U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Of Een Goed Mens

Genade
Hallo, ik ben genade.

Godsdienst
En ik ben godsdienst.

Genade
We denken allebei dat onze weg de juiste is.
Wat ben jij vrolijk, vandaag!

Godsdienst
Nou, zeker weten! Dat ben ik ook! Ik heb namelijk een goddelijke manifestatie ontvangen!

Genade
Wat heb jij ontvangen?

Godsdienst
Weet jij niet wat een goddelijke manifestatie is? Dat is een levensveranderende openbaring! Wil je niet weten wat die manifestatie wel is?

Genade
Verlicht jij me maar.

Godsdienst
Nou, vanmorgen dacht ik juist: ‘Ik lieg niet! Ik bedrieg niemand! Ik rook niet! Ik vloek niet! Elke dag lees ik in mijn Bijbel! Ik bid dan ook nog altijd voor anderen! Jaren heb ik ernaar toegewerkt om een goed mens te zijn.’
Vanmorgen sloeg het ineens als een bom bij me in: ‘IK BEN GOED!!!’
Ik mag dus best tevreden zijn en ik kan er nu dus wel mee ophouden me tot nog hogere prestaties op te kloppen! Dat was de goddelijke manifestatie die mij overviel: IK BEN EEN GOED MENS!!!!!

Genade
Tja, ik vind het echt vervelend dat ik nu gelijk al je ballonnetje doorprik, maar ik neem nu toch wel een heel klein beetje trots in je stem waar. Is trots dan geen zonde?

Godsdienst
Ach ja, ik denk van wel. Maar als ik nu alleen nog maar één klein zondetje over heb, en ik denk dat het daarbij blijft, dan wil dat nog niet zeggen dat ik ook een door- en door- zondaar ben!

Genade
Zegt de Bijbel niet dat we allemaal zondaren zijn?
Prediker 7:20 Niemand op aarde is zo rechtvaardig, dat hij goed doet zonder te zondigen.
Romeinen 3:9 Allen zijn onder de zonde;

Romeinen 3:23 Allen hebben gezondigd.
Galaten 3:22 De Schrift heeft alles besloten onder de zonde,
1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf.
1 Johannes 1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar.

Godsdienst
Ja, maar sommigen van ons zondigen minder dan de anderen.

Genade
Daar ga je weer met je trots! Volgens mij ben jij momenteel aan het zondigen!

Godsdienst
Is dat echt waar?

Genade
O ja!

Godsdienst
Heeft iemand het ook gezien?

Genade
Hallo! (ze wijst naar ons)

Godsdienst
Verdorie!

Genade
Het is al goed. God ziet alles. Hij kent ons hart. Mijn zwakheden kent Hij absoluut zeker weten! Ik vertrouw liever op Hem en vraag dan ook of Hij me helpt, dan dat ik elke dag maar zou moeten rekenen op hoe goed ikzelf wel zou kunnen zijn.

Godsdienst
Nou, fijn voor jou hoor!

Genade
Jazeker, dat is het ook! Heel, heel erg fijn!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende