U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Schandalige Genade

Genade! Hoe kijk jij daar tegenaan? De vrome mens vindt onvoorwaardelijke genade van God dodelijk beledigend voor de menselijke waardigheid! Is genade niet gewoon volslagen onacceptabel? Wij mensen zouden alleen maar een stelletje ontvangers zijn! Ikzelf zou er helemaal niks aan of voor kunnen doen! Niks, maar dan ook niks dat van mij afhankelijk zou zijn!
Romeinen 9:16 Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt.

Genade is toch zeker iets afgrijselijks! Er zit toch niks prettigs in de ontdekking dat we bij voorbaat onszelf al veroordeeld hebben? Dan komt er ook nog zo’n Koninklijk figuur ons zonder enig aanwijsbare reden het leven schenken. Daar ga je toch van over je nek? Zou die nou nog een beetje realistisch motief kunnen aandragen! Nee hoor, niks daarvan! Het is allemaal zo grillig, zo willekeurig!
Exodus 33:19 Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm.

Zo’n God valt toch niet te aanbidden! Hoe kan je iets Dergelijks nou je godsdienst noemen? Hoe bedwing je een God die zich zo opstelt? Bij zo’n God werkt een offer niet! Een ceremonie gaat er ook al niet in bij een dergelijke God! Een rite hoef je ook al niet mee aan te komen! We willen best wel genade! Natuurlijk wel, maar dan eerlijk verdiend met oprecht berouw en een goed gebed! Maar deze genade is schandalig!
Romeinen 11:6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Hier kan je toch nooit blij mee zijn? Het is nou juist omdat het zo puur uitsluitend genade en genade alleen is dat ik als vroom, godsdienstig mens hier zo gekwetst door ben! Er valt dus blijkbaar voor ons, religieuze mensen, helemaal niks meer te verdienen! Het heilig beginsel van geven en ontvangen, van wederzijdse uitwisseling, krijgt hier een dolk in het hart!
Romeinen 4:4 Hem die werkt wordt het loon niet toegerekend uit genade maar krachtens verplichting.

We moeten meer luisteren naar de deskundigen op het gebied van intermenselijke relaties, dan zouden we ook wel het grote, doorslaggevende belang zien van het al zo eeuwenoude ‘Quid Pro Quo’, oftewel het ‘hoort wat, voort wat’ beginsel, van een heitje voor een karweitje. Onderhandeling en zelfs ruilhandel is een gezonde basis voor een goede verstandhouding. Dat wordt hier zomaar te grabbel gegooid!
Romeinen 5:20 Waar de zonde toenam is de genade meer dan overvloedig geworden,

Als u zich enigszins verdiept zou hebben in de menselijke psyche, dan zou u gelijk begrijpen dat dit volstrekt onaanvaardbaar is! Ja het is een directe belediging aan het adres van de mens, dat genade elke menselijke tegenprestatie afwijst. Dat kan genade ons mensen toch zeker niet aandoen?! Wij eisen als waarachtig, vrome, godsdienstige mensen dat genade ook een offer van onze kant aanneemt!
2 Corinthe 12:9 Mijn genade is genoeg,

Genoeg? Genoeg????!!! Er is geen mens die in normale omstandigheden geen tegenprestatie verwacht! Onze hele sociale omgang met elkaar is toch zeker gebaseerd op wederzijdse hulp en offers die je voor elkaar over hebt! Er bestaat geen intermenselijke relatie zonder dergelijke offers en nu zouden we bij de allerbelangrijkste relatie van allen dit wezenlijke beginsel zomaar afschieten? Dat is ongehoord!!

Galaten 5:4 Je bent los van Christus, als je door de wet [door jouw offers voor God] gerechtigheid verwacht; buiten de genade sta je.

Die schandalige genade ruïneert dus de hele grondslag van menselijke psychologie! Alles waar wij, ‘christenen’, zo hoog van opgeven wordt zomaar met één streek van genade doorgeschrapt! Al onze vrome, godsdienstige behoeften worden door deze genade door de plee getrokken! Al onze grote ambities en toezeggingen aan God, daar wordt de spot mee gedreven door deze gruwelijke genade van God! Kunnen wij. vrome christenen, nog ernstiger geschoffeerd worden?
Efeze 2:8 Door genade ben jij gered, door het geloof, en dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;

Begrijpt dan helemaal niemand meer hoezeer wij ernaar zuchten, ernaar hunkeren, om aan te tonen hoe rechtvaardig we eigenlijk wel zijn? We doen zo enorm veel goede dingen om onze rechtvaardigheid maar te laten glanzen! Wij zien onszelf als enorm rechtvaardig staan te midden van deze onrechtvaardige wereld! O, dat maar meer mensen dat eens mochten zien en een voorbeeld aan ons namen! Het is fijn als mijn buurman en buurvrouw al aangeven dat ze vinden dat ik goed bezig ben. Nu mijn medegelovigen in de kerk nog!
Romeinen 3:10 Niemand is rechtvaardig, ook niet één,

Tja, genade doet pijn! Genade laat niks heel van eigengerechtigheid! Genade rekent af met vrome godsdienst. Genade vraagt nooit en te nimmer iets terug. Genade schenkt onvoorwaardelijk. Waar vlees actief is, doet genade pijn! Maar wat heerlijk voor het uitschot van deze wereld. Genade omarmt ons. Genade zet ons op de heerlijkste en hoogste positie in Christus. Wat een genot, die genade!
Nu nog een Knipoogje met hetzelfde onderwerp:
Ongepast

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende