U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Jij Bent Geliefd

Jij bent geliefd. Zo word je letterlijk aangesproken in de Nieuwe Testamentische brieven.
Romeinen 1:7 Aan alle geliefden van God,

Jij bent geliefd. De liefde van God is in jouw hart uitgestort.
Romeinen 5:5 De hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,

Jij bent geliefd. Dat heeft God zelf aan jou bewezen.
Romeinen 5:8 God bewijst Zijn liefde naar ons toe, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Jij bent geliefd en niemand kan jou van die liefde scheiden.
Romeinen 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?

Romeinen 8:39 Hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel kan ons scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus, onze Here is.

Jij bent geliefd. Die liefde werkt zelfs krachtig in jou.
2 Corinthe 5:14 De liefde van Christus dringt ons,

Jij bent geliefd, want God omringt jou als de God van die liefde.
2 Corinthe 13:11 De God van de liefde en van de vrede zal met jou zijn.

Jij bent geliefd. Die liefde zal echt altijd bij je zijn.
2 Corinthe 13:14 De genade van de Heer Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap aan de Heilige Geest zal met jullie allen zijn.

Jij bent geliefd. Jouw uitverkiezing van voor de grondlegging van de wereld was al in liefde.
Efeze 1:4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht in liefde.

Jij bent geliefd. Het feit dat God jou met Christus mee levend gemaakt heeft, berust op Zijn grote liefde.
Efeze 2:4-5 God, die rijk is aan erbarming, heeft, om Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mee levend gemaakt met Christus,

Jij bent geliefd. God wil dat jijzelf ook inzicht krijgt in Zijn liefde voor jou, die de kennis te boven gaat.
Efeze 3:19 Te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat,

Jij bent geliefd en je mag nu wandelen in die liefde, zoals Christus jou heeft liefgehad.
Efeze 5:2 Wandel in de liefde, zoals ook Christus jou heeft liefgehad,

Jij bent geliefd. Jij bent nu al geplaatst in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde.
Colosse 1:13 God heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde,

Jij bent geliefd, want jij bent Gods kind.
1 Johannes 3:1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God genoemd worden, en wij zijn het ook!

Jij bent geliefd. Je hebt echte liefde leren kennen doordat Christus Zijn leven heeft ingezet.
1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij Zijn leven voor ons heeft ingezet;

Jij bent geliefd. Dat heeft God geopenbaard door Zijn Zoon te zenden in deze wereld.
1 Johannes 4:9 Hierin is de liefde van God naar ons toe geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld,

Jij bent geliefd. Het bewijs is niet jouw liefde, maar Gods liefde voor jou.
1 Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

Jij bent geliefd. Die liefde wordt telkens meer.
Judas 1:2 barmhartigheid, vrede en liefde wordt jou vermenigvuldigd.
Voor nog een Knipoogje over deze liefde, click hier

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende