U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Heb Jij Je Eerste Liefde Verlaten?

Openbaring 2:4 Ik heb tegen jullie, dat jullie je eerste liefde verzaakt hebben.

Bestaat er een populairdere Bijbeltekst onder hedendaagse predikers om gelovigen echt de stuipen op het lijf te jagen? De wijsvinger priemend naar voren gericht slaan deze zogenaamde Blijde Boodschap (evangelie) Verkondigers de striemende woorden van veroordeling in het gezicht van het gelovig volk:
Het is de oordelende Christus zelf Die hier jullie aanklaagt omdat jullie toewijding nergens op lijkt! O ja, toen jullie tot geloof kwamen waren jullie zo blij en wilden jullie alles wel aanpakken wat we jullie voorlegden. Maar na een burn-out, tegenslag als het overlijden van een familielid, of gewoon je eigen ziekte lijkt het vuur er helemaal uit te zijn! Jullie lopen nergens meer voor warm!’

Het kastijdend betoog gaat zo meer dan een kwartier, het grootste deel van de woordverkondiging, door om dan weer terug te keren tot de uitgangstekst:
‘Jullie hebben je eerste liefde verzaakt! Weet je nog hoe vurig lief je de Heer had toen je tot geloof kwam? Kan je die verliefde gevoelens je nog voor de geest halen? O, wat had je toen een gewillige geest! We konden ons kerkelijk boodschappenlijstje er zo bij je ingieten.’

Okay, die laatste regel zal die grote godsman wel niet van de kansel gepredikt hebben, maar inhoudelijk kwam het er wel op neer. Deze tekst is enorm in zwang om de wind er goed onder te houden, opdat de angst maar niet door een achterdeurtje verdwijnen zal en er dus niet meer genoeg actieve werkers in de kerk overblijven. Een duidelijk voorbeeld is de volgende video:

Openbaring 2:4 Ik heb tegen jullie, dat jullie je eerste liefde verzaakt hebben.

Dat ‘verzaken’ is een tamelijk antiek woord. Het heeft de betekenis van ‘ergens van weggaan’. Het onderwerp waar de geadresseerden in deze tekst van weggaan is die eerste liefde. Voordat we nu helemaal wegdromen over een emotionele gemoedstoestand die hier altijd aan verbonden wordt, is het veel beter om eerst gewoon nuchter de uitdrukking ‘je eerste liefde’ taaltechnisch te bekijken om daarna te gaan zoeken waar precies diezelfde taalkundige opbouw gevolgd wordt.

Droom je weg bij de woorden ‘je eerste liefde’, dan kom je vaak uit bij een emotionele godservaring die veel wegheeft van een eerste verliefdheid, de kriebels in de buik, de adrenaline die door je lijf stuwt, en meer van dergelijke ondefinieerbare gevoelens. Trouwens, niet elke gelovige kent die emoties en Bijbels gezien is het ook nergens voor nodig. Maar dit is nou wel precies de invalshoek die de angstprofeten misbruiken om jou tot een willig slaafje van de kerk te maken.

Wat staat er nou werkelijk over jouw eerste liefde? Taaltechnisch is hier eigenlijk sprake van de eerste liefde voor jou! Dus niet jouw eerste kriebels in de buik, ook niet jouw liefde voor de Heer omdat jij iets in die Heer gevonden hebt. Dan zou hier bovendien het Griekse werkwoord ‘Phileo’ gebruikt zijn (Liefde dat voortkomt uit iets in de ander, dus voorwaardelijk). Het Griekse werkwoord ‘Agape’ (onvoorwaardelijke liefde) wordt hier gebruikt.

Voor de ‘eerste’ staat er in de grondtekst het Griekse woord ‘protos’. Het draait hier dus om het prototype van de liefde die je in je leven kent. De enige andere keer dar er in de Bijbel over het prototype van liefde gesproken wordt is door dezelfde Johannes, die dit ook in Openbaring schreef.
1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Die eerste liefde voor jou is Christus, die onbegrensd, onbeperkt en onvoorwaardelijk van jou houdt.

Bijbels gezien mogen we die zucht van verlichting nu best wel eens slaken. Waarmee broodprofeten ons ook de angst van ons leven proberen aan te jagen, de Bijbel doet niet mee aan die onzin. God weet namelijk allang dat, als het om onze liefde gaat, het rammelt van alle kanten.
1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad,

Openbaring 2:4 Ik heb tegen jullie, dat jullie je eerste liefde verzaakt hebben.

Kijk nou eens wat de Heer in het vorige vers aan deze toekomstige synagoge van Efeze schrijft:
Openbaring 2: 2-3 Ik weet jullie werken en inspanning en jullie volharding en dat jullie de kwaden niet kunnen verdragen en hen op de proef gesteld hebben, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat jullie hen leugenaars hebben bevonden, en jullie hebben volharding en hebben verdragen om de wil van Mijn naam en jullie zijn niet moe geworden.

De hedendaagse angstprofeten zouden dolenthousiast zijn met zulke harde zwoegers in hun kerken, maar de Heer verzucht: ‘Jullie zijn zo druk bezig, jullie zijn helemaal weggeraakt bij die onvoorwaardelijke, overvloeiende rijkdom van Mijn liefde voor jullie! Kom, geniet weer! Ik heb zoveel te geven!’

Jij, die momenteel dood- en doodmoe bent van al dat godsdienstig gedraaf voor je kerk, of zelfs heel vroom ‘Voor de Here’, kom en geniet weer van Zijn onstuitbare liefde!
Nu nog een paar Knipoogjes met hetzelfde onderwerp:
God Is Liefde
Jij Bent Geliefd

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende