U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Na Alles Wat We Kunnen Doen

De Mormonen hebben hun eigen aanvulling op de Bijbel. Nou willen veel christenen hen niet onder het christendom rekenen. Ik heb toch een sterk puntje van overeenkomst gevonden.
2 Nephi 25:23 Hij zei: ‘(…) want wij weten dat wij, na alles wat wij kunnen doen, door de genade worden gered.

Kijk eens aan. Een mormoon gelooft absoluut dat hij door genade gered wordt. Nou, dat is toch zeker exact wat het christendom ook leert?

Kijk nou eens! Iedereen springt op van zijn stoel en staat te schreeuwen: ‘Ja, maar zij geloven dat ze door genade gered worden, pas nadat ze zelf alles hebben kunnen doen!’ Ja precies! Doe je best. God doet de rest! Dat gelooft het christendom toch ook? Dat wordt toch algemeen verkocht als redding uit genade alleen?

Nee, nee, nee! Onze redding is uitsluitend op grond van genade alleen!’, joelt de één nog harder dan de ander. Dus iedereen is gered zonder het zondaarsgebed? ‘Nee, nee, nee, je moet natuurlijk wel berouw tonen en om vergeving vragen en dan geloven dat God je vergeeft. Dan ben je gered!’

Je zei toch dat het uitsluitend op grond van genade was? ‘Jazeker! Maar dan moet je wel tot bekering komen’. Je hebt nou al meerdere zaken opgenoemd: Berouw, bekering, zondaarsgebed, vergeving vragen en geloven. Dus blijkbaar is het zeer christelijk om na alles wat je zelf kan doen door genade gered te worden.

Tot zover het uitspelen van het Mormoons geloof tegen het Christendom. God zal met beide wel uit genade klaar komen. Daar hoeven we ons niet druk over te maken. Genade is echter: Alles wat God doet. Niet meer en niet minder. Alles wat wij er zelf verder overheen behangen is overbodige versiering. Wat zei Paulus daar nog maar over?

Filippi 3: 7-8 Alles wat mij winst was [wat ik zelf gedaan heb], heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja absoluut zeker, ik acht zelfs alles [wat ik zelf gedaan heb] schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles [wat ik zelf gedaan heb] prijsgegeven en houd het voor vuilnis [Letterlijk: drek of stront], opdat ik Christus moge winnen,

Voor Paulus was dit ‘alles’, alles wat hij als Farizeeër bijdroeg in zijn dienst aan God. Bij jou en mij kan dit ons zeer goede berouw en bekering zijn, onze manier van smeken om vergeving, ons zondaarsgebed of onze geloofsinspanning.

Wij geloven gelukkig nog in dit Nederland, waar de godloosheid welig tiert! Wij zijn gelukkig nog een sprankje hoop binnen deze immorele maatschappij! Wij doen dat maar eventjes!

Al dat nette christen zijn is schade als het om Christus gaat. Al dat geweldige geloofsleven is puur verlies wanneer je kennis krijgt aan Christus Jezus. Als Christus jou eenmaal overweldigt, dan geef je maar wat graag al je ‘christelijke’ pretenties prijs. Het is dan voor jou niks meer dan pure stront!

Mij wordt vrij regelmatig verweten onbarmhartig te zijn tegenover evangelische christenen. Ik zou hen het vel over de neus trekken door niets heel te laten van hun godsdienstige prestaties.

Ik zal je eerlijk zeggen dat ikzelf vrijwel mijn hele leven als gelovige (Ik ben nu 63 jaar) zeer actief als evangelist precies die voorstelling van redding heb gegeven zoals je die hierboven terugvindt. Ik heb ze niet geteld, maar ik denk dat ik wel met vele tientallen zo’n zondaarsgebed gebeden heb.

Ikzelf zag dus ook nog altijd waarde in onze eigen inbreng. ‘Na alles wat we zelf kunnen doen, door genade gered worden’. Leerstellig verwierp ik dat. Praktisch omhelsde ik het. Maar God kwam op Zijn tijd wel met mij klaar. Zo gaat dat ook bij jou gebeuren.

Godsdienst is overal hetzelfde, of het nou Mormonen of Christenen of zulke evangelische actievelingen als ik zijn. Gods antwoord daarop is genade in Christus Jezus alleen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende