U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Parels Voor De Zwijnen

Je hoort soms de meest idiote opvattingen als je op het internet het één en ander beluistert.
Deze week schrok ik me echt te pletter om een uitspraak die ronduit pijn deed.

‘We moeten niet zomaar lukraak het evangelie rondstrooien onder goddelozen. Je loopt anders toch maar het risico dat het blijde nieuws vertrapt wordt, zoals die parels bij die zwijnen.’

Au! Au!! Au!!! Au!!!!

De Heer loopt net zo lief de kroeg in dan de kerk. Voor het verlorene heeft Hij goed nieuws. Te gek goed nieuws!

Mattheus 7: 6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt je parels niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, jou verscheuren.
Hier heb je de Bijbeltekst die volledig uit het verband gelicht wordt om het iets te laten buikspreken dat radicaal tegen het liefdevol en genadig hart van de Heer ingaat.

In welk verband staat deze opmerking van de Heer over het heilige dat naar de honden geworpen wordt en de parels die voor de zwijnen worden geworpen?

Mattheus 7: 1-5 Oordeelt niet, opdat jullie niet geoordeeld worden; want met het oordeel, waarmee jullie oordelen, zullen jullie geoordeeld worden, en met de maat, waarmee jullie meten, zullen jullie gemeten worden. Wat zien jullie de splinter in het oog van je broeder, maar de balk in jullie eigen oog merken jullie niet? Hoe kunnen jullie dan tot je broeder zeggen: Laat mij de splinter uit je oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in jullie oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit jouw oog weg, dan zal je scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van je broeder weg te doen.

Huichelaars worden hier aangesproken die zo goed hun oordeel weten te vellen over de honden en de zwijnen (de niet joden).
Reken er maar geheid op dat wanneer je zo jouw oordeel in het midden van die honden en zwijnen legt, zij echt niets van jou heel zullen laten in hun beoordeling. Ze zullen het vertrappen met hun poten en omkerende zullen ze jou verscheuren.
Dat gebeurt er als jij jouw parels (oordelen wat volgens jou goed is) voor de zwijnen werpt.
Een logische reactie op zulk uitermate slecht nieuws van eigen oordeel.

Het is juist het evangelie, oftewel het blijde nieuws dat wij niemand hoeven te oordelen. Allemaal, stuk voor stuk, zijn we mensen die alleen afhankelijk zijn van Gods genade. Die genade mogen we iedereen voorhouden, want daar is niemand van uitgesloten.

Wat doen we dan met het oordelen?
1 Corinthe 4: 5 Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van het hart openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God.

Wie ontvangt dan lof van God? Die oordeelt?
Ja, de genade van God gaat zover dat zelfs die persoon lof ontvangt. ‘ELK’ zal dat namelijk ontvangen.

Dat oordelen kunnen we dus zonder meer skippen.
Het blijde nieuws van Gods genade mogen we iedereen meedelen. Op Zijn tijd zal de Heer ieder ook overweldigen met die gelukkige boodschap.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende