U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wat Versta Jij?

We zitten in de samenkomst. We luisteren. Dan denken we ook nog te horen. Ja, we denken dat, maar horen we echt?

Heb je gekeken naar het korte videootje? Ja? Dan heb je waarschijnlijk ‘Da, da, da, da’ horen zeggen. Dat is geen enkele keer echt uitgesproken!!!! Doe je ogen maar eens dicht en luister nu nog eens naar ditzelfde korte videootje!

Heb je niet stiekem tussen je oogharen door gegluurd? Nee? Okay! Dan heb je waarschijnlijk de echte woorden gehoord die wel uitgesproken zijn: ‘Ba, ba, ba, ba.’ Je kan het een paar keer herhalen om echt zeker van je zaak te zijn. Als je met je ogen dicht luistert hoor je het enige echte wat er gezegd wordt: Vierkeer ‘Ba’. Ga je daarna, met de wetenschap dat hij echt ‘Ba’ zegt, opnieuw luisteren met je ogen open op de man gericht, dan hoor je ondanks je kennis toch het vierkeer ‘Da’, wat niet gezegd wordt.

Dit heet het McGurk effect. Hetgeen we zien bepaalt wat we horen en zo worden we dus op het verkeerde been gezet. In de volgende video wordt zo voortdurend helder en duidelijk woorden beginnend met de ‘B’ klank uitgesproken. Je ziet het gezicht een andere klank uitspreken en dus hoor je die woorden beginnen met een ‘F’ klank. Doe je de ogen dicht, dan hoor je ondubbelzinnig die ‘B’klank.

Wat we zien en denken te weten bepaalt wat we horen en niet wat er werkelijk uitgesproken wordt. Met alle overduidelijke Bijbelgedeelten die heerlijk Gods overvloeiende rijkdom van genade laten zien heb ik een vrijwel gelijksoortig effect ontdekt. Mensen die geprogrammeerd zijn om opdrachten, eisen, regels en taken te lezen in de Bijbel worden vrijwel net zo enthousiast over de genadeteksten als ik, maar dan om de genade daarmee de nek om te draaien. Ze horen de genade wel, maar ze zien iets anders.

Hier een aantal voorbeelden:

1. Een ex-dief die Gods genade heeft leren kennen en nu iets veel liever van harte doet.
Efeze 4:28 Wie een dief was, die steelt nu niet meer, maar spant zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan meedelen aan de behoeftige.
Dolenthousiast wijst men op de uitwerking van het gebod: Gij zult niet stelen!’

2. Paulus wijst op het resultaat van genade in zijn dienst.
1 Corinthe 15:10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar dan was ik niet, maar de genade van God, die met mij is.

Moet je eens kijken, wijzen zij verheugd aan, hoe Paulus zich afgepeigerd heeft. Zo moeten wij ons ook inspannen om te proberen het hardste van allen te werken voor de Here!

3. Het uitwerken van onze redding is zelfs te danken aan God die in ons werkt.
Filippi 2: 12-13 Blijf, ….., je behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in je werkt.
Ze zien niet anders dan ons met angst en beven tobben over en aan onze redding.

Wat ze zien in de praktijk van hun leven bepaalt mede wat ze aan woorden horen vanuit het Woord van God, de Bijbel. Die vermenging bepaalt, net als bij het McGurk effect, een duidelijke vertekening van wat Gods Woord leert. Het horen over Gods overvloeiende rijkdom van genade wekt dan ook wrevel en irritatie op omdat in die boodschap geen rekening wordt gehouden met wat men voor ogen ziet.

Laten we gewoon blijven genieten van Gods onvoorwaardelijke onontkoombare genade en liefde. Op grond van datzelfde Woord van God mogen we weten dat diezelfde God van alle genade ook dat McGurk effect eens zal opheffen bij die wettische kijkers. Dan zal ook voor hen het heldere licht sprankelend fonkelen. Dat wordt voor hen een heerlijke ontdekking van overvloeiende genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende