U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Meest Geestelijke In De Kerk

Jakobus 1:23 Een man, die het gezicht, waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt;
Spiegeltje, spiegeltje ijzersterk, wie is de meest geestelijke in de kerk?
Je keek om je heen in de kerk. Je keek naar jezelf in jouw ijzersterk spiegeltje, de wet.

Het was slechts een vluchtige blik. Eigenlijk had je daardoor ook niet echt door hoe je eruit zag, maar je dacht de spiegel te horen fluisteren: ‘Jij bent de meest geestelijke in de kerk’. Dit ingebeeld complimentje kwam nou juist door jouw onwettige toepassing van het spiegeltje. Een vergissing die veel voorkomt.

Je had wel eens bij je kerkbroeders en zusters thuis meegegeten. Die aten gewoonweg zomaar vlees. Je keek tijdens de maaltijd even in je spiegeltje. ‘Zou ik het vlees mogen overslaan! Ik eet vegetarisch!’ Voordat je het spiegeltje weer sloot en opborg in je tas meende je te horen: ‘Jij bent toch maar de meest geestelijke in de kerk’.
Genesis 1:29 God zei: Ik geef jullie al het zaaddragend gewas op de hele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; dat zal jullie tot voedsel dienen.
Spreuken 15:17 Beter een schotel groente,

Daniël 1:12 Geef ons groenten te eten en water te drinken;
Daniël 1:16 Voortaan gaf de kamerdienaar …. hun groenten.
Romeinen 14: 2 Hij eet plantaardig voedsel.
Romeinen 14:23 Wie twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld,
Hebreeën 9:10 Hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen.

Je ging dan wel regelmatig mee naar de kerk op zondag, maar het voelde niet goed. Je hebt het Woord erop nageslagen en nu loop je op zaterdag naar de kerk. Voor je naar binnen stapt haal je nog even het spiegeltje uit je tas. Een vluchtige blik en je was er stellig van overtuigd ergens te horen: ‘Jij bent absoluut de meest geestelijke in de kerk’.
Exodus 16:25 Vandaag is het sabbat voor Yahweh,
Exodus 16:26 Op de zevende dag is het sabbat;
Exodus 16:29 Bedenk dat Yahweh jullie de sabbat gegeven heeft;

Markus 1:21 Op de sabbat ging Hij [Jezus] naar de synagoge en leerde.
Romeinen 14: 5 Jij stelt de ene dag boven de andere,
Galaten 4:10 Jij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren.
Colosse 2:16 Het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

Van tijd tot tijd besprak je met je kerkbroeders en zusters de vraag of ze wel eens iets opgaven voor de Heer. Als je toch om iets echt heel belangrijks bidt tot de Heer, dan kan je die inspanning nog intensiever maken door een tijdlang niet te eten of te drinken of geen seks te hebben! Het leek wel alsof die broeders en zusters daar nog nooit over hadden nagedacht.

Jij hebt er nu al een week vasten opzitten en nu de tijd voor het avondmaal weer aanbreekt pak je even je spiegeltje te voorschijn. ‘o, Jij bent toch veruit de meest geestelijke in de kerk’, fluistert het je toe.
1 Koningen 21:9 Roept een vasten uit!
Psalm 35:13 Ik verootmoedig mij met vasten,
Joël 2:12 Bekeer je tot Mij met je hele hart, en met vasten en met geween en met rouwklacht.

Mattheus 17:21 Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.
Handelingen 14:23 In elke gemeente droegen zij de oudsten … onder bidden en vasten de Here op,
Colosse 2: 16 Oordelen inzake eten en drinken.

Je verbaast je over het feit dat je kerkbroeders en zusters zo weinig over zonde nadenken. Jij weet daarentegen je mannetje wel degelijk te staan in jouw strijd tegen de zonde. Je ziet de anderen vrijwel niet reageren op verleidingen, waar jij nou juist strijd op strijd levert. Je hebt alweer enkele uren niet toegegeven en heel eventjes maar schuif je het spiegeltje open. En ja hoor: ‘‘Jij bent absoluut de meest geestelijke in de kerk’, weerklinkt het als poëzie in je oren.
Hebreeën 12: 4 Jij hebt tot bloedens toe weerstand geboden in jouw worsteling tegen de zonde,

De wet als spiegeltje om je narcistisch oordeel te rechtvaardigen. Alleen bij een vluchtige blik op de wet is dit mogelijk.
Jakobus 1: 24 Hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en heeft gelijk vergeten, hoe hij er uitzag.

Tijdens Jezus rondwandeling op aarde was zo’n vluchtig hanteren van de wet algemeen gebruik onder de heersende geestelijke klasse. Men gebruikte de wet uitsluitend om er zelf beter uit te komen. Waar de wet dus nooit voor bedoeld was.
Romeinen 5: 20 De wet is er bijgekomen, opdat de overtreding toenam;

Gods plan was dat de overtreding hand over hand zou toenemen. Daartoe heeft Hij de wet gegeven. Een vluchtige kijk in dat spiegeltje levert een vertekend beeld op. Een vluchtige kijk in dat spiegeltje creëert Farizeeërs van het gruwelijkste soort. Mensen die denken dat ze geestelijker zijn dan de ander.

Waarom was het Gods plan dat die overtreding maar zou toenemen?
Romeinen 5: 20-21 Waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, opdat, zoals de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot in het leven van de aioon door Jezus Christus, onze Here.

De zonde moest toenemen. Gods antwoord daarop is namelijk niet: Wet, die deze zonde de kop indrukt. Gods antwoord is meer dan overvloedige genade, die gaat heersen in het leven door Jezus Christus! In Christus heerst alleen genade.

Daar is geen onderlinge beoordeling, waardoor je er zelf geestelijker uit komt. Daar is uitsluitend onvoorwaardelijke, onbegrensde liefde van God. Geniet daarvan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende