U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vervolg God is ÖÖ.

In mijn vorig Genade Knipoogje gaf ik al aan dat we slechts een start gemaakt hebben met het belichten van die drie kenmerkende uitingsvormen van onze God, die liefde is. God is liefde!
1 Corinthe 13: 7-8 De liefde bedekt alles, gelooft alles, hoopt alles, verdraagt alles. De liefde vergaat nimmermeer;

Hoe vaak wordt dit hoofdstuk niet gelezen om ons onder de zware last van onze eigen verantwoording tegen de grond te drukken. Men leest dat de liefde geduld heeft en men komt vervolgens met de vraag hoeveel geduld wij kunnen opbrengen. Laten we eerlijk zijn, dat stelt toch gewoon niks voor?! Zoiets kan alleen maar teleurstelling teweegbrengen.

Het feit dat veel niet zo wilskrachtige gelovigen door dergelijke prediking hevig de grond in getrapt zijn omdat ze niet zo geestelijk zijn volgens het oordeel van dergelijke verkondigers zet blijkbaar het merendeel in de christenheid niet eens aan het denken. Hoe vaak heb ik bij evangelisatieacties ongelovigen niet horen verklaren dat ze niet zulke tobbers willen worden als de christenen. Volkomen terecht!!!!!

Niet wij zijn de grote liefhebbers! God is liefde!
1 Corinthe 13: 4 God heeft geduld,
1 Corinthe 13: 4 God is goedertieren,
1 Corinthe 13: 4 God is niet afgunstig,
1 Corinthe 13: 4 God schept niet op.
1 Corinthe 13: 4 God is niet opgeblazen.
1 Corinthe 13: 5 God kwetst niemand.
1 Corinthe 13: 5 God zoekt Zichzelf niet,
1 Corinthe 13: 5 God wordt nooit verbitterd,
1 Corinthe 13: 5 God rekent het kwade niet toe,
1 Corinthe 13: 6 God is niet blij over ongerechtigheid,
1 Corinthe 13: 6 God is blij tezamen met de waarheid,

1 Corinthe 13: 7 God bedekt alles.
1 Corinthe 13: 7 God gelooft alles.
1 Corinthe 13: 7 God hoopt alles.
1 Corinthe 13: 7 God verdraagt alles.
1 Corinthe 13: 8 God blijft voor altijd.

Kijk, zij die je willen laten tobben, die vinden het feit dat God liefde is totaal niet praktisch. Zij vinden dat ze gelovigen erop moet wijzen dat men niet mag opscheppen. Ze zijn er maar wat trots op dat ze dit het kerkelijk volk zo goed opleggen. Ze wijzen er, met de borst naar voren, op dat je niet opgeblazen hoort te zijn. Ondertussen kwetsen ze iedereen die hier eerlijk mee om wilt gaan en bij wie het dus niet lukt.

Die ouwe Job kende dit hele liefdeshoofdstuk niet, maar hij kende wel deze God, die liefde is. Daarom kon hij in de allerdiepste ellende het uitroepen:
Job 1:21 Yahweh heeft gegeven, Yahweh heeft genomen, de naam van Yahweh zij geloofd.

Ik heb zo’n idee dat die drie vrienden, die hem dat ziekbed nog eens extra zuur maakten, dit hoofdstuk wel ter sprake zouden hebben gebracht als zij het in die tijd hadden gekend. Ze zouden als zeer orthodox ‘christelijke’ predikers hem met hun vermaningen nog vaster het graf in gepredikt hebben.

Job kende de God, die liefde is en hij nam zijn lot, inclusief die drie doem- en doepredikers ook uit die liefdevolle hand aan. Hoe kreeg hij dit voor elkaar? Welke bovenmenselijke prestatie leverde hij hier? De hele situatie lijkt toch totaal uitzichtloos! Het graf was toch het enige perspectief?

Opnieuw is het antwoord niet dat hij zich tot een bepaalde vrome gezindheid wist op te werken. Dat speelde bij die drie vrienden, maar niet bij Job. Job kende God als de bron van alle liefde. Vandaar dat hij zicht had over het graf heen.
Job 19:25 ik weet: mijn Losser leeft en op de laatste dag zal Hij opstaan op het stof.

Ja, Job wist: God is liefde! God heeft geduld in mijn situatie, ook met mijn vrienden! God is goedertieren voor mij, maar ook voor mijn vrienden! Bij God is geen afgunst, geen opschepperij, geen opgeblazenheid! God kwetst mij niet! Hij zoekt Zichzelf niet! Ik krijg echt geen bitter woord van God over mijn gedrag! God rekent mij het kwade beslist niet toe!

Voor Job stond het als een paal boven water: God is liefde! De volgende die dankzij Gods genade ook zo’n heerlijk rijk zicht op de liefde van God had, is Paulus. Duizenden jaren zitten er tussen die twee, maar hun wetenschap dat God liefde is vormt een hechte eenheid.

Daar zit Paulus in de gevangenis en wat schrijft hij?
Filippi 2:18 Verblijd je net zo en verblijd je met mij.
Filippi 3:1 Overigens, mijn broeders, verblijd je in de Here!
Filippi 4:4 Verblijd je altijd in de Here! Opnieuw zeg ik: Verblijd je!

Hoe kom je op 't idee om in zo’n duffe ellende als de gevangenis iets dergelijks te schrijven, Paulus?
Omdat Paulus dwars door zijn celmuren heen God ziet stralen als de bron van alle liefde! Dat geeft zijn leven ook zo’n vaste zekerheid!
Romeinen 8: 38-39 ik ben er absoluut zeker van, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Here.
Filippi 1: 6 Ik ben er
ten volle van overtuigd, dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

God is liefde! Boven alles staat dit grandioze credo! Als we dan zo’n liefdeshoofdstuk als 1 Corinthe 13 verkrachten door er opdrachten aan ons adres in te lezen, dan werpen we onszelf emotioneel in de meest diepe ellende! Daar waar zicht is op God zelf als de volle openbaring van liefde, daar komt ook een zicht over de meest uitzichtloze situatie heen, ja over het graf heen, daar komt een vast fundament van zekerheid en overtuiging.
God houdt echt ook net zo immens veel van jou! Die liefde zal echt nooit meer stoppen.
1 Corinthe 13: 8 De liefde vergaat nimmermeer;

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende