U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade! Zo Absurd & Onverantwoord!

Adam en Eva hadden gezondigd in de Hof in Eden. Kan jij je de verwachting van Adam ook een beetje indenken? Ik kan me zo voorstellen dat hij het gevoel had dat God elk moment vanuit een volstrekt onverwachte hoek hem woedend tegemoet zou stormen, rekenschap eisend: ‘Waarom heb je Me zoiets stoms geflikt?’ Maar nee, God kwam hun opzoeken voor hun vast avondwandelingetje.
Genesis 3: 8 Toen zij [Adam & Eva] het geluid van Yahweh God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte,
Van God uit was alles nog prima okay!

Als je rekent vanuit het oordeel van de boom van de kennis van goed en kwaad, is Gods genade dan niet gigantisch absurd en onverantwoord?

Abraham dacht aan zijn eigen hachie en stond daarom een andere man toe om seks te hebben met zijn eigen vrouw.
Genesis 12:13 Zeg toch, dat je mijn zuster bent, opdat het mij vanwege jou goed gaat, en ik vanwege jou toch in het leven kan blijven.

God zelf stelde de Farao ervan in kennis dat hij zich op glad ijs bevond met deze vrouw van Abraham en dat hij haar maar zo snel mogelijk moest dumpen.

En? Kwam God nou verhaal halen bij Abraham over deze toch wel uitgesproken stomme zet? Nee! God deed Zijn onvoorstelbaar rijke belofte aan Abraham nog eens dunnetjes over!
Genesis 13: 14-17 Yahweh zei tot Abram….: Sla toch je ogen op, en kijk nou eens vanaf de plaats, waar jij bent, naar het noorden, zuiden, oosten en westen, want het hele land, dat je ziet, zal Ik aan jou en je nageslacht voor altijd geven. En Ik zal jouw nageslacht maken als het stof van de aarde, zodat, indien iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, ook jouw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want dat ga Ik aan jou geven!

Als je rekent vanuit het oordeel van de boom van de kennis van goed en kwaad, is Gods genade dan niet gigantisch absurd en onverantwoord?

De Heer had machtige dingen gedaan door de hand van de profeet Elisa, toen ineens de vrouw van de koning zich tegen hem keerde. Dat overviel hem zo dat hij helemaal depri werd. Angst en woede overvielen hem en hij zag geen enkel uitzicht meer. Ja, hij riep wel tot God. Hij vroeg God om maar een eind aan zijn leven te maken. God als helper in euthanasie. Hoe moet God hier wel niet op reageren?

Geen enkel verwijt. Geen enkele oproep tot berouw.
1 Koningen 19: 5-8 Een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar, aan zijn hoofdeinde, een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Maar opnieuw, voor de tweede keer, raakte de engel van Yahweh hem aan, en zei: Sta op, eet, want de reis zou voor jou te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van dat eten veertig dagen en veertig nachten tot aan het gebergte van God, Horeb.

Als je rekent vanuit het oordeel van de boom van de kennis van goed en kwaad, is Gods genade dan niet gigantisch absurd en onverantwoord?

Petrus had Jezus verloochend. Nou kijk, dat is toch niet misselijk! Dat zou je toch zeker zonde moeten noemen? Hoe gaat Jezus hier op reageren?

Bij het graf krijgen de vrouwen een speciaal verzoek van de engelen voor Petrus.
Markus 16:7 Ga heen, zeg tegen Zijn discipelen en Petrus, dat Hij jullie voorgaat naar Galilea; daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie gezegd heeft.
Geen woord over de verloochening! Maar hoe zat het dan toen de Heer persoonlijk na Zijn opstanding samen met Petrus was.
Johannes 21:15-17 Hij zei tot hem: Weid mijn lammeren……..Weid mijn schapen.

Als je rekent vanuit het oordeel van de boom van de kennis van goed en kwaad, is Gods genade dan niet gigantisch absurd en onverantwoord?

Je kan de Bijbel doorlopen op wat wij mensen tot geloofshelden hebben gebombardeerd. Het blijken gewone mensen zoals jij en ik te zijn. Het buitengewone zit hem niet in die mensen, het zit hem in die God van absurde, bizarre en onverantwoorde genade! Althans, dat is de conclusie als je rekent vanuit het oordeel van de boom van kennis van goed en kwaad. Wij mogen ons verblijden in die God van alle genade.

Gods onvoorwaardelijke liefde verzwelgt de zonden en dwaasheden van al die grote en kleine godsmannen in die grote stroom van Zijn genade. En precies eender gebeurt dat met onze dwaasheden en zonden. Rekenend vanuit de boom van de kennis van goed en kwaad komen we vaak tot de slotsom dat God enorm teleurgesteld en verontrust moet zijn over ons. Je kan er niet verder naast zitten.

Wat je ook gedaan mag hebben, hoe onvoorstelbaar erg het ook in jouw eigen oog mag zijn, God heeft het al van je weggenomen. Ook al klinkt het je nog zo absurd en onverantwoord in je oren, God is niet geïnteresseerd in wat jij gedaan hebt! God is geïnteresseerd in jou om jou tot het voorwerp van Zijn genade te maken!

Als je rekent vanuit het oordeel van de boom van de kennis van goed en kwaad, is Gods genade dan niet gigantisch absurd en onverantwoord? Jazeker! Idioot, bizar! Maar God rekent met de boom van het Leven. God rekent met Christus! De werkelijkheid van jouw leven is dat jij al gestorven bent met Christus voor de zonde! De werkelijkheid van jouw leven is dat jij ook al dood bent voor elke regel en wet die men jou ook probeert op te leggen. De werkelijkheid is dat Christus jouw leven is!

Ben jij vandaag helemaal dolgedraaid? Welkom in het leven van veel godsmannen. We hebben er een paar bekeken. Wat je ook voelt, wat je ook oordeelt, wat je ook ervaart, jij bezit de vergeving! Jij bent vrij in Christus! Er staat geen waslijst van verkeerde daden op jouw rekening! Er staat een gigantische rijkdom van genade op jouw leven geschreven.

Dus: Dans! Lach! Ren! Speel!!! Vier het feest! Vader is het feest over jou al begonnen. Sluit je aan! Geniet van Zijn genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende