U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zie jij Christus?

Onder het Nieuwe Verbond gold al dat iemand die zicht heeft op God volkomen gelukkig is.
Mattheus 5:8 Volkomen gelukkig zijn zij die rein van hart zijn, want zij zullen God zien.
Johannes de doper richtte al gelijk de aandacht op de Redder van de wereld.
Johannes1:29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Christus zelf verklaarde dat je in Hem Vader kunt zien.
Johannes 14:9 Wie Mij [Christus] gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Ook nog altijd onder het Nieuwe Verbond wees Paulus de gelovigen erop dat hun blik op het onzichtbare gericht is.
2 Corinthe 4:18 Wij zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare;
Diezelfde Joodse gelovigen ontvingen een specifiek aan hen gerichte brief, waar opnieuw op het geweldige voorrecht gewezen wordt dat iedere gelovige op Jezus ziet.
Hebreeën 2:9 Wij zien Jezus,

Nu gaan wij eens even een test uitvoeren:

Voor de Nederlandse vertaling click hier
Druk, druk, druk! Zo druk als een klein baasje! O we zijn zo voor de Heer aan de slag! We zien op onze bezigheden voor God. Ach, heden! Nou zijn we helemaal vergeten dat we ook nog het genot hadden op Christus te mogen zien. We hebben Hem zelfs niet opgemerkt.
Markus 8:18 Hebben jullie ogen en zien jullie niet?
Mattheus 13:14 Ziende zullen jullie het zien en jullie zullen het totaal niet opmerken;
Handelingen 28:26 Ziende zullen jullie zien en jullie zullen het totaal niet opmerken;

Inderdaad is het een feit van de huidige huishouding van het geheimenis dat Christus verborgen is voor deze wereld. Letterlijk in de dagelijkse omstandigheden kun je Hem niet terugvinden,

tenzij……. Ja, tenzij dat je Zijn soevereiniteit omarmt, tenzij je oog krijgt voor Gods van moment tot moment handelen met ons in genade. Zodra je ziet dat Hij in alles zowel het willen als het werken in je werkt, dan zie je eigenlijk niemand anders meer dan Christus alleen. Dat is wat genade doet.

De ongelovigen hebben ogen zonder het onzichtbare te zien. Helaas moeten we eerlijkheidshalve er direct bij vermelden dat het gros van de gelovigen ook helemaal niks ziet. De godsdienst zit behoorlijk in de weg voor een vrij, onbelemmerd zicht op Christus alleen. Maar Hij heeft zelf iets beloofd.

Filippi 1: 6 Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in jou een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Jij rent je dan wellicht rot voor de Heer, waardoor je Hem totaal niet meer opmerkt, Hij blijft Zijn werk in jou voortzetten tot op de dag van Christus Jezus. Wanneer het eenmaal zover is, dan zijn alle ogen open.
Lukas 3:6 Al het vlees zal het heil van God zien.
Gelovigen hebben dan al hun vroomheid en godsdienst ingeruild voor genade en ongelovigen zijn dan helemaal kopje onder gegaan in Gods rijke voorraad van liefde en genade. 'Al het vlees!'.

Hoezeer we het met onze eigen bezigheden voor God ook lijken te verknallen, God werkt door aan jou en mij! Hij komt echt met ons allen, stuk voor stuk, helemaal klaar. We mogen rekenen op Zijn overvloeiende rijkdommen van genade!
Nog een Knipoogje met zicht op genade:
Machtelt & Ik Hebben Samen 200 % Zicht

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende