wij niet kunnen verdienen, maar waar we overvloeiend rijk mee worden overladen? We kunnen het maar bar moeilijk echt geloven.

Wat we ook tegenkomen in de wereld, niets heeft een link naar genade. Welke eerste beginselen vonden we in deze wereld?
Galaten 4:3 Wij [Joodse volk] bleven, zolang wij onmondig [Nog niet volwassen] waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld [De wet].
Galaten 4:9 Nu jullie
[de heidenen] God hebben leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie nu terugkeren naar die zwakke en armelijke eerste beginselen van de wereld [Eerst dienden ze als slaven hun afgoden. Nu keren ze terug naar hetzelfde beginsel, maar nu in de wet], waaraan jullie je weer vanaf het eerste begin dienstbaar willen maken?
Colosse 2:8 Let erop, dat niemand jullie meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met
de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,
Colosse 2:20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan
de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen:

Wat we ook in deze wereld leren, zelfs als het godsdienst is, het staat allemaal haaks op genade. Er is dan ook totaal niks wat ons ooit heeft voorbereid op de dynamisch radicale ervaring van Gods onbegrijpelijke genade. Als de mens er dan ook mee in aanraking komt is de vanzelfsprekende reactie er één van afwijzing.

De religieuze bezwaren tegen genade zijn dan ook legio en vanzelfsprekend. Hier volgt een selectie:
* Als genade inderdaad de boodschap is die de Bijbel ons wilt leren, beloont God dan niet de lijntrekkers, die de wandel door dit leven tot een aanfluiting maken omdat ze toch al weten dat alles hen vergeven is?

* Als genade inderdaad de boodschap is die de Bijbel ons wilt leren, is God dan echt zo’n lakse, hemelse Vader, die alles maar toestaat en ons net als het schoothondje heerlijk in het zonnetje laat slapen, terwijl Hij alles voor ons regelt?
* Als genade echt zo in elkaar steekt als de Bijbel zegt en het dus ook totaal niet te verdienen valt, dan wil ik daar best wel voor een deel mijn leven op inzetten, voor het geval het echt waar zou blijken te zijn. Maar ondertussen leef in voor alle zekerheid toch maar mijn leven alsof mijn relatie met God volkomen van mij afhankelijk is. Ik kan toch zeker niet mijn hele hebben en houwen op genade zetten (Het gokmodel van de meeste Evangelischen).

* Eigenlijk kan ik niet vatten dat Gods liefde onvoorwaardelijk zou zijn. Liefde zonder enige bijbedoelingen? Hm! Nou, eerlijk gezegd, ik verdien Zijn liefde niet, dus voorlopig ben ik er blij mee. Maar als ik zie hoe anderen leven, dan kan ik toch niet te enthousiast worden over die onvoorwaardelijke liefde. Die mensen hebben straf verdiend, geen liefde! Wat voor wereld krijg je anders?

* Genade is een mooi concept voor de redding van de mens. Als leidinggevende in de kerk sta ik echter zeer huiverig tegenover genade als een manier van leven. Als al die mensen in onze kerk nu zouden gaan leven puur uit genade alleen, hoe zijn wij als bestuur van de kerk dan nog in staat enige controle over hen te houden? In een grote groep moet men zich wel aan de leiding conformeren.

Waar is de goed gestructureerde maatschappij bang voor? Voor een betere structuur? Voor betere regels? Voor een betere organisatie? Nee, totaal niet! Dat is in de lijn van de eerste beginselen van die maatschappij.
Wat doet de wereld op zijn grondvesten schudden? Een betere structuur voor die wereld? Betere regels voor die wereld? Een betere organisatie van die wereld? Nee, totaal niet! Dat is in de lijn van de eerste beginselen van die wereld.

Wat brengt de godsdienst tot trillen en beven? Een betere structuur voor die godsdienst? Betere regels voor die godsdienst? Een betere organisatie van die godsdienst? Nee, totaal niet! Dat is in de lijn van de eerste beginselen van die godsdienst.
Niets minder en niets meer dan genade!

Genade is een bedreiging voor hoe godsdienst in haar duizenden jaren geschiedenis de relatie van de mens tot God heeft geschilderd. Telkens was het de mens die een relatie met een God opbouwde.

Zo'n fictie van een zelfstandig opgebouwde relatie met God begon reeds in het meest primitieve stenen tijdperk en ging doort tot aan de meest vurige evangelische prediking in onze huidge tijd aan toe. De mens moest zich openstellen voor God. De mens moest de relatie met God goed houden door een rein en rechtvaardig leven. De mens moest zijn beloning verdienen voor het moment dat hij voor zijn God zou staan. Genade nergens. Verdienste overal.

Gods genade zet de waarden van godsdienst volkomen op de kop! Godsdienst ziet dit en staat te trillen en te beven op zijn benen. Waar blijft mijn heerschappij over alle christenen en al mijn andere slaven als deze genade doel treft?! Wanneer gaat het Zijn doel treffen?
Romeinen 12:2 wordt radicaal veranderd door jouw nieuwe denken, opdat je zult erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Het oude denken is naar de eerste beginselen van de wereld: Oorzaak en gevolg. De ene verdienste heeft een volgende beloning. Dit is doorgegaan tot in de hoogste regionen van de evangelische en orthodoxe christenheid.
Wat gebeurt er als dat nieuwe denken, dat de Heer ons gegeven heeft, gaat functioneren? Radicale verandering! Wat bewerkt dat?
Niets minder en niet meer dan genade!
Meer dan overvloedig!

Nu nog drie andere Knipoogjes met hetzelfde onderwerp:
Geen Genade Zonder Christus
Volksdictator Genaamd: Ethiek
De Kalverstraat

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende