U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Memo Aan De Koning Der Koningen

Het is ons ter ore gekomen dat U zeer twijfelachtige en ronduit gevaarlijk boodschappen onder ons volk hebt verspreid. Uw allerlaatste boodschap via een verrader deed de deur echt dicht. Wij vonden dat wij U daar nu echt eens op aan moesten spreken.

Zo’n persoon als Johannes de Doper konden we nog makkelijk handelen. Een beetje kierewiete vogel, wiens geschreeuw zijn waanzin bewees. Maar die Timmerman sloeg echt door. We krijgen met al die genadeboodschappen steeds meer de indruk dat U helemaal geen respect voor de wet van Mozes hebt! We zijn er namelijk achter gekomen dat U die Timmerman gestuurd heeft. En het heeft geen zin om dat te ontkennen!

We hebben echt ons uiterste best gedaan om de mensen ervan te overtuigen dat deze Man helemaal niks met U te maken heeft. Zo hebben we nog het kleine beetje van wat er van Uw goede naam hier in Jeruzalem over was, proberen te redden.

Maar het had allemaal geen enkele zin. Hij was daar maar bezig doden op te wekken! En dan, in s’hemels naam! Juist toen we dachten dat we goed en wel van Hem af waren, moest U Hem zo nodig uit de dood opwekken!

We voelden ons genoodzaakt om een klachtenlijst tegen deze Jezus en Zijn volgelingen op te stellen. Het is zonder meer een stelletje dom gepeupel zonder enige opleiding! (Over het algemeen kan je dat zo wel stellen). Dan moet je eens kijken wat voor geschiedenis die lui meebrengen! Nou, dat is echt niet veel zaaks! En dan moet je weten waar ze helemaal dol op zijn!! Die lui krijgen gewoon geen genoeg van dat ‘genade!’ idee! Bah!!!!

Wij, de leraren van de wet, hebben echt alles in het werk gesteld om de wet, die Uzelf door de hand van Mozes op de berg Sinaï ons geschonken hebt, in ere te bewaren. Ja, zelfs die Jezus heeft moeten toegeven dat wij de waarheid onderwezen.
(Mattheus 23: 3 Alles dan, wat zij jullie ook zeggen, doe dat en onderhoud dat, maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet.)
Hè, dat laatste stukje citaat had nou ook weer niet gehoeven!

Die Timmerman zelf toonde maar bar weinig respect voor de regels die U ons hebt opgelegd met Zijn genezingen op de Sabbat, met het feit dat Hij zware overtredingen zomaar ongestraft liet om nog maar niet te spreken van al die onreinen die Hij zomaar aanraakte. Onder de noemer ‘genade’ komt Hij met mooie praatje over de Geest en Zijn leiding, maar als het erop aankomt dat heb je toch een stuk meer vastigheid aan duidelijke regels die zwart op wit staan, dan dat zo’n Geest je van hot naar her blaast.

We dachten ervan af te zijn toen we die Jezus nergens meer zagen rondlopen, maar nee hoor. Het ging alleen maar van kwaad tot erger! Die smerige verrader Saul gooide zomaar de wet aan de kant en zette daar dat inhoudsloze concept ‘genade’ voor in de plaats.

Bovendien had hij de onbeschaamde moed om te beweren dat er nu geen onderscheid meer is tussen Jood en Heiden, tussen man en vrouw en zelfs tussen slaaf en vrije. Je kan je de ellende voorstellen die daar wel van moest komen.
Zijn volgelingen gingen dus vanzelfsprekend gewoon aanbidden pal naast ONBESNEDEN HEIDENEN!!!!!

Bekijk nou eens die ellendige ravage die op dit soort prediking volgt! Jood en heiden eten aan één en dezelfde tafel! Nou ja!!! De bazen beginnen hun slaven als broeders en zusters te behandelen! Verschrikkelijk toch!!!! Vrouwen krijgen een opleiding en ja hoor!!!! U, Godzelf, U vertrouwt hen ook nog de blijde boodschap toe!!!! Dit is toch van de gekke!!!!!!

In een rechtszaak kan een vrouw niet eens als getuige opgeroepen worden omdat ze gewoon een vrouw is, en dan vindt U het toch een goed idee om een vrouw op pad te sturen naar de discipelen van Jezus om hen het blijde nieuws te brengen over de opstanding van Jezus! Hoe kunt U nou van de vrouwen verwachten dat ze stil het zwijgen ertoe doen als U ze op pad stuurt met allerlei soorten blijde boodschappen? God, U zet onze hele godsdienstige wereld op zijn kop!!!

Wanneer U zo doorgaat, God, dan wordt dit het einde van onze beschaving! Alle raciale verschillen zullen dan als onbelangrijk wegvallen! Slaven krijgen dan zomaar hun vrijheid! We zullen met vrouwen net zo gelijkwaardig om moeten gaan als wij mannen onder elkaar dat zo gewend waren! Dit kunnen we niet laten gebeuren!

We zouden nog op veel meer gevaren van de opkomende genaderevolutie willen wijzen, maar daar hebben we helaas de tijd niet meer voor.

De Sabbat nadert en we moeten onze voorbereidingen treffen.
Gezien de ernst van alle beschuldigingen aan Uw adres en aan dat van Uw Zoon en het feit dat U blijkbaar niet langer onderworpen wenst te zijn aan ons onderwijs voelen wij ons genoodzaakt U te vragen onze godsdienst te verlaten.

Misschien dat U zich afvraagt hoe godsdienst zich kan bedruipen zonder God zelf. Maar ik kan U verzekeren dat we het er tot nu toe al aardig goed van af hebben gebracht zonder U en dat zal in de toekomst wel niet veel verandering opleveren.

Met weinig hoogachting,
Leraars van de Wet

(Na 3 eeuwen een PS
Ik denk dat we in een belangrijk deel van die volgelingen van de Timmerman gelukkig toch nog een goede opvolger van ons erfgoed hebben gevonden.)

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende