U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Kalverstraat

Het was een hele tijd geleden
Daar liep het oud verloren kalf
Een toonbeeld van vergane kracht
Waarvan je weinig meer verwacht
Hij had zijn strijd nu wel gestreden.

Hij was een route aan het lopen
Door bos en akker, 't oude kalf
Je zag maar nauwelijks zijn spoor
Daar loopt toch zeker niemand door?
Met vossenhol en mierenhopen.

Hij ging naar links en dan naar rechts.
Dan liep hij scheef, het oude kalf
Vanaf Delfzijl tot aan Maastricht
Nog voor zo’n stad ooit was gesticht.
Je zag zijn pootafdruk nog slechts.

Het beest is nu allang gestorven.
Nog stof rest slechts het oude kalf.
Het spoor is echter platgetreden
Want schapen zijn er neergestreken
Zij hebben er nu rondgezworven.

Het was een gang door diepe dalen
Schapen gingen, zoals eens het oude kalf
Kuddes vormden het platgetreden slingerpad
Om tot moeizaam lopend wandelpad
Waar dier en mens enorm verdwalen.

Het bospad werd al snel een laan
Geen aandacht meer voor ‘t oude kalf
Waar paarden met hun forse lasten
Diezelfde laan zo zwaar belasten
Dat het als straatweg kon volstaan.

De straatweg met een bult en kuil
Wat nog herinnert aan ’t oude kalf
Van links naar rechts, van hot naar her
Lijkt nergens heen te gaan zover
Wie gooit het eindelijk bij ’t oud vuil?

Maar nee, men liep het al zolang
De weg is oud, net als het kalf
Je gooit toch geen historie weg?
Hecht wat meer waarde aan die steg.
Dus loop weer eens die kalverengang.

Er was een spoor
Traditie maakte het tot een pad
Traditie maakte het tot een laan
Traditie maakte het tot een weg.
Traditie maakt dit schots en scheef slingerend spoor uiteindelijk tot Rijksweg.

Het oude kalf is dood.
Nu de traditie nog.

Het was een hele tijd geleden
Het eerste mensenpaar liep een route, waar ze voor gewaarschuwd waren.
Genesis 2:17 Van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zullen jullie niet eten, want op de dag, dat jullie daarvan eten, zullen jullie zeker sterven.

Een belangrijke waarschuwing voor de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad (Het ethisch denken). Als de mens denkt iets meer naar God toe te kunnen groeien door inzicht te krijgen in goed en kwaad, dan verzekert God hen dat nou juist de dood het resultaat van dat keurige leven zal zijn.

Genesis 3: 6 De vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
De mens dacht iets voor God te kunnen betekenen door onderscheidende kennis van goed en kwaad te bezitten. Dit bleek hun dood. Zo werken die eerste beginselen van de wereld.

Galaten 4:3 Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de eerste beginselen van de wereld.
Galaten 4:9 Nu jullie echter God hebben leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijn, hoe kunnen jullie nu terugkeren tot die zwakke en armelijke eerste beginselen van de wereld, waaraan jullie je weer van begin af aan dienstbaar willen maken?

Colosse 2:8 Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,
Colosse 2:20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan
de eerste beginselen van de wereld, waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen?

Dit kronkelend pad
Dat traditionele pad, waar het eerste mensenpaar voor koos: Onderzoeken wat goed en kwaad is om dan vervolgens de keuze voor goed te maken, is een steeds groter pad, laan, weg, straat en uiteindelijk Rijksweg geworden. Het is het eerste beginsel! Niet van God, maar van de wereld!

Het kalf is dood.
Nu de traditie nog!

Colosse 2:20 Aangezien jullie met Christus afgestorven zijn aan de eerste beginselen van de wereld,
Oftewel, wij zijn met Christus gestorven aan die traditie!!! Wat een heerlijk feit van genade!
Click hier voor nog een Knipoogje over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende