U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Angst voor de Dé-Gra-Dag

Vrome godsdienst kent maar één weg om mensen onder hun schrikbewind te houden. Dat is de totale ontkenning van het heerlijke opstandingsleven van een levende Christus Jezus in de gelovige, dat kortweg ‘genade’ heet. In ruil daarvoor komt de strak knellende beteugeling van elk denkbare afwijking van de traditionele gang.

Angst voor de Dé-Gra-Dag beheerst godsdienst al vanaf het moment dat Adam en Eva de keuze maakten voor de ethische weg van de boom van kennis van goed en kwaad. Tot op de dag van vandaag overwoekert deze angst als het toonbeeld van voorbeeldig christenleven nog altijd elk sprankje opkomend geloof.

Een levend voorbeeld van deze angst voor de Dé-Gra-Dag ontmoeten we hier in de volgende video:

Voor de Nederlandse vertaling click hier
Ja, deze verkoper komt slechts eenmaal langs in dat dorpje, maar de ellende is dat de verkondiging van angst niet maar één keertje langskomt binnen de godsdienst van het christendom. Met politieke invloed en kerkelijke maatschappelijke standpunten neemt deze angst voor de Dé-Gra-Dag het allerliefst het hele landelijk bewind over. Zo krijgen ongelovigen het korset van christelijke moraal aangemeten, dat de christenheid zelf niet eens na kan leven.

Mattheus 23:4 Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders van de mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren.
Lukas 11:46 Jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, en zelf raken jullie die lasten niet met één van jullie vingers aan.

De erfenis van de Farizeeën en Schriftgeleerden lijkt in de handen van nog fellere christelijke ethici beland te zijn. De angst voor de Dé-Gra-Dag wordt als evangelie (Blij Nieuws) verkondigd.

Christus legde tijdens Zijn rondwandeling op aarde de huichelarij van de godsdienst bloot. Hij verkondigde echter openlijk Zijn boodschap van liefde en genade.

Nu gaat nog altijd Gods rijke overvloeiende genade uit naar echt iedereen, onbeperkt en onbegrensd. Een gruwel voor deze angstpredikers. Een genot voor ieder die zijn eigen zwakheid en ellende onderkent.
Echt te gek, oftewel 'Swell'.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende