U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genieten

Genieten van de Heer. Je bent zo’n afsluiting aan het eind van een Genade Knipoogje inmiddels misschien al een beetje van mij gewend. Toch blijft er irritatie. Het werkwoord ‘genieten’ en de ‘Heer’ zomaar in één adem noemen is voor velen nog altijd onverteerbaar. Tja, dat krijg je als je geen idee hebt van dat onuitsprekelijk en verheerlijkt genot.
1 Petrus 1:8 Jullie geloven in Hem zonder Hem nu te zien, en jullie verheugen je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,

Genade kennen als meer dan alleen het gered zijn, dat is de sleutel tot dit genot. Zolang je denkt dat er nadat je uit genade tot geloof bent gekomen, je toch nog van alles en nog wat voor de Heer moet doen, zolang blijft er ook niks te genieten voor je over.

Genade betekent zonder meer dat het leven van de opgestane Heer in jou werkt.
Psalm 104:34 Ik geniet van Yahweh.
Jesaja 58:14 dan zullen jullie genieten van Yahweh.

Genade houdt in dat God zelf Zijn wil in jou legt en die wil dan ook uitwerkt. Zijn werken worden dan dus als vanzelfsprekend in jou openbaar. Dat levert bij ons de uitspraak op: ‘Heb God lief met heel je hart en doe vervolgens wat je maar wilt!’. Opnieuw zo’n uitspraak die irritatie opwekt. Waarom, als dit toch honderd procent de boodschap van de Bijbel is?
Filippi 2:13 Het is God die, om het plezier dat Hij erin heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.

Gods wil wordt jouw wil. Het plezier dat God erin heeft, wordt jouw plezier. Vol plezier doe je je eigen wil, die Gods wil is. David, hoewel hij in het tijdperk van de wet leefde, kende deze werking van genade allang!
Psalm 37: 4 Geniet van Yahweh; dan zal Hij jou de wensen van je hart geven.

Wanneer we zicht krijgen op genade dan zien we dat alles uit God is en niets uit ons.
1 Corinthe 8:6 Er is maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

Colosse 1: 16-18 In Christus zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

Genade richt onze blik op de soevereine, almachtige God, die ondanks dat Hij zo hoog verheven boven ons is toch afdaalt bij en in ons, om in ons al Zijn heerlijk werk uit te voeren. Dat is genieten!!!! Als je daar oog voor krijgt, dan barst de vreugde los!!!! Hij houdt van mij!!! Hij vindt mij te gek!!!! Hij laat Zich voortdurend in met mij!!! Dat is voor mij, dat is voor de hoogste president van het machtigste land, dan is voor de laagste zwerver in totale vernieling. Hij geeft om jou!!!! En Hij werkt aan en in jou!!!

Geniet van die Heer met volle teugen! Dat is geen obscene uitspraak. Dat is niet minderwaardig spreken van de Heer. Het nalaten van dat genot geeft aan dat je minderwaardig denkt over die God.
Psalm 37: 4 Geniet van Yahweh; dan zal Hij jou de wensen van je hart geven.

Veel gelovigen beginnen aan het eind van deze uitspraak. In een enorme krachtige gebedsinspanning smeken ze de Heer om al hun verlangens aan welzijn en welvaart in te willigen en ze worden allemaal teleurgesteld. God willigt hun verlangens aan gezondheid en financiële armslag niet in. Ondanks al hun geweldig, vrome inspanningen.

Colosse 3:11 Alles en in allen is Christus.
Geniet van Hem met volle teugen! Hij is jouw leven. Hoe meer je geniet, hoe meer Zijn wil jouw wil wordt. Zijn wensen worden jouw wensen. Dat hoeft in de verste verte niet overeen te komen met jouw persoonlijke eisen aan materieel en lichamelijk welzijn. Jouw wil wordt omgebogen naar Gods wil.
Filippi 2:13 Het is God, die om het plezier dat Hij erin heeft zowel het willen als het werken in jou werkt.

Zijn er dan nog zaken waar je over kan tobben, als je toch aan het genieten bent? O ja, natuurlijk. Daarom gaat David verder in die Psalm.
Psalm 37: 4-7 Geniet van Yahweh; dan zal Hij jou de wensen van je hart geven. Wentel je weg op Yahweh en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;….. Wees stil voor Yahweh.

Terwijl je heerlijk geniet, zo dicht bij Vader, dan kan je alles waar je nog over tobt op Hem af laten glijden. Dat is dat ‘wentelen op Yahweh’. Dan kan je ook vertrouwen dat Hij prima weet hoe Hij ermee om moet gaan. Dan kan je heerlijk stil zijn bij Hem. Mag ik jullie alsnog heel veel genot toewensen?

Hier volgen nog twee Knipoogjes met hetzelfde onderwerp:
Geniet Van De Werkelijkheid!
Geniet Met Volle Teugen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende