U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zingen & Dansen In Genade

Romeinen 5: 17 Nu wij die overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen hebben, heersen we als koningen in het Leven door de ene, Jezus Christus.

Wow! Wat een heerlijke vrijheid hebben we in Christus Jezus! We hebben dat allemaal simpel ontvangen dankzij die overvloed van Gods genade. Dit wijst op het leven met hoofdletters. Het leven dat we nu in Christus Jezus bezitten. Het heeft niks te maken met een aards koningschap in dit huidige bestaan op aarde. Het is Zijn Leven! Christus Leven.

Iets van die heerlijke heerschappij in het leven proef ik in de volgende video.

Nou maak ik ook nog eens een woordspeling in het Engels. ‘Singing In The Rain’ wordt dan: ‘Singing In The Reign’. Daar zie je Gene Kelley zingen en dansen in de regen, maar dat kan je dus ook beluisteren als ‘Zingen In Gods Heerschappij’.

Het kinderlijke vieren van Gods liefde en genade is zo terug te vinden in Kelly’s dans en zang. Wat is het een grandioos feest dat God ons in Zijn vrijheid geplaatst heeft. Hij heeft ons overladen met Zijn liefde en genade. Hij heeft ons het Leven gegeven en in dat Leven mogen we heersen. Het is Christus die in ons werkt zowel het willen als het werken. Dat is genade! Overvloeiende genade!

Waar God ons met genade tegemoet treedt, daar doet Hij dat beslist niet zuinigjes.
Romeinen 5:20 De genade is meer dan overvloedig geworden,
2 Corinthe 9:8 God is machtig om alle genade in jou overvloedig te schenken,
Efeze 1:7 Naar de rijkdommen van Zijn genade,
Efeze 2:7 De overweldigende rijkdommen van Zijn genade.
1 Timotheus 1:14 Zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest,
Jakobus 4:6 Hij geeft des te grotere genade.
1 Petrus 1:2 Genade wordt jullie vermenigvuldigd.

De vreugde, de blijdschap, het plezier, het spat je met al die hoosbuien vanaf het scherm tegemoet. Hoe vaak zien we die uitspatting van Gods genade niet helemaal ten onrechte aan voor wereldgelijkvormigheid? We hebben de neiging om met een behoorlijke dosis wantrouwen te reageren.

Waar Gods overvloeiende rijkdom van genade werkt, daar komt blijdschap, plezier, ja vreugde openbaar.
Het Griekse zelfstandig naamwoord ‘charis’ betekent ‘genade’.
Waar genade werkt vinden we in de Bijbel het Griekse werkwoord ‘charion’, wat letterlijk ‘vol genade zijn’ betekent, maar dat wij weergeven met het Nederlandse werkwoord ‘verblijden’, verheugen’ of ‘vreugde bedrijven’.

Ja, Gods genade werkt in jouw leven en de vreugde, de blijdschap, het plezier, het spat ervan af.
2 Corinthe 6:10 Als bedroefd, maar altijd blij.
2 Corinthe 13:11 Wees blij,
Filippi 1:18 Christus wordt verkondigd; en daarin verblijd ik mij, en zal ik mij ook verblijden.
Filippi 2:17-18 Ik verblijd mij, en ik verblijd mij met jullie allen. Wees nou ook maar blij en verblijdt je met mij.

Filippi 3:1 Verblijdt je in de Here!
Filippi 4:4 Verblijdt je altijd in de Here! Weer zeg ik je: Verblijdt je!
1 Thessalonica 5:16 Verblijdt je altijd,
Openbaring 19:7 Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven,

Spatten en dansen in die overvloeiende heerlijkheid totdat ineens die vreugde in de kiem gesmoord lijkt te worden wanneer daar een politieagent verschijnt. Wat een perfecte illustratie van het terugdeinzen in de genade. De vreugde over het vrije onvoorwaardelijke geschenk wordt plotseling een halt toegeroepen en gesmoord in wetticisme.

Wetticisme berooft je van het genot van die overvloeiende genade.
Romeinen 11:6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.
2 Corinthe 6:1 Als medewerkers van God vermanen wij jullie de genade van God niet vergeefs te ontvangen,
Galaten 1:6 Het verbaast mij, dat jullie je zo snel van Hem, die jullie in de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,
Galaten 5:4 Je bent los van Christus, als je door wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade sta je dan.
Hebreeën 12:15 Let erop, dat niemand iets verliest van de genade van God,

Laat je vreugde je niet ontroven door prestatiegerichtheid. God eist niks. God schenkt.
Laat je niet inpakken door leraars die genade en Gods liefde onvoldoende vinden, die nu allerlei regels voor jou weten te bedenken. Voor God ben jij volkmaakt!
Ik wens jullie minstens zoveel plezier toe als Gene Kelley, al zingend en dansend in die heerschappij van Gods genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende