U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Liefde In Leed

Het lijkt er waarschijnlijk nogal eens op dat ik geen idee heb van de pijn, de gekwetstheid en het leed dat mensen kunnen ondergaan. Ik moet ook erkennen dat ik door mijn licht autistische aandoening (asperger) hier in de sociale omgang niet optimaal over kan communiceren. Het is echter beslist niet zo dat het leed aan mij voorbijgaat.

Mijn asperger op zich heeft de afgelopen zestig jaren al heel vaak ondragelijk leed veroorzaakt. Tientallen jaren heb ik vanwege onwetendheid over mijn aandoening met dermate chronische depressies rondgelopen dat ik zelfs een aantal malen me van het leven heb willen beroven. De diagnose op mijn zestigste kwam als een ware verlossing.

In fasen hebben we ook als echtpaar het trauma van Machtelt, dat ze als kind vanaf haar vierde jaar op regelmatige basis is misbruikt, doorleeft. Ze is nu een vrije vrouw in Christus, die ook andere misbruikte vrouwen kan bijstaan, maar daar is veel lijden en pijn aan voorafgegaan.

Natuurlijk hadden we gehoopt dat onze vier kinderen ook lichamelijk gezonde en sterke mensen waren geworden. Ook die dromen zijn niet uitgekomen. De vraag bij al die ontwikkelingen in het leven is echter niet: ‘Waar was God in dat alles? Waarom heeft Hij dat niet tegen gehouden? Waarom moest mij dit overkomen?’ Mag ik eerlijk zeggen dat ik dat volkomen zinloze en zelfs ronduit belachelijke vragen vind?

Ik weet dat mijn leven niet hier op aarde is. Het is in de hemel, ja de bovenhemelse. Mijn positie is de allerhoogste positie in Christus! Christus is namelijk mijn leven! Hij is ook jouw leven! Zondermeer! Maar voor mijn praktijk vind ik het het allerbelangrijkste dat Christus Mijn Leven is! Wat mag ik dus doen?

Ik mag omhoog kijken. Daar in de hemel, daar is een troon! Daar op die troon zit de soevereine, almachtige Vorst over hemel en aarde! Die Vorst houdt van mij! Hij houdt van mij. In alles wat Hij doet houdt Hij van mij!

Jij, die zo klaagt over al je leed dat je ondergaat! Weet jij dat de soevereine, almachtige Koning van hemel en aarde van jou houdt? In alles wat jij ondergaat is Hij er bij en Hij houdt van je! Die Vorst die de dood heeft overwonnen, die is gaan zitten in de troon, die de heerschappij over het alles heeft, die Vorst is jouw leven!

Mijn woorden schieten veruit te kort om de majesteit van Zijn onvoorwaardelijke, onbegrensde, onontkoombare liefde te omschrijven. Hoe graag ik het ook wens, ik schiet te kort, maar Hij houdt van jou!
GOD HOUDT VAN JOU!!!!!

1. Liefde – Zijn maatstaf reikt tot buiten alle aionen!
2. Liefde – Zijn begrenzing is weggebroken!
3. Liefde – Zijn basis is geworteld in God!
4. Liefde – Zijn oorsprong is in God!
5. Liefde – De oorzaak ligt vast in Gods soevereine keuze!
6. Liefde – Zijn diepte is het kruis met onze vijandschap als enig antwoord!
7. Liefde – Zijn overvloeiende verkwisting zal je hogelijk verbazen!
8. Liefde – Hij roept je bij je naam!
9. Liefde – Hij zal je helemaal voor Zich innemen!
10. Liefde – Meedogenloos verovert hij je hart!
11 Liefde – Kennis hiervan is ruimschoots voldoende!

12. Liefde – Zijn triomf geeft jou rust!
13. Liefde – Zijn trouw is oneindig!
14. Liefde – Zijn omvang kent geen eind!
15. Liefde – Zijn invloed neemt nooit af!
16. Liefde – Zijn almacht is onvergelijkbaar!
17. Liefde – Zijn geduld is bovenmenselijk!
18. Liefde – Zijn kwaliteit is vlekkeloos!
19. Liefde – Zijn lieflijkheid vertroost je!
20. Liefde – Zijn aard is teer!

21. Liefde – Gods intieme uiting!
22. Liefde – Wat een tomeloze blijdschap!

Jona bewees dat je Gods liefde niet kan ontlopen. Lot is een duidelijk getuige van het feit dat je Gods liefde niet misloopt door zonde. Jacob lacht ons toe: ‘Je kan Gods liefde niet te slim af zijn!’ Henoch wandelde deze wereld uit met: ‘Je kan Gods liefde dus ook niet overleven door hoge ouderdom!’

Je merkt het, mijn menselijke woorden schieten tekort en strompelend over mijn woorden baan ik me een weg te midden van die overvloeiende stroom van Gods liefde en genade terwijl ik toch net zoveel leed en pijn heb als jij. Het verschil zit hem ook niet in ons tweeën.
Het verschil zit hem in wat ik zie: Onbegrijpelijke, soevereine, oneindige, onvergelijkbare, overvloeiende liefde van God! Wat een tomeloze blijdschap! En dat midden in een wereld vol leed!

Hieronder nog twee Genade Knipoogjes over dit onderwerp:
Liefde Doet Pijn
Liefde Is Geen Eigenschap Van God

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende