U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ober, Er Zit Een Kameel In Mijn Cappuccino

Volgens sommige gelovigen is de Bijbel een uiterst serieus boek. Die mensen hebben dan ook gigantische problemen met veel van de gelijkenissen, die de Heer zelf vertelde. Zijn we een beetje bekend met de stijlvorm ‘satire’, dan gaat gelijk een heel groot deel van die schijnbaar gesloten toespraken van de Heer helemaal open.

Eén van de meest hilarische uitspraken van de Heer vind ik wel de volgende:
Mattheus 23: 24 Blinde wegwijzers, die de mug uitziften, maar de kameel doorzwelgen.

Ik heb altijd al gedacht dat muggen onreine dieren waren. Maar ik heb nou nooit bepaald diepgaande studies afgelopen waarop het onderwerp ‘de mug en haar onreine invloed op onze maatschappij’ behandeld werd. Misschien dat Machtelt, die regelmatig gestoken wordt, dat wel op prijs zou stellen.

Deze Farizeeën en Schriftgeleerden, die hier door de Heer als de blinde wegwijzers worden aangesproken, hebben zich blijkbaar hier n.a.v. de voedselwetten in Leviticus 11: 41-44 wel stevig in verdiept. Speciale studiedagen werden belegd over de juiste, maar met name de onjuiste omgang met dit stekend gedierte. Blijkbaar hadden ze deze dag hun zeef meegenomen en waren gezamenlijk druk bezig die kleine pietepeuters van wriemelende diertjes door de zeef te drukken, om hen zo helder mogelijk te ontleden. Echt, ware muggenzifters. Ja, zij moesten toch zeker het Woord van hun Heer goed begrijpen?

Nee, die mug stond feitelijk voor al die kleine pietluttige regeltjes en voorschriftjes, waar de Heer in vers 23 op wees. O, echt alles moest tot op de komma (die er toen nog niet was) nauwkeurig uitgeplozen worden, want dat moest het gewone volk opgelegd kunnen worden. Terwijl deze leraars dachten zo nauwgezet te zoeken naar de wil des Heeren, gaf Jezus zelf aan dat zij hun gigantisch uit de klauwen gegroeide BigMac helemaal vergeten waren en dus die enorme bultige viervoeter zomaar gedachteloos doorslikten!

Deze leraren van godsdienst hadden dus totaal niet de bekwaamheid om hun eigen geestelijk probleem met King Kong afmetingen te onderkennen, simpel omdat ze met hun exclusief getrainde ogen aan hun microscoop verkleefd zaten om welk binnendringen van onrein kwaadaardig gevaar dan ook tegen te gaan. Ondanks hun enorme toewijding waren ze dus stekeblind voor het werkelijke gevaar: Vrome godsdienst zelf!

Het onbegrijpelijke feit doet zich voor dat deze leraren van Joodse godsdienst nu hun erfgenamen hebben onder de leraren van ‘christelijke’ godsdienst.

Opnieuw worden de lijsten van voorschriften langer en langer, nauwgezetter en nauwgezetter. Opnieuw staart men in de microscoop om de vijand te ontdekken (dat ene feitje dat nog niet in een voorschrift gevangen is). Opnieuw staat het monster met enorme proporties boven deze hele ‘christenheid’ en men is er blind voor. De kameel van vrome godsdienst wandelt weer in volle vrijheid rond.

De zondemarkt boert goed in het hedendaagse ‘christendom’. De leraren hebben in hun microscoop getuurd en hebben nu een boodschap voor hun godsdienstige wereld. Een krachtige prediking striemt nu de vrome toehoorders. Waarschuwingen tegen zonde vullen kerken, kathedralen, zalen en zaaltjes. Heftig uitvaren en raaskallen houdt parkeerterreinen bomvol.

Wat verstaat de hedendaagse ‘christelijke’ godsdienst onder krachtige prediking? Een stevige prediking van schuld en zelfverachting! Men heeft de vrome massa overtuigd dat als zij zich na een verkondiging nog geen worm voelt dat schuchter onder de gesloten deur door naar buiten kruipt, het dus geen sterke preek was. De verwachting van wettische godsdienst grenst aan het ziekelijke.

Veel kerkgangers voelen zich helaas inmiddels zo onbemind door God, dat ze er gewoon van overtuigd zijn dat ze niet anders verdienen dan dat er naar hen geschreeuwd en getierd wordt. Eigenlijk kennen ze maar één manier om enigszins voldaan de samenkomst te verlaten. Dat is wanneer ze weer eens stevig geestelijk op hun lazer hebben gehad. Ziekelijk, maar een sterke strategie om mensen binnen de godsdienst te houden.

Zonde verkoopt! Zo simpel is dat. Dus tekent men hoe slecht de mens wel is. Daarvoor vindt men buiten de eigen kerk genoeg aanknopingspunten om te oordelen. Er wordt gewezen naar de vrijzinnigheid (als men zelf niet vrijzinnig is). Er wordt gewezen naar de charismatische wereld (als men zelf niet charismatisch is). Er wordt gewezen naar de alverzoening (als men zelf die leer niet aanhangt). Er wordt gewezen naar het ultra-dispensationalisme (als men zelf geen onderscheiden aanbrengt).

Hoor je bij de fundamentalistische godsdienst, dan heb je een heel arsenaal aan zondige zaken waarvan je vol trots, arrogantie en dweperij kan zeggen dat je dat allemaal buiten de deur houdt. Zo kan je, naar buiten wijzend, oordelen over homofilie, echtscheiding, euthanasie, abortus, occultisme, roken, drinken en hoeren.

Inderdaad, bewogenheid is ver te zoeken binnen godsdienst. Ze drinken cappuccino met kameel. Ze slikken hun kameel door, maar pluizen de muggen grondig uit. Daar tegenover staat God zelf met Zijn armen wagenwijd open. In Christus heeft Vader jou Zijn liefde verklaard. Hij geeft jou geen striemen. Hij tiert en schreeuwt niet. Hij houdt gewoon van je. Jezus is daar het bewijs van. Als jij dat geweldige leven in Christus leert kennen, dan ben je vrij. Echt vrij! Geen kameel meer. Geen monster meer. Geen godsdienst meer. Christus alleen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende