U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Resultaat Van Vrijheid: Dienstbaarheid

Elkaar dienstbaar zijn. Veel groepen en kerken lossen het op met een speciaal team: De zorggroep. Ik heb zelf ook gemerkt dat als ik zieke gelovigen in mijn buurt opzoek, dat ze daar wel blij mee waren, maar de dominee was nog niet geweest. Die mensen gingen naar een kerk en ze ondervonden zorg van medegelovigen buiten hun kerk niet als echte zorg omdat de daarvoor aangestelde dominee het liet afweten.

Ik ben door mijn aandoening (asperger) niet uitermate sociaal behendig. Toch heb ik meerdere keren ondervonden dat God mij iemand op mijn pad bracht bij wie ik de pijn aanvoelde en die ik kon dienen. Ik zal nooit door mensen gekozen worden voor een pastorale taak, maar God koos me soms wel uit om iemand met een bemoedigend woord te dienen.

Elkaar dienen is geen doel op zich als gelovige. Er is geen specialisatie vereist. Het is triest als we als groep zoiets gaan organiseren. Het is nog triester wanneer zo’n taak op de schouders van een enkeling (de dominee) of van enkelen (de zorggroep) gelegd wordt. Als leden van het Lichaam is zorg voor de medeleden een natuurlijke vanzelfsprekendheid. Zo werkt het Lichaam nu eenmaal.

1 Corinthe 9:19 hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen;
Jij bent vrij in Christus. Laat je dus door niemand een slavenjuk opleggen!
Galaten 5: 1 Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat je geen slavenjuk opleggen.

Iemand uit het bestuur van jouw kring komt op je af en zegt: ‘Wij zijn unaniem van mening dat het goed zou zijn als jij een zorgtaak in onze ‘gemeente’ op je zou nemen.’ Wat zeg jij, nu je die vrije mens in Christus bent? Dat antwoord laat ik graag bij jou en de Heer.

1 Corinthe 9:19 hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen;

Jij bent vrij in Christus. Laat je dus door niemand een slavenjuk opleggen!
Het is nou juist in die geweldige vrijheid dat die onderlinge dienstbaarheid openbaar komt. Daar, in die vrijheid, had Paulus zich allen dienstbaar gemaakt. Blijf jij dus maar heerlijk genieten van jouw vrijheid in Christus. Hij openbaart Zijn dienstbaarheid wel in jou.

Als leden van het Lichaam van Christus dienen we vanzelfsprekend elkaar. Maar dat functioneert alleen als elk lid van het Lichaam simpel geniet van zijn of haar plekje in het Lichaam en wanneer het daar afgestemd is op wat het Hoofd (Het Brein: Christus) werkt. Een samengesteld comité (de zorggroep), bestaande uit pink, lever, hak en gal, kunnen nog zo goed via zorgstudies klaarstaan voor noodgevallen. Buiten het werk van het Hoofd om wordt zo’n samenwerking één duffe ellende. Nog ernstiger wordt het als slechts één lid (de dominee) voor het Brein (Christus) aangezien wordt, en bij hem dus al die zorgtaken weggeschoven zijn.

Jij bent vrij in Christus. Ik ben vrij in Christus. We hebben geen verantwoording af te leggen aan elkaar. Maar waar nood is, daar werkt Christus juist binnen die vrijheid echte zorg via Zijn vrije leden.

Dit kan heel goed inhouden dat de zorg van buiten het georganiseerde groepje komt. De Gemeente, het Lichaam van Christus, houdt zich namelijk niet aan die beperkingen.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
We zijn vrij en we mogen genieten van wat Christus werkt in ons. Ook wat onze dienstbaarheid betreft. Snap je?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende