U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ontgodsdiensten

Vorig jaar was het woord ‘Onthaasten’ het nieuwe woord van het jaar. Ik moet zeggen dat ik me goed in dat woord kan vinden. Ik heb echter een nieuw woord, waarvan ik het idee heb dat het goed zou zijn om daar dit jaar 2011 mee uit te gaan. Hier hebben we ons nieuwe werkwoord ‘Ontgodsdiensten’.

Wellicht dat je mijn voortdurend repeterende mantra inmiddels al kent:
‘Wat jij doet bepaalt niet wie je bent! Wie jij bent bepaalt wat je doet!’
In een levende relatie met God draait alles om jouw identiteit. Wat is jouw identiteit?

Romeinen 6:4-5 Wij zijn met Christus begraven …, opdat, zoals Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van het leven zouden wandelen. Want aangezien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn opstanding;
Romeinen 6:8 Aangezien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.

Colosse 2:12 In Christus ben jij ook mee opgewekt door het geloof aan de werking van God,
Colosse 2:13 God heeft jou …… levend gemaakt met Christus.
Colosse 3:3 Jouw leven is verborgen met Christus in God.
Col 3:4 Christus …, die ons leven is,

Jouw identiteit is Christus in jou! Christus in jou bepaalt wat je doet. Hij bepaalt jouw geloofspraktijk.
Het echte leven met God staat centraal vast in Christus, de opgestane Heer! Hij is en bepaalt je leven. Dat leven is ongodsdienstig. Het staat buiten elke soort van godsdienst. Is daar vandaag iemand die ontdekt dat Christus zijn leven is en die dat omarmt als zijn bevrijding, dan betekent dat voor die persoon het eind van een godsdienstig leven!

Tegenwoordig komen bij de populaire Tv-zenders steeds vaker die Vampierfilms langs, zoals ‘The Walking Dead’. In het ‘christendom’ staan dergelijke series en films op de zwarte lijst. Dat zou je niet mogen bekijken. Daarentegen is een heel groot deel van het ‘christendom’ zelf een heel duidelijk voorbeeld van ‘Walking Dead’. Het kenmerk van godsdienst is namelijk dat het danst met een lijk en daar zelf eigenlijk geen idee van heeft.

Godsdienst ziet wel degelijk dat er iets mis is met de mens. Daarom komt ze ook met oplossingen. Ze zien dus feitelijk best wel het lijk in de kast liggen. In plaats van dat ze het hopeloze van zo’n lijk zien, gaan ze aan de slag door het meest smerige van het lijk eraf te wassen, door de stank met lekkere geurtjes te camoufleren, door het lijk keurig aan te kleden, door de arm van het lijk om zijn of haar schouder te slaan, waardoor het lijk op zijn voeten gehesen kan worden en men een leuk dansje met het lijk kan uitvoeren.

Godsdienst ziet wel degelijk de ellende, waar de mens in verkeert. Godsdienst heeft dan ook een plan van aanpak om alles op te kalefateren. Hiervoor creëert de godsdienst een eigen wettische godheid, een rechter die bezeten is met een oordeel over goed en kwaad. De godsdienst plaats de mens dan schuldig en veroordeeld voor die rechter. Daarna biedt de godsdienst de mens allerlei middelen om zichzelf uit die verschrikkelijke toestand op te trekken.

Godsdienst biedt de mens middelen tot zelfredding. Een korte opsomming:

1. Het zondaarsgebed. Je moet een bepaalt gebed met de juiste bewoordingen bidden waarbij je Jezus uitnodigt in je hart te komen.
2. Bezoeken van de kerkdienst.
3. Het geven aan collecten (Liefst de tienden).
4. Regelmatige tijdstippen op de dag van gebed.
5. Bijbelstudies bezoeken.
6. Je houden aan de regels van het kerkgenootschap.

Godsdienst danst met een lijk. Er komt namelijk geen zicht op het met Christus gestorven zijn aan oordeel, schuld, straf, wet, regels en zonde. Nee, godsdienst kan het zich niet permitteren dat de mens zicht krijgt op het vrij zijn van zonde. Dan kan men namelijk geen wetten of regels opleggen om die zonde zogenaamd te onderdrukken. Dan kan men geen oordeel uitspreken over die zonde omdat de mens daar dan aan gestorven zou zijn. Dan kan men niet met schuld en straf dreigen en dus de wind als kerk er goed onder houden.

Godsdienst danst met een lijk. Er komt namelijk geen zicht op Christus als het leven voor de mens. Nee, godsdienst kan zich dat niet permitteren. Op Christus glijdt namelijk oordeel, schuld en straf af. Hij is mens, uitgenomen de zonde. Er zijn geen wetten of regels op Hem van toepassing.

Een gelovige, voor wie Christus het leven is, is voor de godsdienst dus een gruwel! Die past (net als Christus zelf) niet in het hokje van de kerk.

Al het werk is reeds gedaan! Wij hoeven als mens niet op te klimmen tot God, zoals godsdienst voortdurend predikt. God is in Christus afgedaald naar ons. God heeft in Christus ons met Zich verzoend. Zonde en dood zijn eens voor altijd verslagen door Christus zelf. Wij zijn met Christus opgewekt. Hij is nu ons leven. Die nieuwe identiteit mag je nu zomaar ontdekken in de Bijbel. Vervolgens mag je er gewoon van gaan genieten. Een levende relatie met God is namelijk genade en genade alleen. Geen werk van onze kant dus. Als je dat ontdekt, dan word je ook nog eens als bonus ‘ontgodsdienst’.
Johannes 8:36 Wanneer dan de Zoon je vrijgemaakt heeft, zal je echt vrij zijn.


Hier volgt nog een hele waslijst knipoogjes. Allemaal over dit ene onderwerp: Godsdienst:
Godsdienstige Prestatie Verblindt Ons Voor Genade
Godsdienst Of Vrijheid
Godsdienst Dwingt. Genade Dringt.
Godsdienst: Leer Van Boze Geesten
Godsdienst Eindigt Bij Godsdienst
Godsdienstig Verfijnde Waanzin
Godsdienstige Overprestatie
Hoe Wordt Iemand Godsdienstig?

Dan ter afsluiting nog mijn persoonlijk getuigenis:
Godsdienst Of God Zelf

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende