U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ik Geloof

Betekent geloven dat ik lid ben van één of andere kerk of organisatie? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik instem met wat er op de preekstoel verkondigd wordt? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik een geestelijk leider erkent? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik waarde hecht aan een duidelijke hiërarchie? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik een instituut aanhang? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat traditie belangrijk voor me is? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik mijn doen en laten rechtvaardig vanuit de Bijbel, de geloofsbelijdenis, de Thora, de Talmoed of de Koran? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik een uiterlijk gebouw (schooltje, zaal, koninkrijkszaal, kerk, moskee, synagoge, kathedraal of tempel) nodig hebt? Dan geloof ik blijkbaar niet.

Betekent geloven dat ik een profeet navolg? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik een paus navolg? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik een altaar nodig heb? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik kaarsjes brand? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat mijn huis vol wierook hangt? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik voor mezelf een god of zelfs meerdere goden bedacht heb? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik leerstukken tot strijdpunten heb opgewaardeerd? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik bepaald voedsel niet of wel eet? Dan geloof ik blijkbaar niet.
Betekent geloven dat ik bepaalde dagen niet of wel vier? Dan geloof ik blijkbaar niet.

Ik geloof Christus Jezus. Ook geloof ik in Christus Jezus. Wat is dat een heerlijk cadeau dat God jou en mij geeft: Vertrouwen oftewel geloof. Christus Jezus vertrouwen en dus ook op Christus Jezus vertrouwen.

De 17 bovenstaande voorbeelden tekenen godsdienst. Dat heeft niks met dit heerlijk cadeau van God te maken, vertrouwen op Christus Jezus. Die godsdienst was er al voordat Christus Jezus mens werd. Toen Hij kwam zag die godsdienst Hem als een onruststoker, een wet brekende godslasteraar. Godsdienst spuwde op Hem en spoog Hem uit.

Er is niks veranderd.
Galaten 4:29 Zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was [Ismael], hem, die naar de geest verwekt was [Izaäk], vervolgde, zo ook nu.

ZO OOK NU!!!
Niks veranderd! Ismael was naar het vlees verwekt. Dat kreeg Abraham zelf nog wel voor elkaar. Daar heb je dus godsdienst met eigen inspanningen. Izaäk was naar de geest verwekt, oftewel: Abraham en Sara presteerden seksueel niks meer. Daar werkt God. Daar werkt dus geloof. Toen vervolgde godsdienst het geloof. De godsdienst vervolgde ook Christus. Nu vervolgt nog altijd de godsdienst elke uiting van genade, overal waar Christus openbaar komt. Godsdienst vervolgt geloof.
ZO OOK NU!!!

Vandaar dat het simpele vertrouwen op Christus Jezus nu nog altijd als te simpel wordt gezien. Godsdienst jaagt nu eenmaal naar de moeilijke graad van eigen inspanning. Prestatie staat voorop. Vandaar dat het lid zijn ergens van vaak als geloof wordt verkocht. Het is godsdienst. Vandaar dat vaak een geestelijke hiërarchie met geestelijke leiders als geloof wordt verkocht. Het is godsdienst. Vandaar dat een instituut en traditie vaak als geloof wordt verkocht. Het is godsdienst. Vandaar dat rechtvaardiging van je doen en laten vanuit de Bijbel vaak als geloof wordt verkocht. Het is godsdienst. Vandaar dat uiterlijke gebouwen vaak als geloof worden verkocht. Het is godsdienst. En ook de uiterlijke handelingen worden vaak als geloof verkocht, terwijl het enkel en alleen maar godsdienst is.

Geloof. Een geschenk van Gods genade herstelt, verfrist en bemoedigt de gelovige. Dit geloof richt zich op onze bron van leven en liefde, Christus Jezus. Geloof zegt amen op het feit dat Gods liefde in ons hart is uitgestort. Geloof accepteert dat die liefde van Christus ons nu dringt. Zijn liefde voedt de hongerende, kleedt de arme, beschermt de angstige, helpt de vertrapte en zorgt voor de ouderen en de weduwen.

Jazeker is geloof praktisch. Maar geloof betekent niet dat ik me op die hongerende richt, of op die arme, die angstige of ouderen en weduwe. Geloof richt zich op de bron: Christus Jezus.

Komt het verlangen in je hart om te zien naar die hongerende, dan mag je er zo inspringen.
Filippi 2:13 God is het, die om het plezier dat Hij er in heeft, zowel het willen als het werken in jou werkt.
God legt dat verlangen in je hart. Doe dus maar gewoon het verlangen van je hart. Dat is nou het heerlijk ontspannende van simpel geloof.

Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik laat me dit plezier niet ontnemen. Ik geloof gewoon.

Over ditzelfde onderwerp hieronder nog twee studies:
Geloof. Waarin?
Geloven, Een Geschenk

Ook nog drie Knipoogjes:
Geloof Als Een Brandspuit
Het Draait Niet Om Mijn Geloof
Gods Kadootje: Niet Zien, Toch Geloven

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende