U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christendom: Vergaarbak Ongelovige Gelovigen 2

We graven nog even door in het Nieuwe Testament om de tegenstelling tussen genade en ongelovige gelovigen duidelijk te kunnen trekken.

1 Corinthe 15:10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God, die met mij is.
Galaten 1: 15-16 Toen het Hem, die mij van de schoot van mijn moeder aan afgezonderd en door Zijn genade geroepen heeft, behaagd had, Zijn Zoon in mij te openbaren,
Conclusie van de ongelovige gelovige:

Wat zijn we blij met de genade die ons bewezen is. Nu moeten we wel uit dankbaarheid voor zo’n grote genade ons tot het uiterste inzetten in onze dienst voor de Heer. Laten we een voorbeeld aan Paulus nemen, die meer wilde werken dan al die anderen. Wij zijn de Jezus die de wereld ziet. Laten we daarvoor alles geven wat er in ons is om dat te tonen!

Hoe halen we het in ons hoofd ....
om dit heerlijke wat Paulus hier tekent als de uitwerking van Gods genade op onze eigen rekening te schrijven? Genade werkt. Dat heeft niks met uiterste inspanningen van ons te maken. Zijn wij zulke ongelovige gelovigen?

2 Corinthe 1:12 Dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid van God, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade van God, in de wereld verkeerd hebben,
Conclusie van de ongelovige gelovige:
Het is iets waar wij als gelovigen om te prijzen zijn als we heilig en rein in deze wereld proberen te leven. Laten we ons daarom africhten van al die vleselijke wijsheden. Met dat smerige vlees willen wij helemaal niks te maken hebben! Ook dit is een stuk getuigenis!

Hoe halen we het in ons hoofd ....

om die heerlijke kenmerken die Paulus hier opnoemt binnen de genade van God, om die nu op ons bordje te schuiven als onze taak. Wie roemt, roeme in de Heer. Natuurlijk hebben we reden om trots te zijn op onze Heer, die in Zijn genade dit alles uitwerkt. Het begin van de vleselijke wijsheden is nou juist dat we denken dat wijzelf dit zouden kunnen en dus moeten doen. Zijn wij zulke ongelovige gelovigen?

2 Corinthe 9:8 God is machtig om alle genade in jou overvloedig te schenken, opdat jij, in alle opzichten altijd van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig zult zijn,

Conclusie van de ongelovige gelovige:
God heeft ons niet zomaar Zijn genade geschonken. De bedoeling is dat wij nu ook gaan overlopen in allerlei goede werken! Met zoveel genade die ons bewezen is, mag God dat ook best van ons verlangen. Het wordt tijd dat wij als christenen bekend gaan worden om onze goede werken!

Hoe halen we het in ons hoofd ....
om opnieuw de geweldige resultaten van Gods overvloeiende genade nu als een eis aan ons op te vatten? Trouwens, hoezo goede werken? Moeten we nu zelf gaan uitmaken wat goede werken zijn? Gaan we zelfs daar nog strijd over voeren? Genade werkt het leven van Christus, die ons leven is, uit. Dat is Gods goede werk in ons. Wat hebben wij daar nog aan toe te voegen? Zijn wij zulke ongelovige gelovigen?

Efeze 2:7 Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdommen van Zijn genade te tonen naar Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Efeze 3:8 Mij, …, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus te verkondigen,
Conclusie van de ongelovige gelovige:
Het wordt nu wel eens tijd dat we er ernst mee maken om in deze wereld die overweldigende rijkdommen van Gods genade te laten zien. Wat hebben jouw buren daar al van gezien? Ben je er in je klas of op je werk al voor uitgekomen?

Hoe halen we het in ons hoofd .....

om wat Gods genade vanzelfsprekend bewerkt nu in onze eigen kracht op te wekken? Blijft God achterwege met Zijn genade? Kunnen wij dat zelf beter? Zijn wij zulke ongelovige gelovigen?

Filippi 1:29 Aan jou is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,
Conclusie van de ongelovige gelovige:
We moeten bereid zijn om voor de Heer te willen lijden. Hoever ga jij daarin?

Hoe halen we het in ons hoofd ....

om datgene wat we uitsluitend alleen aankunnen in Gods genade om dat terug te brengen naar een uitdaging aan ons adres? Zijn wij zulke ongelovige gelovigen?

2 Timotheus 2:1 Jij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,
Conclusie van de ongelovige gelovige:
Laten we niet zo tam, afwachtend staan in ons geloof! We worden opgeroepen om krachtige geloofshelden te zijn!

Hoe halen we het in ons hoofd .....
om opnieuw het resultaat van Gods genade op ons conto te schrijven. Als wij zwak zijn, dan zijn we machtig. Zo werkt genade! Zijn wij zulke ongelovige gelovigen?

Moeten we nu concluderen dat al deze ongelovige gelovigen hopeloze gevallen zijn? Dan zouden we niks van Gods overvloeiende genade begrepen hebben.
Filippi 1: 6 Ik ben er ten volle van overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot op de dag van Christus Jezus.

God komt tot Zijn doel met mij, hoewel ik het overgrote deel van mijn ‘christen zijn’ als ongelovige gelovige geleefd heb. De geweldige genadeprediker van dit moment uit Amerika (Chuck Swindoll), waarvan ik nu een werkje uit de tachtiger jaren met allerlei oproepen tot actie aan het lezen ben, ook daar komt God mee tot Zijn doel. Zo is het gegarandeerd dat God ook met jou en al die andere ongelovige gelovigen tot Zijn doel gaat komen. Ook ongelovige gelovigen mogen we rustig aan Zijn overvloeiende rijkdommen van genade overlaten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende