U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Démotivatie Spreker

In ons kleine kikkerlandje hebben we natuurlijk nog niet zoveel Motivatie Goeroes rondlopen als in het grote US of A. We hadden natuurlijk al de koning van de Tjakkah: Emile Ratelband, maar nu zag ik bij DWDD dat ook onze landelijke grapjas Jörgen Raymann een poging gaat wagen als Motivatie spreker. Dat is een soort evangelisch spreker zonder evangelie. Ojee, met zo’n omschrijving valt vrijwel de hele ‘christelijke’ geestelijkheid onder die categorie!

Laat ik maar gelijk uit de kast komen. Ik heb er zelf ook al over zitten denken een gooi naar zo’n dergelijke dienst te doen. Hier een portie van mijn kunnen:

Als Démotivatie spreker reik ik uit naar levens vol optimisme en zelfvertrouwen, Ajakkus Dus! Ik hoop hen tot een wereld van ellende, walging en wrevel te kunnen leiden. “Nederlaag” staat als een soort credo boven mijn taak als Démotivatie spreker. Ajakkus Dus!

Veel mensen komen bij mij en klagen over hun positieve omstandigheden. Ze verklaren: “
Ik heb er gewoon de kracht niet meer voor om negatief te zijn!!!” Weet je wat ik hen dan altijd antwoordt? “Bezopen! Wat een kolder! Je hebt toch zeker geen negatieve omstandigheden nodig om een negatieve houding te kunnen hebben!!! Ajakkus Dus!”

Elke dag begin ik, het liefst in de stromende regen op een vuilstortplaats, met mijn meditatie. Dan overdenk ik woorden als “Mislukking of Wrok”. Je kunt zoveel dingen doen om je ongelukkig te voelen al je je er maar toe zet! Ajakkus Dus!

“Een laag zelfbeeld!” Wow, stel in je denken een plaatje samen van volkomen mislukking. Denk je nou eens elke dag opnieuw in dat het vandaag de dag is dat die volkomen mislukking ook echt zal aanbreken! Ajakkus Dus! Ga elke avond naar bed met de volkomen visualisatie van komend mislukken. Zulke gedachten zullen dan vanzelf meer mislukking tot stand brengen. Ajakkus Dus!

Als gebeurtenissen helemaal fout lopen gedurende de dag, koester die momenten, richt je hele aandacht erop, zorg dat dit soort momenten de centrale plek krijgen in je denken. Werk aan die zaken die tot echte struikelblokken in je hele denken kunnen leiden. Mochten ze helaas in jouw eigen leven niet terug te vinden zijn, richt ze dan zelf alsnog op! Ajakkus Dus!

Voor mijzelf bleek het heel nuttig te zijn om vol ontzag naar het vertrouwen van andere mensen te kijken in de wetenschap dat zij zo’n sterk zelfvertrouwen hebben waar ik die juist mis!
Ajakkus Dus!

Wijs elk soort van vertrouwen af en richt je enkel en alleen op ellende en de volkomen teloorgang van de wereld. Voorkom periodes van rust en stilte, die je tot lichtpuntjes in je leven zouden kunnen leiden. Dat leidt alleen maar af van het grote doel.
Ajakkus Dus!

Als ik ergens in een gezelschap ben waar zomaar positieve gedachten naar boven komen, dan wijs ik op de zwakte in hun logica, het feit dat ze duidelijke missers gewoon over het hoofd zien. Die aanpak blijkt enorm besmettelijk te zijn. Ajakkus Dus!

Vul je gedachten met piekeren, bezorgdheid. Zorg dat je voortdurend in het gezelschap bent van negatieve mensen. Zij kunnen zich dan weer voeden met jouw negativiteit. Zo krijg je een heerlijk negatieve wisselwerking. Concentreer je meer op stress. Stress is de grote producent van negativiteit.
Ajakkus Dus! Hier een praktisch voorbeeld uit eigen denken:

“Ik ga deze stompzinnige gedachtespinsel toch zeker niet op mijn Website zetten! Laten zij zich maar ellendig voelen in hun eentje! Hoe kom ik zo stom om me druk te maken om hen! Ajakkus Dus!”

Ja, ik zou een goede Démotivatie Spreker zijn! Hè bah, wat een positieve gedachte! Ajakkus Dus! '

Okay, ik ben het wel met jullie eens dat dit een beetje over de top is, maar lijkt dit nou niet een heel klein beetje, ergens in de verte, op de zogenaamde ‘christelijke’ prediking. De verkondiging dat wij mensen toch nergens voor deugen en God vanzelfsprekend wel met een bedenksel als de hel met ons moet afrekenen. O, o wat is het ‘christenleven’ zwaar! ‘Strijd broeder, zware strijd!’ En dan wordt niet gedoeld op ons blijven staan in die heerlijke positie in Christus in de hemelse. Nee, de gebruikelijke ‘christelijke’ verkondiging denkt dan aan de vergeefse strijd tegen de zonde.

Ja, voor echte Démotivatie Sprekers kan je uit de ruime voorraad orthodox, evangelisch, christelijke geestelijken putten. De echt enige positieve boodschap is die van de God van alle genade zelf. Hij heeft elk mens onvoorwaardelijk en onontkoombaar lief! Hij veroordeelt niet. Hij redt! Hij brengt je aan Zijn hart.

De meeste zogenaamd positieve boodschappen blijven in de lucht hangen. God heeft Zijn positieve boodschap bewezen.
Romeinen 5:8 God bewijst Zijn liefde naar ons toe, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Gods bewijs staat pal overeind. Christus is nu ons leven geworden en als zodanig bewijst Hij zich nog aldoor. De macht van de zonde is gebroken! De macht van de wet, oftewel elke regel of eis is gebroken! We zijn met Christus geplaatst in de allerhoogste positie van heerschappij! De meest positieve boodschap van overvloeiende genade van God!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende