U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Jezus Aannemen

Ik heb bepaalde talenten, die eigenlijk al in mijn genen vastgelegd waren. Zo kan ik rustig zeggen dat ik mijn muzikaal talent van mijn moeders kant geërfd heb. Dat heb ik van hen gekregen. Ik kan het ontkennen en er helemaal niks mee doen. Dan blijf ik toch nog altijd dat talent houden. Ik geniet er alleen niet echt van.

Is nou dat wat ik van huis uit heb meegekregen iets waar ik mijzelf voor op de borst kan slaan? Kan ik nou zomaar beweren dat het aan mijn geweldige daad van ontvangen van die aanleg ligt dat ik nu muzikaal ben? Ik denk dat echt iedereen mij dan wel voor niet goed snik zou verslijten als ik dat toch deed. Toch is dat precies wat er in de evangelische wereld gebeurt.

Johannes 1:12 Allen, die Hem [Christus] aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden,

Het Griekse woordje dat hier gebruikt wordt voor 'aannemen' betekent simpel: ‘toelaten of ontvangen’. Dat houdt in dat we aannemen wat er aangeboden wordt. Alles wat Christus inhoudt (Zijn hele werk) wordt over een persoon uitgestort. Die persoon ontvangt alles wat staat voor Christus. Daarmee heeft die persoon ook het gezag van een kind van God.

De uitdrukking ‘Jezus aannemen’ is een heel eigen leven gaan leiden in de evangelische wereld. Ik moet eerlijk zeggen dat ikzelf als evangelist deze uitdrukking ook heb uitgebreid tot ‘Jezus aannemen als je persoonlijke Redder’. Daarmee maakte ook ik van deze uitdrukking een eigen werk van de mens. Daarmee maakte ik de redding afhankelijk van eigen geloofsinspanning.

Je kan deze tekst net zo goed vertalen met: ‘Allen die Hem ontvangen hebben’. Daarmee komt de nadruk te liggen op de Schenker, die iets uitdeelt en niet op de ontvanger die iets aanneemt of afwijst.

De Heer gaf in Mattheus 10: 1 Zijn twaalf apostelen, i.v.m. hun dienst aan Israel, macht om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Als Hij hen dan uitzendt wordt precies ditzelfde Griekse werkwoord gebruikt.
Mattheus 10:8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebben jullie het ontvangen, geeft het om niet.
Je kan dus eveneens van die twaalf apostelen zeggen: ‘Allen die dit [die gaven] aangenomen hadden, heeft Hij macht gegeven om zieken te genezen’.

Met het ontvangen van die gaven was er nog geen enkele eigen inspanning gedaan door de apostelen. Precies hetzelfde geldt voor het moment dat wij Christus ontvingen. Het is slechts enkele verzen verderop, nadat we lezen over Christus aannemen, dat we dit woord op precies dezelfde wijze zien gebruiken.
Johannes 1:16 Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;
Wie zou het in zijn hoofd halen hier een eigen geloofsdaad van onszelf in te zien. Toch is dit het woord 'aannemen' van een paar verzen terug. Het is hier God zelf die vanuit Zijn volheid schenkt.

Mochten we toch bij ons eigen standpunt blijven dat ons eigen Nederlandse woord ‘aannemen’ op een eigen actieve respons wijst, dan spreekt de Bijbel ook dat tegen.
Johannes 3:27 Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.

Voor veel gelovigen is het probleem dat ze nadat de Heer hen getrokken heeft met Zijn genade, ze toch plotseling denken dat er nu eigen inspanning van hen verwacht wordt. Dat behandelt Paulus in de Galatenbrief. Om hen tot nadenken te brengen stelt hij hen de volgende vraag:
Galaten 3:2 Hebben jullie de Geest ontvangen als gevolg van werken van de wet, of van de prediking van het geloof?

Bij hen moet als vanzelfsprekend hierdoor de klik overspringen van: ‘Ach ja, natuurlijk! We hebben de Geest ontvangen toen Paulus ons verkondigde over het geloof van Christus! Het is allemaal het werk van Christus!’ Bij veel Evangelischen komt die klik echter niet. Dat woordje ‘ontvangen’ is namelijk weer datzelfde woordje dat in het Johannesevangelie is vertaald met ‘aannemen’.

Ze lezen deze tekst in Galaten dus als volgt:
Galaten 3:2 Hebben jullie de Geest aangenomen? De prediking is dan ook: ‘Ja, je moet Hem wel aannemen!’ In tegenstelling tot de Galaten, die door deze vraag opschrikken, komen zij met een bevestiging. Dus wel werken van de wet? Nee! Absoluut, Nee!

De geweldige rijkdom van Gods genade houdt in dat we in Christus alles, ja echt alles, ontvangen hebben. Dat ontvangen betekent dat het ons uit de hemel geschonken is. Alles, ja echt alles is het werk van de Heer! Wat hebben we dan ontvangen?

Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Alles wat Christus inhoudt (Zijn hele werk) wordt over een persoon uitgestort. Die persoon ontvangt alles wat staat voor Christus. Ja, Christus is zijn Leven! Wat een genade!
Click hier voor een video van Steve Mc Vey over dit onderwerp

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende