U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geniet Met Volle Teugen!

Er was een vergadering van allerlei hoogwaardigheidsbekleders van diverse kerken en godsdiensten. Men wilde de unieke plek van het geloof in Christus onder alle godsdiensten voor het voetlicht krijgen. Er werden allerlei ideeën naar voren gebracht, maar telkens bleek iets dergelijks ook in een andere godsdienst voor te komen.

Toen kwam er iemand de vergaderzaal binnen. Hij vroeg waar al die drukte over ging en men vertelde het hem. Hij keek om zich heen en zei: ‘Dat is toch simpel. Wat het geloof in Christus onderscheidt van godsdienst is genade’. Deze man was C.S. Lewis.

Genade en genade alleen is het enige dat een levend geloof in Christus Jezus onderscheidt van elke denkbare godsdienst, zelfs van het ‘christendom’. Het is nou juist het ontbreken van enige kijk op dit unieke aspect van een levende relatie met God waardoor vrome, godsdienstige gelovigen vallen over een inmiddels bekende afsluiting van de meeste van mijn Genade Knipoogjes: ‘Geniet Met Volle Teugen!’

Het leven uit genade kan niet anders dan puur genot opleveren.
Filippi 4:4 Verblijd je in de Heer altijd! Ik zeg opnieuw: Verblijd je!
Het Griekse werkwoord ‘Chairo’, dat hier met verblijden vertaald is, komt regelrecht van het zelfstandig naamwoord ‘Charis’. Ik mag toch aannemen dat iedereen dat als het overbekende Griekse woord voor ‘Genade’ herkent. Letterlijk betekent ons genot dus dat we overlopen van Gods genade aan ons bewezen!

Paulus roept dus iedereen toe: ‘Wees vol van genade in de Heer. Opnieuw zeg ik nog eens: Wees vol van genade!’ Overstromen van genade kan niet anders opleveren dan puur genot!

Koning David had onder het Oude Verbond dit geheim al prima door. Hij keek niet naar de wet als een voorraadje regels om op te volgen! Hij verstond de wet destijds al, zoals de Emmausgangers dat pas veel later doorkregen. Hij zag de reddende en sturende hand van Yahweh, zijn Herder, daarin terug en dat leverde puur genot op voor David.

Psalm 119:24 Uw getuigenissen zijn mijn genot.
Psalm 119:77 Uw wet is mijn genot.
Psalm119:143 Uw geboden zijn mijn genot.
Psalm 119:174 , o Yahweh, Uw wet is mijn genot.

Ja, ook al onder het Oude Verbond was het enige echte genot alleen in Yahweh zelf te vinden.
Job 22:26 Je zult genieten van de Almachtige en je gezicht opheffen naar God.
Psalm 37:4 Geniet van Yahweh; dan zal Hij jou de wensen van je hart geven.
Prediker 2:25 Wie kan iets genieten buiten Hem?
Prediker 3:13 Als iemand … het goede geniet … , dan is dat een gave van God.

Vrome godsdienst denkt vlees terug te vinden in echt genot omdat het nou eenmaal vrome godsdienst niet als vlees herkent. Men poogt zus, men probeert zo. Het hele ‘christenleven’ wordt opgebouwd uit eigen prestatie voor God. Daar pas zoiets frivools als genot dan ook beslist niet bij.

Efeze 2: 10 Zijn [Gods] maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Kijk eens, wat een genot! Heerlijke wandelingen! Om gewoon te genieten van wandelingen maken Machtelt en ik elke week een dag vrij. Heerlijk genieten van een hele dag ontspannen wandelen. Maar ja, als je dat plezier afslaat en jezelf zo’n hele dag afbeult totdat je halfdood op je stoel in elkaar zakt zonder echt resultaat, dan is het vanzelfsprekend dat er weinig genot overblijft.

Nee, tegen het overduidelijk getuigenis van de Bijbel in wordt genot niet gezien als thuishorend bij een echt leven met God. Ken je dat soort getuigenissen van mensen die in de samenkomst voor de microfoon verklaren dat ze zo zondig zijn? Ze zouden zo graag de wil van God doen, maar telkens komt daar dat doordrijven van hun eigen zin weer doorheen. ‘Nee’, verklaren ze, ‘ik ben niet trots op mezelf’.

Ja, bij zo’n getuigenis past ook niet het werkwoord ‘genieten’. Het idiote is dat ze best trots zijn op hun gedrag. Zij hebben zich namelijk voor de hele gemeente weer zeer nederig opgesteld. Toch zeker een geweldige prestatie? Kom je echter met de bevestiging dat je inderdaad gehoord hebt hoe zondig ze feitelijk wel zijn, dan staan ze gelijk op hun achterste benen.

Ons genot zit in onze eenwording met Christus in Zijn sterven, in Zijn opstanding en in Zijn verheerlijking. Christus is jouw leven. Daar is geen plaats van het overpeinzen van zonden en eigen wil. Geniet maar ten volle van Gods wil in jouw leven, ook al komt dat prima uit met jouw wil. Dat is namelijk logisch als je één bent. Daar mag je best trots op zijn. Daar zit niks zondigs in.

Als die ‘goede’ werken, die God van tevoren bereid heeft, dankzij Gods genade openbaar komen in je leven, dan zit daar helemaal niks zondigs in om dat ook ‘goed’ te noemen. Heerlijk wandelen in Zijn genade. Ik wens je dat genot met volle teugen toe.
Voor nog zo'n Knipoogje over dit onderwerp click hier

Jouw Identiteit

Wie We Zijn In Christus

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende