U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Je Zonden Zijn Weggedaan! Laat Ze Nu Zelf Ook Los!

Spontaan, op het moment dat je het absoluut niet wenst, komt de herinnering ineens weer bovendrijven. Oh, wat heb je het toch verknalt! Hoe heb je ooit zo stom kunnen zijn?

Eigenlijk kan je er helemaal niet mee leven. De gedachtes die toen door je hoofd gingen. Het komt allemaal weer terug om je te folteren. De gevoelens die je daar toen bij had vreten nog steeds aan je.

Kijk nu eventjes verder terug. 2000 jaar geleden hing Jezus Christus aan een hout. Uit de doorboorde handen en voeten druipt het bloed. De meute roept: ‘Kruisig Hem! We moeten Hem niet! Weg met Hem!’ Jij staat daar aan de voet van het hout. Jezus richt Zijn hoofd op en kijkt je recht in de ogen. Je hebt de neiging je ogen neer te slaan, maar het lukt niet. Zijn liefde overstroomt in die blik. Het stroomt zo direct bij jou naar binnen.

‘Ik hou van je, Mijn kind!’, spreekt Hij je zachtjes toe. ‘Ik weet er alles van. Jazeker, die keer dat je het helemaal dacht verknalt te hebben. Ik weet het! Ik vergeef je! Ik neem het helemaal van jou af. Ik geef jou al Mijn kracht zodat jij het ook los kan laten.’

Ondanks alle laatste technologische snufjes hebben we tegenwoordig nog altijd geen tijdscapsule. Anders zouden we eventjes een uitstapje kunnen maken buiten de tijd. Daar buiten al die tijdperken, die de Bijbel ‘aionen’ noemt, zouden we dan datzelfde hout als uiting van Gods vastgestelde plan zien staan.

Elke gruwelijke vijand, dus ook jij en ik, zou Hij daar met Zichzelf verzoenen.
2 Timotheus 1:9 God heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met Zijn eigen plan en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is voor de tijden van de aionen,

Wat een plan van liefde!

Diezelfde God heeft jou genade geschonken om te geloven.
Efeze 2:8 Door genade ben jij gered, door het geloof, en dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;

Waar nu toch weer eens diezelfde herinnering aan jouw gruwelijke zonde boven komt drijven, zie je het plan van Gods liefde. De terugblik aan de Heer op dat hout mag nu die boze herinnering overweldigen. Je mag Zijn liefde en vergeving ontvangen en vol blijdschap weten dat Hijzelf jouw kracht is om los te laten. Je leeft nu het leven van Zijn genade!

Wat er nu ook mag gebeuren in dit leven van genade, ook al stormen er veel twijfels door je heen, ook al komt de argwaan een kat in de zak gekocht te hebben bovendrijven, ook al val je soms in depressies en dat je het niet meer ziet zitten, ook al word je zelfs opnieuw geconfronteerd met je eigen ondeugden, de vergeving van zonden is jouw vaste basis.

Jij bent verzoend met een heilig God en je mag weten dat Hij Zijn leven in jouw zal uitwerken! Dat is jouw vast fundament!

Jij leeft nu het leven van Zijn genade! Heel praktisch betekent dat, dat je God bedankt en verder niks! Niet jouw inspanning! Niet jouw strijd tegen die beroerde herinneringen! God werkt en jij doet verder niks!

Die volgestampte kasten met jouw beschimmelde prestaties mogen zo naar het oud vuil. Eigen prestaties opnieuw aantrekken levert alleen maar een dood geestelijk leven op.

Romeinen 7:9 Toen het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven,

Christus is jouw leven.
Galaten 2:20 Ik leef, dat is, niet mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Colosse 3:4 Christus, die ons leven is,
Jij leeft nu het leven van Zijn genade! Als onze Christus nu weigert om ons te veroordelen ondanks onze rotte prestaties, dan zal Hij ons ook zeker niet laten vallen als ons vertrouwen (geloof) nou niet zo optimaal is. Je zit er dus echt helemaal niet naast als je denkt dat jij, met je falend geloof, toch dat heerlijke leven van Zijn genade leeft. God werkt dat, ook ondanks ons.

Misschien dat je toch nog tegenwerpingen hebt. Zo kan je zelfs oprecht, wijzend naar Romeinen 7: 9, bang zijn dat je met je verrotte eigen prestaties toch maar wel afstevent op een geestelijke dood. Tja, dat is inderdaad in het meest beroerde scenario een mogelijkheid. Besef dan wel dat dit jou voor Hem, die het Leven en de Opstanding is, tot Zijn specialiteit maakt. Zijn belang in jou wordt er zeker niet minder door. Zijn liefde voor jou blijft onverminderd doorstromen. Zijn werk aan jou maakt dat je, ondanks alles, nu het leven van Zijn genade leeft!

Hij heeft je zonden weggedaan. Hij werkt Zijn leven in jou. Hij zorgt dus ook wel dat jijzelf die zonden los kan laten. Alles, Zijn werk. Wat hebben we toch een heerlijke boodschap van genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende