U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Hoe Wordt Iemand Godsdienstig?

1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
Die boodschap van genade, die liefde van God, heb je van harte omhelsd. Die eerste liefde, die alleen maar van God kan komen, vulde je hele leven en dan…….
Nu leef je met God op prestatiebasis, alsof je Hem als één of andere almachtige Slavendrijver bent gaan leren kennen. Je bent godsdienstig, vroom, religieus geworden. Nergens is die genade nog terug te vinden.

Zoiets gebeurt niet van de ene op de andere dag. Daar gaat het één en ander aan vooraf. Niemand stapt zomaar met één grote stap van een intieme relatie met God in Christus over naar een prestatiegerichte godsdienstige levensstijl.

Hebreeën 12:2 Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof,
Hij is de Leidsman, Hij is de Voleinder van het geloof! Zonder meer, voor mij en voor jou. Dat feit is waar, eigenlijk ongeacht of ons oog op Hem gericht blijft of niet. Zien op Hem betekent echter de werkelijkheid zien. Daar komt dan ook de grote miskleun.

Onze aandacht wordt op van alles en nog wat gericht en het lijkt allemaal zo essentieel voor het geloofsleven. Onze evangelisatie eist zijn aandacht, onze organisatie van kerkelijke activiteiten vraagt om onze belangstelling, onze bidstonden vragen om toewijding, onze studiedagen vragen om ernst met het Woord. Aan evangelisatie is niks mis, aan kerkelijke activiteit is niks mis, aan bidstonden of Bijbelstudies is niks mis. Het neemt echter de plek in van genade alleen. De aandacht is niet meer onverdeeld op Christus gericht.

De verschuiving van genade alleen naar prestatiegerichte godsdienst gebeurt niet doelbewust. Ongemerkt en je zou kunnen zeggen, in het geniep, verschuift de aandacht van Christus alleen af naar onze eigen handelen, onze prestaties. Hoe gebeurt dat? Nou kijk maar eens goed of je de echte verandering in de volgende video kan opmerken.

Stop de video nou niet gelijk als je merkt dat hier met kaarten wordt gewerkt. Wettisch gedrag zou je zomaar een goede les over genade doen mislopen.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
Je ziet het. Echt alles kan veranderen zonder dat je het door hebt als je de aandacht zo sterk op eigen activiteit gericht houdt. Zo verander je dus ook van genadegelovige tot een prestatiegericht, godsdienstig mens zonder het zelf ook maar enigszins op te merken. Daarvoor ben je te gericht op je eigen activiteit.

De stap terug is simpeler. Gods genade blijft namelijk altijd doorgaan en je kan daar zo gelijk weer van gaan genieten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende