U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

In De Christelijke Hinderlaag Gelokt

Ben jij nog niet gered? Tjonge! Ondanks alles wat Christus heeft gedaan? Ja, dat is ook niet genoeg. Jij moet zelf nog wat doen! Daar draait het allemaal om.

Onze inspanning zorgt ervoor of we wel of niet gered zijn. Dankzij een geweldig goedkoop aanbod is het vandaag wel heel erg makkelijk voor je gemaakt.

Is dit allemaal wat overtrokken? Blijf dan nog even doorlezen. Bert Gary was het slachtoffer in de volgende waargebeurde geschiedenis van christelijk barmhartig molesteren.

Als tiener van een jaar of vijftien was hij een groot muziekliefhebber. Dat maakte hem vatbaar voor een uitnodiging van ook nog eens een aantrekkelijk meisje: Een rockconcert in haar kerk. Christelijke meisjes horen dan wel niet te liegen, maar haar muzikale onkunde zorgde ervoor dat dit ook niet nodig was.

Een slechter dan gemiddeld bandje stond daar het gebruikelijke evangelisch meedein-repertoire af te draaien. Bert voelde zich als de spreekwoordelijke muis die van de spreekwoordelijke kaas geproefd heeft, met alle gevolgen van dien. ‘Stom!, stom!, stom!’ Hij kon zich wel voor zijn kop slaan!

Hij had zich thuis laten oppikken door dat ‘vriendinnetje’! Het was echt noodweer buiten en de mogelijkheid om Mams te bellen om hem hieruit te redden was ook niet voorhanden. Hij zat puur gevangen! Hij zou de tijd maar uitzitten. Hij liet zich dus niet zo heel erg in met de hele voorstelling, waardoor hij met open ogen nu ook zo de hinderlaag binnenliep.

De leadsinger vroeg iedereen die gered was om op te staan. O mensen! Nou moest hij zomaar een keuze maken. Zal hij blijven zitten of gaat hij opstaan?

Nou die keuze duurde te lang en daar zat hij dus als enige tussen al die staande ‘vrienden’. ‘Hoe kunnen die vogels nou weten dat ze gered zijn?’, stormde het door zijn hoofd.

De leadsinger was nog lang niet aan het eind van zijn lead. ‘We gaan nu voor hen die nog zitten bidden, opdat ze de Heer mogen leren kennen en Jezus in hun hart vragen’. Hij schoot gelijk in een vurig gebed met veel dreiging aan hel en verdoemenis. ‘Amens’ en ‘Hallelujah’s’ vlogen door de kerk. Maar dat was zeker nog niet alles.

Die mooie ‘vrienden’ van Bert hadden zijn zittende positie verlinkt aan medewerkers van die leadsinger. Zij zullen hun geweten wel gesust hebben met het ‘redelijke’ argument dat hun verraad en in hechtenis neming de goede zaak diende.

Plotseling weerklonk tussen al het emotioneel gesnik van de zanger ook zijn naam. Tot zijn grote opluchting bleek hij toen toch niet de enige te zijn. Meerdere namen werden opgelepeld. De religieuze grofheid had echter nog niet zijn volle bloei bereikt.

Telkens opnieuw kwam de vraag bij Bert naar boven waarom hij nou niet gewoon opgestaan was.

Eigenlijk beschouwde hij zichzelf niet eens als niet gered. Het was meer de vooringenomenheid van zijn ‘vrienden’, die er zomaar vanuit gingen dat hij dat wel moest zijn omdat hij niet naar hun kerk ging, die hem hier deed bevriezen.

Hij had ook een ingebouwde weerzin tegen het belachelijke idee dat opstaan op een bepaald moment in een bepaald kerkgebouw iemand op een miraculeuze wijze redt. Dat was voor Bert een doorslaggevend argument om toch maar gewoon te blijven zitten. Daar zat hij nu terwijl de leadsinger hele dure woorden tot zijn redding uitsprak. Maar dat was nog niet alles.

Toen het lange gebed ten einde was, de tranen uit de ogen gewist waren en de fluisteringen van ‘Ja Heer’ gestild waren, stelde die gek van een zanger voor om de personen die nog zaten de handen op te leggen. Daar kwam al een hand op het hoofd van Bert, wat hem woedend maakte. Een grove inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer.

Aan geen enkele zittende was gevraagd of men hiervan gediend was, laat staan dat men er zelf om had gevraagd. Bert overdacht de mogelijkheden hoe hij hier onderuit kon komen.

Hij kon natuurlijk protesteren en hun handen van zich afslaan. Daarmee zou hij echter nog meer aandacht naar zich toe trekken. Hij kon natuurlijk ook opspringen en het uitroepen: ‘Gered!’. Maar hij deed geen één van beiden.

Daar zat Bert als het diep vernederde slachtoffer van een eindeloos langdurige ontfermings-molestatie. Die zogenaamde ‘vrienden’ brachten hem uiteindelijk wel weer thuis. Stilzwijgend tot de laatste snik. Zo’n recalcitrante heiden ook, die zich tot op het bot bleef verzetten tegen ‘de Heer’. Ze konden niet eens juichend en vol trots roepen: ‘We hebben hem gered’. Nee voor hen was deze vriend hard op weg naar de hel.

Ik zei al: Echt gebeurd! Je kan het hem navragen. Deze Bert werkt als leerkracht bij het Jeruzalem Instituut Voor Bijbels Onderzoek.

Ook echt gebeurd!

Mattheus 18:11 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te redden.
Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Johannes 3:17 God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, opdat …. de wereld door Hem gered zou worden.
Johannes 4:42 Wij weten, dat deze echt de Redder van de wereld is.
Johannes 12:47 Ik ben gekomen om …..de wereld te redden.
Efeze 2:5 Door genade zijn jullie gered.
Efeze 2:8 Door genade zijn jullie gered, door het geloof, en dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;

1 Timotheus 2:4 God, die wil, dat alle mensen gered worden.
1 Timotheus 4:10 De levende God, die een Redder is van alle mensen,
Titus 3:5 God heeft naar Zijn ontferming ons gered door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest,
1 Johannes 4:14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld.
Wat een geweldig God en Redder kennen wij!

Nog twee Knipoogjes over deze inclusieve liefde van God:
Selectief of Inclusief
Allemaal Of Enkele

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende