U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Onze Vrome Traditie

Eén en hetzelfde Griekse woord is goed voor
1: de overlevering van de traditie
2: de overlevering van Gods genade en liefde
3: de overlevering (uitlevering) door traditie van Christus, de bron van alle genade en liefde
4: de overlevering (uitlevering) door traditie van de mens die deze genade en liefde omhelst

1. Traditie is iets wat mensen aan elkaar overleveren, het vast houdend als het hoogste gezag.
Mattheus 15:2 Waarom overtreden uw discipelen de traditie die de ouden hebben overgeleverd? Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten.
Mattheus 15:3 Waarom overtreden jullie ook ter wille van
jullie overgeleverde traditie zelfs het gebod van God?

Mattheus 15:6 Zo hebben jullie het woord van God van kracht beroofd ter wille van jullie overgeleverde traditie.
Markus 7:3 De Farizeeën en al de Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, waarmee ze vasthouden aan
de overgeleverde traditie van de ouden,
Markus 7:5 Waarom wandelen uw discipelen niet in overeenstemming met
de overgeleverde traditie van de ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood?
Markus 7:8 Jullie verwaarlozen het gebod van God en houden je aan
de overgeleverde traditie van de mensen.

Markus 7:9 Het gebod van God stellen jullie wel fraai buiten werking om jullie overgeleverde traditie in stand te houden.
Markus 7:13 Jullie maken het woord van God krachteloos door
jullie overgeleverde traditie!
Colosse 2:8 Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met
de overgeleverde traditie van de mensen,

2. God zelf levert Zijn onvoorwaardelijke liefde en genade over, wat het hoogste gezag is.
Mattheus 11:27 Alle dingen zijn Mij [Christus] overgeleverd door mijn Vader.
Lukas 10:22 Alle is Mij
[Christus] overgeleverd door mijn Vader

3. De overlevering (uitlevering) door traditie van Christus zelf, de bron van alle genade en liefde
Mattheus 17:22 De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen,
Mattheus 20:18 De Zoon des mensen zal
overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden.
Mattheus 20:19 Zij zullen Hem
overleveren aan de heidenen.

Mattheus 26:2 Over twee dagen is het Paasfeest, en dan wordt de Zoon des mensen overgeleverd om gekruisigd te worden.
Mattheus 26:45 De Zoon des mensen wordt
overgeleverd in de handen van zondaren.
Mattheus 27:26 Hij
leverde Hem over om gekruisigd te worden.

4. Wie traditie afwijst en Gods onvoorwaardelijke genade en liefde omhelst, wordt door diezelfde traditie overgeleverd (uitgeleverd).

Mattheus 4:12 Johannes was overgeleverd,
Mattheus 10:17 De mensen zullen je
overleveren aan de gerechtshoven.
Mattheus 10:21 Een broeder zal zijn broeder
overleveren ten dode.
Mattheus 24:9 Dan zullen zij je
overleveren aan verdrukking en zij zullen je doden,
Handelingen 8:3 Saulus verwoestte de gemeente, ….., en hij
leverde hen over in de gevangenis.

Traditie slijt er langzaam in. De Talmoed was bij de Joden de traditie die het Woord van God, de Tenach, oftewel de Bijbel van die tijd, volkomen waardeloos maakte. Die Talmoed was in eerste instantie slechts ter verheldering van de Bijbel. Het kreeg echter gezag en niemand kon afwijken van de traditie.

Traditie slijt er nog altijd langzaam in. Men kan naar de statuten van het kerkgenootschap wijzen en zeggen: ‘Ja, maar dit deugt niet’. Zo kan iemand buiten de kerk gezet worden (oftewel ‘overgeleverd worden’) omdat men op Bijbelse grond de drie-eenheid als leer afwijst. ‘Hoe durft men! Het staat toch zeker duidelijk in onze statuten!’ Daar heb je onze vrome traditie.
Markus 7:13 Jullie maken het woord van God krachteloos door jullie overgeleverde traditie!
Colosse 2:8 Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met
de overgeleverde traditie van de mensen,

Geen enkel kerkstatuut heeft enig gezag over een christen. Geen enkele Dordse leerregel of welke van de drie formulieren van enigheid dan ook. Geen catechismus of welk geschrift dan ook van één of andere Bijbelleraar. Het kan een stukje uitleg of verheldering geven. Nooit en te nimmer heeft het echter enig gezag.

We hebben een geweldig Woord van Gods liefde en genade. Dat heet de Bijbel. Die is goddelijk gezaghebbend! Daarnaast heeft geen enkel ander geschrift enig gezag. Laten we gaan schatgraven in die rijkdom!
Click hier voor nog een Knipoogje over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende