U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gemeente - kerk, "gemeente", groepje of ontmoeting

De Gemeente is het Lichaam van Christus. Ieder, wereldwijd, die tegenwoordig Jezus kent als zijn Redder en Heer is onderdeel van die Gemeente. Dat Lichaam is hier op aarde echter een verborgenheid volgens de Bijbel (Efeze 3: 1-9; 5: 32 en Colosse 1: 24-27). Een uiterlijke organisatie is dus geen Gemeente, het Lichaam van Christus. Een kerk is dus geen Gemeente, het Lichaam van Christus. Zelfs als men een groepje die men graag samen vormt 'gemeente' noemt, dan is dat nog geen Gemeente, het Lichaam van Christus. Zo’n kerk, 'gemeente' of groep is gewoon een groepje dat ontstaan is uit een eigen verlangen om samen te komen. Niks mis mee, maar het heeft Bijbels niks met Gemeente zijn te maken.

Gemeente zijn we allemaal gezamenlijk, ongeacht hoe je er uiting aan geeft. Gemeente zijn ben jij dus gewoon. Daar hoef je zelf helemaal niks voor te doen. Het is namelijk puur genade. Jij bent één met Christus. De andere gelovige is één met Christus. Jullie zijn dus één met elkaar. Jullie zijn Gemeente, ja wij zijn Gemeente. Als we elkaar ontmoeten werkt Christus dat, waar dan ook.

Ben Jij Een Traditionalist?
Jij hebt het idee heel dicht bij God te zijn als je deelneemt aan een vertrouwde vorm van eredienst zoals je dat in je kinderjaren geleerd hebt. Vaste rituelen en traditionele vormen raken je het meest. Je ervaart God nadrukkelijk in het dagelijks lezen van je christelijk dagboek. Het is heerlijk om vaste dagen in de week te reserveren voor het bij elkaar komen voor Bijbelstudie en bidstond. Een samenkomst is pas echt goed als het Onze Vader voorbij is gekomen en het is afgesloten met de vaste zegenbede. Voor jou is dit kerk zijn. Het heeft Bijbels niks met Gemeente zijn te maken, maar waar gelovigen zijn, daar is de Gemeente.

Ben Jij Evangelisch?
Jij hebt meer het idee heel dicht bij God te zijn als de zangleider ons echt meeneemt. Hij begint precies daar waar jij emotioneel zit, terwijl je de zorgen van alledag probeert achter je te laten om je zo meer op de Heer te richten.

Hij neemt je mee in verwondering over wie God en Jezus is om dan uit te komen op het punt dat alle harten overlopen van dankzegging. De prediker pakt die uiterst gevoelige draad over.

Waar de harten zo vol zijn, is het niet zo erg om een spreekwoordelijk schopje onder je kont te voelen. Men mag ook best wel wat actiever voor de Heer worden, vind je.

Daarna klopt de zangleider je maaltje uit het opwekkingsmenu nog eens stevig op met juichliederen. Voor jou is dit kerk zijn. Het heeft Bijbels niks met Gemeente zijn te maken, maar waar gelovigen zijn, daar is de Gemeente.

Vorm Jij Een Leerstellige Kerk?
Jij hebt het idee pas echt heel dicht bij God te vertoeven als je zondags een stuk onderwijs krijgt, waar jij je tanden in kan zetten, iets wat je nog niet eerder zo gezien hebt. Jouw brein vraagt steeds opnieuw om vervulling en die vind je in een goed Woord. Jij vindt het ook belangrijk dat er een goede omkadering is van wat je als kerk gelooft.

Wanneer er eens sporadisch een beroep op je emoties gedaan wordt, dan irriteert dat je ook mateloos. Dat hoort in jouw kerk geen plaats te hebben.

Jij voelt je echt het dichtst bij God na een dag van urenlange studies. Dat is voor jou echt kerk zijn. Het heeft Bijbels niks met Gemeente zijn te maken, maar waar gelovigen zijn, daar is de Gemeente.

Consumer Worship from DanStevers.com on Vimeo.

Vorm Jij Een Huis'gemeente'?
Voor jou moet het allemaal niet zo officieel toegaan. Een apart kerkgebouw is in jouw beleving ook nergens voor nodig. Als er maar een degelijke leiding van oudsten en diakenen is, zodat de huisgemeente wel structuur heeft. Het moet geen wanorde worden. Liederen kunnen gewoon door iedereen opgegeven worden en als er maar iemand is die een woord heeft voorbereid. Dat is voor jou echt kerk zijn. Het heeft Bijbels niks met Gemeente zijn te maken, maar waar gelovigen zijn, daar is de Gemeente.

Ben Jij Bevindelijk?
Jij hebt het idee dat je binnen jouw kerk echt in het hart getroffen moet worden. Als God jouw hart aanraakt en jou laat merken dat Hij je echt liefheeft, dan heb je meer kerk gevierd dan wanneer je een vaste liturgie over je heen laat komen. Voor jou moet in een dienst toch minstens wel eens de woorden ‘Geliefden’, ‘Intieme Relatie’ en ‘Hart’ de revue passeren. Dat is voor jou echt kerk zijn. Het heeft Bijbels niks met Gemeente zijn te maken, maar waar gelovigen zijn, daar is de Gemeente.

Wat ik ben? Geen idee!
Als je mij vraagt waar ik kerkelijk thuishoor, dan heb ik geen idee. Ik kom dan wel in een evangeliegemeente, maar om te zeggen dat ik daar thuishoor? Dit is waar ik thuishoor:
Ik ben er zeker van dat ik altijd, dankzij het werk van de Heer zelf, heel dicht bij de Heer ben. Dichter dan die versmolten eenheid met Christus, zoals de Bijbel die tekent, zal door onze menselijke inspanning toch nooit lukken. Ik heb dan ook opgegeven daar mijn best voor te doen.
Dankzij het feit dat we zo intiem versmolten zijn met onze Heer, zijn we ook absoluut even intiem versmolten met elkaar. Onze eenheid hoeft niet meer door kerkvorming bewerkt te worden. In Christus is die reeds een feit. Dat is Gemeente zijn. De ontkenning van die eenheid is groepjesdenken.

Heb ik nu niks met zo’n traditionele kerk, zo’n evangelische kerk, zo’n leerstellige kerk, zo’n huisgemeente, zo’n bevindelijke kerk? Inderdaad, met die instellingen heb ik persoonlijk niks. Maar dat is geen oordeel. Als jij er wel wat mee hebt, dan is dat prima zolang dat je zicht op de Gemeente, het Lichaam van Christus niet ontneemt.
Het Gemeente zijn naar Bijbels patroon betekent dat ik intiem verbonden ben met die traditionele gelovige, met zo’n evangelische gelovige, met zo’n leerstellige gelovige, met zo’n gelovige in die huisgemeente, met zo’n bevindelijke gelovige en ook met die gelovige die nergens meer naartoe gaat. Dat is nou zo'n kenmerk van het onbegrensde van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Gemeente ben je in die kerk, in die ‘gemeente’, in dat groepje, in je huis, bij je buren, bij je vrienden, in de open natuur, op de bank in het park, in het restaurant, in de kroeg.

Overal waar je als gelovigen samen bent, daar ben je Gemeente, het Lichaam van Christus. Dat is wat genade werkt!

Hieronder enkele studies over dit onderwerp:
Gemeente, Het Woord
Gemeente Israël
Overblijfsel van Israel
Onder de volgende link vind je enkele videostudies van Martin Zender betreffende hetzelfde onderwerp:
Kerkgang

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende