U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ik Ben Nog Niet Dood!

Onopvallend is Jezus het kleine kerkje binnengestapt. Ergens achterin heeft Hij plaats genomen. De man voorin, achter een katheder, riep de mensen in de kerk op om naar de zondaarsbank te komen om daar neer te knielen en hun leven aan Jezus te geven.

Naast Jezus staan er een aantal op en willen Hem nu passeren om gevolg te geven aan de oproep van die man voorin. Jezus zit in de weg en ze vragen Hem om hen wat ruimte te geven om te passeren.

Jezus vraagt hen stilletjes: ‘zijn jullie nog niet tot de ontdekking gekomen dat jullie dood zijn?’
2 Corinthe 5:15 We zijn tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven.
Verdwaasd kijken de kerkgangers de vreemdeling aan en Hem schuchter ontwijkend lopen ze naar voren, naar de zondaarsbank.

De kerkbank voor Jezus zitten enkelen diep ineengedoken in zichzelf te prevelen. Jezus legt een hand op beide kerkgangers en zegt ‘Sta op!’
Efeze 5:14 Sta op uit de doden, en Christus zal over je lichten.

Geïrriteerd kijken beiden op. ‘Zie je niet dat wij berouw tonen over onze zonden en die van ons volk?’ Vol overgave duiken ze weer in elkaar.

Ik ging ervan uit dat jullie dood waren’, sprak Jezus. ‘Nou, ik ben dus nog niet dood!’ beet één van de kerkgangers Hem toe om zich direct weer op zijn toewijding te richten.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
Ik kan me zo levendig indenken dat mijn Knipoogjes nogal eens aankomen als een ongenadige klap op je kop. Tja, dat maakte die half om half levende ook gereed voor zijn bevoorrechte plek bij die andere onmachtige doden. Bevoorrecht? Ja!
1 Corinthe 15:22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
De bevoorrechte plek, dood in Adam, geeft het geweldige uitzicht van leven in Christus!

Nog even verder kijken in dat kerkje.
Jezus is opgestaan en naar buiten gelopen. Zoals elke zondagochtend ligt ook nu weer die vieze zwerver voor de ingang van het kerkje. Jezus gaat naast hem zitten en stoot hem aan. De zwerver valt om. Hij is dood!

Jezus ogen sprankelen van plezier. Hij legt Zijn hand op de schouder van de zwerver. Ook dit keer zegt Hij: ‘Sta op!’ Er komt leven in de man. Hij richt zijn hoofd op, kijkt Jezus aan. Een innige omhelzing volgt.
Johannes 5:24 Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, ….. die is overgegaan uit de dood in het leven.

Het uitgelaten feestgedruis van voor de ingang van het kerkje dringt nu door tot de kerkgangers binnen. De man die achter de katheder had gestaan komt nu naar buiten. Nog voor hij woedend van wal kan steken zegt Jezus:
Lukas 15:24 Mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden,
Zo’, zegt de voorganger, ‘dus die lastpak is je zoon! We hebben echt alles geprobeerd om hem zijn leven te laten beteren. Hij is een paar keer bij ons in de kerk geweest, maar nu wil die zelfs dat niet meer! We hebben niet anders dan last van die zoon van u!’

Tot tranen toe bewogen zegt Jezus nu:
Lukas 15:32 Je broer hier was dood en is levend geworden,
‘Dit is mijn broer niet’,
reageert de man nu echt fel. ‘Ik weet niet wat voor familiefeestje jullie hier komen vieren, maar dan wil ik je wel vragen om wat meer eerbied te hebben voor de heilige zaken en dit dus ergens anders te gaan doen. Hier zijn we met de dingen van de Heere bezig!’

De kerkgangers stappen weer naar binnen. Jezus en de zwerver stappen de kroeg in aan de overkant van de straat. Daar ontvangt onze broer zijn eerste inzichten in de overvloeiende rijkdommen van Gods genade. Jezus kijkt door het raam nog eens naar het kerkje.

Die komen later wel’, denkt Hij.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende