U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Draait Niet Om Mijn Geloof

Afgelopen zondagochtend stond in de gemeente waar wij samenkomen onze geloofsbelijdenis centraal. Laat ik beginnen met aan te geven dat ik genoten heb van de dienst. Genade stond echt centraal.

In mijn persoonlijke wandel met de Heer heb ik echter ontdekt dat het God zij dank helemaal niet om mijn geloof draait. Gelukkig maar! Ik durf zelfs zondermeer te stellen dat het niet de bedoeling is dat MIJN geloof werkt. Kijk maar wat Paulus zegt:
Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik rustend in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.

Wil je enigszins begrijpen hoe essentieel dit punt voor mijn leven is, dan verwijs ik je graag naar mijn persoonlijk verhaal in het dagboek: Het Weekend. Dit Knipoogje is echter niet bedoeld om mijn emoties nog eens uitgebreid op tafel te leggen. Ik kan echter ook putten uit miskleuns in mijn geloofsleven die vrij algemeen zijn en waar de meeste van jullie je ook in zullen herkennen.

Hier komt er één:
In de tachtiger jaren had ik mijn baan opgezegd om in de dienst van de Heer te werken. We leefden in die tijd van giften. Dat hebben we ruim tien jaar gedaan. Er gingen heel wat maanden voorbij waarin we de touwtjes financieel niet aan elkaar konden knopen. Dan voelde ik me terugvallen op mijn geloof. Herhaaldelijk citeerde ik aan de Heer de Bijbelteksten waarin Hij beloofde rijkelijk te voorzien.

1 Kronieken 29:12 Rijkdom en eer komen van U, en U heerst over alles; in Uw hand is sterkte en kracht, en U hebt het in Uw macht een ieder groot en sterk te maken.
1 Kronieken 29:14 Het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.
2 Corinthe 9:8 God is machtig om alle genade in jou overvloedig te schenken, opdat jij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien,
2 Corinthe 9:11 terwijl jij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid,

De Heer kende natuurlijk allang die teksten, maar ik reciteerde in mijn geloof al die beloften van God voor Zijn oren, oftewel ik bad met nadruk dat ik geloofde dat als de tijd er echt om zou dringen de Heer rijkelijk zou voorzien.

Keer op keer kwam dan die deadline die ik gesteld had. De dag brak aan dat het niet meer verder kon. Telkens kwam daar die eindstand waarop het zou vastlopen. Hield de Heer Zijn beloften? Werd mijn geloof beloond? Nee, keer op keer, ja telkens weer liep mijn geloof geweldige deuken op.

Uit mijn nabije omgeving ken ik exact diezelfde frustratie van veel geloofszendingen. Ik weet hoe velen leven met tienduizenden en sommige zelfs met meer dan honderdduizend euro schuld, maar naar de buitenwacht toch telkens de vrome schijn hoog houden van geloofswerk.

Ook ik heb niet bij de eerste de beste keer de handdoek in de ring gegooid. ‘Gods beloften zijn onberouwelijk!’, was mijn credo. Een volgende keer was de slag er des te harder door, maar ik ging door in mijn geloofsstrijd. Ik heb hele dagboeken vol geschreven die voor niemand ter inzage waren, waarin ik mijn vertwijfeling naar God toe uitschreeuwde.

Ik begreep er geen hout van. Ik stond toch zeker op de beloften van Gods Woord? Was mijn geloof voor God dan niet voldoende? Ik had toch zeker al het geloof dat ik maar kon opbrengen bij elkaar geschraapt om vol oprechtheid mijn geloof in de God die voorziet te proclameren?!

Ik ben nooit gewend geweest om echte bedelbrieven uit te zenden, zoals het merendeel wel doet. Wij schreven uitsluitend nette rondzendbrieven over het geloofswerk dat we deden. Maar soms stond het water ons zo na aan de lippen dat we toch iets lieten ontglippen. Dat werd dan ‘gelukkig’ soms door liefhebbende broeders en zusters opgepikt. Bij mij deed dat het vertrouwen in mijn geloof echter nog meer afbrokkelen. Het geloofswerk heeft dus blijkbaar alleen echt zin als je het geloof ook goed adresseert, namelijk aan de mensen met geld.

Wat is nou het probleem bij al die geweldige inspanningen van geloof? Ik was best oprecht. Ik denk ook dat het overgrote merendeel van geloofszendingen zonder meer oprecht zijn. Oordelen hoort dan ook niet thuis bij het behandelen van dit onderwerp. We hoeven bij niemand onoprechtheid of oneerlijkheid op te plakken. In mijn kijk op geloof zat ik er alleen helemaal naast.

Geloof is niet een soort valuta waardoor we God kunnen betalen voor alles wat Hij ons geeft. Geloof is ook niet iets dat bepaalde zaken in beweging zet. Geloof is heel eenvoudig de erkenning van wie God is in al Zijn heerlijkheid. De liefdevolle zorg van Vader is er altijd, of we het nou geloven of niet. Geloof is simpel mijn ja op wie Hij is en wat Hij doet.

Met mijn geloof, oftewel mijn staan op de beloften, hoe oprecht ook, kleunde ik er helemaal naast. Geloof is simpel vertrouwen op Jezus Christus, in Wie alle beloften ja en amen zijn. Dat wil zeggen dat Christus de vervulling van elke belofte van Vader is. Nee, we staan niet meer op de beloften. Ben je gek. Dat is geloofsinspanning, wat zo vermoeiend is! Bovendien werkt dat eigen werk helemaal niks uit! Nee! We rusten in Hem die de vervulling van alle beloften is. Wat heerlijk ontspannend!

Ja, het is Zijn geloof waar we nu nog uit leven.

Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik rustend in het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
We wachten nu niet meer op iets dat zou moeten gebeuren, dat toch niet komt. We mogen nu zien op wat onze liefdevolle Vader volbrengt in Zijn geliefde Zoon. Van voor de grondlegging van de wereld had Hij dit al in Zijn planning staan en nu voert Hij het uit in jou en mij. Dat is Zijn geloof waar wij nu in mogen rusten, ook nu momenteel al mijn emoties me totaal geen rust gunnen.

Hij gelooft! Dat is meer dan zat!

Hier nog een Knipoogje waarvan het onderwerp vrijwel identiek is:
Het Draait Niet Om Ons

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende