U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ik Doe Het Wel Zelf!

Zelf doen!’, Het is één van de eerste kreten die we als klein kind ons eigen maken. Eigenlijk begon toen onze houding van onafhankelijkheid en dat is vrijwel bij niemand echt verdwenen.

Mama moest niet aldoor met de lepel vol eten naar mijn mond komen, ‘Zelf doen!’
Papa moest me niet aldoor duwen als ik in mijn speelgoedautootje zat, ‘Zelf doen!’
Bij zwemles moeten ze niet telkens met die haak komen, ‘Zelf doen!’
Bij het leren fietsen moeten ze nou eens eindelijk die bagagedrager van de fiets loslaten, ‘Zelf doen!’
De leerkracht op school moest niet aldoor maar alles zo voorkauwen, ‘Zelf doen!’
Je collega moet niet telkens die handige aanwijzingen geven, ‘Zelf doen!’
Als je op de computer er even niet uitkomt, moet men niet in de rij staan met aanwijzingen, ‘Zelf doen!’
Als je dure Zwitserse horloge niet meer werkt, dan stuur je hem niet op naar de fabriek, nee ‘Zelf doen!’

Om je klokje te repareren heb je zelfs een handig cursusje van het internet gehaald, want jij moet en zal het zelf doen.

(Nee, ik heb het maar eventjes niet vertaald, want ook met vertaling blijft het een chaotisch ratjetoe)

Genade betekent: God doet echt alles in mijn leven. Maar nee, wij zeggen: ‘God, voor U doen wij het allemaal!’, oftewel: ‘Zelf doen!’ We zijn als diegene die opgemerkt had dat zijn duur Zwitsers horloge het begeven had en nu dus de schroevendraaier uit de kast haalt om er zelf aan te gaan sleutelen. Hij heeft dat handig cursusje van het internet bekeken en heeft alle vertrouwen in zijn eigen bekwaamheid.

Maar na al het gepeuter, gefriemel en geknutsel is dat uurwerk van jou er alleen nog maar erger aan toe. Uiteindelijk pak je dan alles bij elkaar en ga je toch maar naar de specialist. Je komt bij hem aan en vertelt hem: ‘Meneer, mijn klokje staat stil!’

De klokkenspecialist neemt het horloge van je aan en zegt: ‘o ja, laten we er dan maar eens naar kijken hè?........... Wat heb je hier, voor de lieve vrede, met dit prachtige horloge uitgespookt??!!!’

‘O God, Ik wil proberen rechtvaardig voor U te zijn!’, oftewel: ‘Zelf doen!’
God is de grote Specialist in rechtvaardiging:
Romeinen 3:26 God rechtvaardigt hem, die uit het geloof van Jezus is.
Romeinen 4:5 God, die de goddeloze rechtvaardigt,
Romeinen 8:33 God is het, die rechtvaardigt;
Galaten 3:8 God rechtvaardigt de heidenen uit geloof,

‘O God, ik wil proberen heilig voor U te zijn!’,
oftewel: ‘Zelf doen!’

God is de grote Specialist in heilig leven:
Romeinen 15:16 geheiligd door de heilige Geest.
1 Corinthe 6:11 Jullie zijn geheiligd.
Efeze 1:4 God heeft ons immers in Hem
[Christus] uitverkoren ….., opdat wij heilig …zouden zijn voor Zijn aangezicht.
Efeze 2:21 Heilig in de Here,

“O God, maar ik wil U zo graag dienen!’,
oftewel: ‘Zelf doen!’
God is de grote Specialist in de ware toegewijde dienst.
Romeinen 6:18 Vrijgemaakt van de zonde, zijn jullie in dienst gekomen van de gerechtigheid.
Romeinen 6:22 Vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen,
Romeinen 15: 15-16 De mij van God geschonken genade, om een dienaar van Christus Jezus … te zijn.

1 Corinthe 15:10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar dat was niet ik, maar de genade van God, die met mij is.

Zelf doen, het eerste wat we leren. We zullen het nooit afleren tenzij Gods genade ingrijpt. Als men bij de verkondiging van genade tegenwerpt dat dit toch veel te makkelijk is, bedoeld men eigenlijk te zeggen dat ze het te moeilijk vinden. De vrome, godsdienstige mens kan eenvoudig niet accepteren dat alles feitelijk uit handen ligt.

Maar Goddank! God heeft allang ingegrepen! God heeft Zijn genade klaar liggen om van te genieten. Pas dan gaat er ook daadwerkelijk een echte dienst aan God beginnen. Dan kunnen we het allemaal zo aan Hem overlaten.
Als je hier clickt heb je nog een Knipoogje over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende