U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Moeder, God Van Alle Genade

God wil Zijn liefde en Zijn onuitputtelijke genade aan ons kenbaar maken. Vanwege onze menselijke voorstelling van God (niet vanwege wat de Bijbel leert) krijgen we daar maar moeilijk zicht op.
We stellen God als Vader voor, hetgeen Bijbels gezien volstrekt terecht is.
We sluiten daarmee God als Moeder uit, hetgeen volstrekt niet Bijbels is.

Gods liefde en genade heeft mannelijke, zowel als vrouwelijke kenmerken.
Jesaja 49: 14-15 Sion zegt: Yahweh heeft mij verlaten en Yahweh heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik jullie niet.

Hier is Yahweh een betere Moeder dan zij die haar zuigeling vergeet. Voor een vader is het niet vreemd om een kind te verlaten. Helaas ken ik daar voorbeelden van in mijn directe omgeving. Een moeder die dat doet kom je niet zo gauw tegen.

Misschien dat jouw moeder je wel in de steek heeft gelaten. Je hebt nu het gevoel dat je helemaal niemand meer kan vertrouwen. Gods liefde en genade sluit jou voor altijd op in Haar geborgenheid. Moeder God verlaat of vergeet jou nooit.

De voedende, koesterende, troostende en dragende genade van God openbaart Zij als Moeder voor Haar kinderen.
Jesaja 66: 12-13 Zo zegt Yahweh: …. Jullie zullen zuigen, jullie zullen op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden. Zoals de moeder iemand troost, zo zal Ik jullie troosten, ja, in Jeruzalem zullen jullie getroost worden.

Als je rusteloos bent en troost nodig hebt, dan neemt Moeder God je op Haar heup of ze koestert je op haar knieën. Ze spreekt je lieve woordjes toe tot je getroost bent. De troost van Moeder God is wel één van de meest sprekende genadekenmerken van God.

God is de grote Trooster. Haar tederheid verzacht het lijden van elke gelovige. De psalmist begreep dit moederlijk aspect van God toen hij schreef:
Psalm 131: 2-3 Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij. Israël mag hopen op Yahweh van nu aan en voor immer.

Als ik als kind iets rots had meegemaakt, of ik was gevallen of iets anders, dan nam mijn moeder me bij zich en streek zacht door mijn haren. Op de één of andere manier wist ze precies datgene te doen, wat me weer helemaal tot rust bracht. Daar zijn moeders goed in.

Misschien heb jij die moederliefde moeten missen. Gods genade en liefde kent jouw pijn en zal je op schoot nemen en precies datgene doen, wat jou weer helemaal tot rust brengt. Daar is God grandioos in.

Vaders zijn onhandig in troosten. Als ik het bij mijn kinderen probeerde had het nooit het effect, wat bij Machtelt als vanzelfsprekend kwam. Als er dan ook echt iets ernstigs was, waarbij ze troost nodig hadden, dan renden ze langs me heen zo direct naar Machtelt.

Het hele idee van God als Moeder kan je misschien tegenstaan. Vraag je dan wel af waar dat vandaan komt. Of het traditie is of de Bijbel. Laat niet de volle rijkdom van Gods genade aan je neus voorbij gaan vanwege traditie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende