U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Grip Krijgen Op Genade

Wat gebeurt er als wij, mensen, in aanraking komen met de brutale en onbeschaamde rechten van genade? De haren gaan overeind staan, de hakken gaan in het zand en we keren ons af van zo’n afgrijselijke overmoed of……..

Ja, het kan ook heel goed mogelijk zijn dat dit het moment is dat God je de ogen opent. Dan ontdek je ineens dat jouw begrenzingen, de maten waar je alles aan afmeet, jouw oordelen volslagen ontoereikend zijn. De lengte, de breedte, de diepte en de hoogte van Gods overvloeiende genade overweldigen dan je eigen beperkte denken.

Efeze 3: 17-19 Geworteld en gegrond in de Geliefde [Christus],zijn jullie samen met alle heiligen, in staat te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,

Dit krijgen we gewoon niet allemaal doorgedacht in dat kleine koppie van ons! Binnen onze kaders krijgen we dit al evenmin rond, als dat we zouden kunnen aangeven hoeveel zwembaden vol er nodig zouden zijn om de oceaan te vullen. Nee! Ik heb het mis. Dat zouden we eerder rond krijgen dan dat we dit zouden vatten.

Onze wortels en onze fundering vinden we persoonlijk, maar ook gezamenlijk in de Geliefde, oftewel in Christus. Dat geeft een nieuw denken. Het is het samen zijn als Gemeente dat ons dan in staat stelt dit onmogelijke van genade te kunnen vatten. De uitdrukking ‘samen met alle heiligen’ geeft al aan dat dit niet wijst op een zaal van 50 of 1.000 man die naar één spreker luistert (een gebruikelijke kerkdienst). Had God dat wel bedoeld dan had Paulus geschreven: ‘Geworteld en gegrond in de Geliefde, zijn jullie luisterend naar één heilige, in staat te vatten,…..’

Het ‘samen met alle heiligen’ is ons onderling sociaal contact in de Heer, waar wederzijds doorgedacht wordt over deze grandioos diepgaande aspecten van Gods overvloeiende genade. Het verlangen tot dit onderling contact groeit nou ook juist enorm daar waar mensen geproefd hebben van die lengte, breedte, diepte en hoogte van Gods genade en die liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.

Genade heeft ingegrepen en wij staan flabbergasted, zoals dat tegenwoordig populair heet. We zijn helemaal overdonderd! Genade! Eén woordje maar, maar wat een woord! Het beschrijft Gods identiteit, Gods houding naar ons toe, Gods handelen aan en in ons en het duizelt ons!

Gods genade lijkt te mooi om waar te zijn. We weten er eigenlijk geen raad mee en dan passeren er helaas vaak termen als ‘ongepast, onfatsoenlijk, onbetamelijk, schandelijk, schandalig, overmatig, buitensporig, extravagant, hemeltergend en godgeklaagd’. Het gruwen over zo’n handelwijze van God zelf drijft sommigen zelfs ertoe om genade genadeloos te noemen.

Godsdienst, oftewel religie, heeft de prominente plaats binnen het christendom ingenomen. Als er iets is dat Gods handelen in genade de kop wil afhakken, dan is het de godsdienst wel. Het alom aanwezige virus ‘godsdienst’ lijkt de strijd te hebben gewonnen. Waar God zelf echter handelend optreedt komen de heerlijkheden van Zijn overvloeiende genade en dit virus wordt uitgeschakeld.

Waar genade verschijnt, raakt godsdienst heftig in beroering. Waar Bijbelse genade dan ook verkondigd wordt, zal godsdienst haar kritiek niet inslikken.
Galaten 4:29 Zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu.
Het gooi- en smijtwerk van labels en etiketjes begint dan ook gelijk bij de verkondiging van genade.

Efeze 3: 17 Geworteld en gegrond in de Geliefde,….
God wortelt ons. God grondt ons. Daardoor staan we vast in de Geliefde. Zonder die heerlijke plek en zonder dat geweldige werk van God zouden wij ook totaal geen enkel idee van genade hebben. We zouden eveneens alleen maar godsdienst hebben.

Gods genade. Dat is Gods huishouding, Gods economie. Het is de manier waarop Hij werkt. Wij mensen zijn gewend geraakt aan het ‘voor wat, hoort wat’ beginsel. Dat heeft het hele maatschappelijk denken doordrenkt, evenals de godsdienst. Zo doet ook het christendom zijn best om bij God in een goed blaadje te komen. De enige manier waarop God handelt is echter genade. Er valt niks te verdienen.

Maarten Luther zei: ‘Genade is om de hulpeloos zieken te genezen, niet om de geestelijke helden te belonen’. Samen met alle heiligen hebben we iets helemaal te geks te bespreken bij een kop koffie en een eventueel koekje, cakeje of zelfs wel een gebakje. Het heerlijkst is dan het genot van die overvloeiende genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende