U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Is Het Werk Wel Volbracht?

Johannes 4:34 Jezus zei: Mijn spijze is ….. Zijn [Gods] werk te volbrengen.
Johannes 19:28 Jezus zei, wetende dat alles volbracht was,
Johannes 19:30 Het is volbracht!
Romeinen 5:10 Toen wij vijanden waren, zijn we met God verzoend door de dood van Zijn Zoon,
2 Corinthe 5:18 God heeft ons door Christus met Zich verzoend.
2 Corinthe 5:19 God was in Christus toen Hij de wereld met Zichzelf verzoende,
2 Corinthe 5:21 God heeft Christus voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij in Hem de gerechtigheid van God zouden worden.
Colosse 1:20 God heeft door Christus vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis, waardoor God alle dingen weer met Zich verzoend heeft,

Hebreeën 9:26 Hij is eenmaal, … , verschenen om door Zijn offer de zonde weg te doen.
Hebreeën 10:10 Wij zijn eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
Hebreeën 10:14 Door één offer heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

Het werk is volbracht! We zijn geen vijanden meer van God. Wij zijn nu met God verzoend! De hele wereld is met God verzoend! Alle dingen zijn weer met God verzoend! Wij zijn nu in Christus de gerechtigheid van God! De zonde is niet bedekt. Het is niet dat er niet aan gedacht wordt. De zonde is weggedaan! Wij zijn eens voor altijd geheiligd! We zijn zelfs voor altijd volmaakt!

Moet je eens opletten hoeveel ernstige consequenties aan dwaalleer oprechte gelovigen je opplakken als je deze duidelijke Bijbelse uitspraken alleen al naspreekt. Daarom durf ik ook met alle stelligheid te beweren dat in de orthodox evangelische wereld er feitelijk niet geloofd wordt in een volbracht werk.

Wat betekent dit? Dit betekent feitelijk dat het karakter van de persoon Christus Jezus in de orthodox evangelische wereld betwist wordt. Ik weet dat ik nu een knuppel in het evangelische hoenderhok gooi. Natuurlijk gelooft de evangelische wereld dat Christus Jezus de Zoon van de levende God is, zal er tegengeworpen worden. Maar dan zou zijn volbracht werk toch Goddelijke kracht moeten hebben gehad? Nee, dat gelooft men niet.

Okay, ik geef vandaag behoorlijk wat scherpe prikken in de zij in de hoop dat er iemand wakker schrikt. Maar let nou eens op de vraag: ‘Wat moet een vijandig ongelovige nou doen om met God verzoend te zijn?’ Let dan eens goed op het antwoord dat de Bijbel geeft.
Romeinen 5:10 Toen wij vijanden waren, zijn we met God verzoend door de dood van Zijn Zoon,
2 Corinthe 5:18 God
heeft ons door Christus met Zich verzoend.
2 Corinthe 5:19 God
was in Christus toen Hij de wereld met Zichzelf verzoende,
De vijanden ZIJN verzoend!

Is dat het evangelische antwoord? Nee, hier komt een rijtje die je regelmatig langs kan horen komen: ‘Zo’n vijandig ongelovige moet zijn zonden belijden. Hij moet het zondaarsgebed bidden. Hij moet zich laten dopen. Hij moet zich onder het bloed stellen. Enzovoorts.’

Ziet Bijbelse verkondiging van het Blijde Nieuws er zo uit alsof we het reddend en verzoenend werk tekenen als iets dat van onze eigen menselijke inspanning afhankelijk zou zijn?
2 Corinthe 5:18-20 God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven, die hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond jullie smeekt; namens Christus vragen wij jullie: wees met God verzoend.

JE BENT VERZOEND MET GOD!!!!!!!!!!!!!!!!
Het werk is toch zeker volbracht? Christus heeft het offer toch gebracht? Daardoor zijn vijanden toch met God verzoend? Wees dus verzoend!!!!! Leer te genieten van dat volbrachte werk!

O ja, we zijn ook gerechtigheid van God geworden in Christus Jezus. Ook al weer te danken puur enkel en alleen aan het volbrachte werk.
2 Corinthe 5:21 God heeft Christus voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij in Hem de gerechtigheid van God zouden worden.

We zijn ook nog eens geheiligd.
Hebreeën 10:10 Wij zijn eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
Hebreeën 10:14 Door één offer heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.

Alles, maar dan ook echt alles wat te danken is aan het werk van de Heer komt in de evangelische prediking vrijwel doorlopend langs als een eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen. Puur ongeloof! Niets betreffende Christus en Zijn werk is heilig voor de predikers, maar ze belijden Christus als de Zoon van de levende God.

Je voelt je wellicht aangevallen en veroordeeld. Dat is niet de strekking en het doel van dit knipoogje. Ik mik wel op jou want die Zoon van de levende God heeft jou zo ontzaggelijk lief! Hij had jou op het oog toen Hij dat werk volbracht. Hij heeft jou verzoend met God. Hij heeft jou tot gerechtigheid van God gemaakt met dat volbrachte werk. Hij heeft jouw heiliging eens voor altijd bewerkt. Jij mag nu genieten van die overstromende vloed van genade en liefde speciaal voor jou. Vandaar dat ik je even in de zij prikte,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende