U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Rechtvaardig Oordeel Met Het Kenmerk: Liefde

Godsdienst kan over God nadenken zonder dat daar een greintje liefde bij komt kijken. Breng je dat dan toch ter sprake, dan krijg je het antwoord: ‘We belichten nu Gods gerechtigheid!’ Bestaat er dan een kant aan God dat niet liefde is? Kunnen we inderdaad Gods rechtvaardig oordeel bespreken zonder Zijn liefde te berde te brengen?

De Bijbelse uitdrukking ‘rechtvaardigheid’ of ‘gerechtigheid’ is binnen onze maatschappij een geheel eigen leven gaan leiden. De uitdrukking is losgeweekt van wat de Bijbel erover leert en wij hebben er als mensen onze eigen invulling aan gegeven.

Daar waar iemand de fout in is gegaan, daar moet een vergelding tegenover geplaatst worden. De roep om letterlijke wraak wordt in de maatschappij steeds luider gehoord. De pijn die iemand is aangedaan, moet met gelijke munt vergolden worden. Dit is zeker de afgelopen decennia steeds sterker geworden. Vandaar dat de strafmaat ook telkens verder naar boven wordt opgekrikt.

Ik ben er vrijwel zeker van dat mijn volgende bewering voor aardig wat verbazing zal zorgen. Deze menselijk manier van wraakactie komt totaal niet overeen met wat de Bijbel leert over Gods gerechtigheid. De Bijbel bekijkt gerechtigheid altijd door de bril van Gods liefde!

Ergens ‘gerechtigheid brengen’ staat in de Bijbel totaal niet in enige relatie tot oordelen. De Bijbelse betekenis van deze uitdrukking is het brengen van herstel en verzoening. ‘Rechtvaardigen’ oftewel ‘Gerechtigheid Brengen’ betekent heel letterlijk iets ‘recht maken’. In het hele Oude Testament lees je over Gods gerechtigheid waarmee gedoeld wordt op de liefdevolle zorg voor elkaar.

In de Bijbel botst Gods gerechtigheid dus totaal niet met Gods liefde of Zijn genade. Gods gerechtigheid is juist voortdurend een uiting van die liefde en genade. Goddelijke gerechtigheid is Gods reddend handelen voor de onderdrukten. God zorgt ervoor dat alles recht komt voor iedereen!

Jesaja 1: 17 leert goed te doen, tracht naar recht [letterlijk: vraag naar oordeel], houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
Jeremia 21: 12 o huis van David: Zo zegt Yahweh:
Oefent ten spoedigste recht [Letterlijk: berecht tot in de morgen oordeel] en bevrijdt de beroofde uit de macht van de verdrukker,

Yahweh zelf geeft hier dus aan dat de manier waarop goddelijke gerechtigheid en oordeel wordt beoefend zich openbaart in het herstellen van de juiste verhoudingen. Degene die beroofd was wordt bevrijd uit de macht van de verdrukker. Gerechtigheid is hier dus geen vergelding, maar herstel.

De Bijbel spreekt toch ook over de toorn van God?
Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven van de aioon; maar wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Efeze 5:6 Laat niemand je misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt
de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.

Als we de betekenis van het Griekse woord ‘orge’, dat hier gebruikt wordt, bekijken zien we dat dit woord feitelijk wijst op een sterke beroering van emotie. Iedere heftige emotie valt hieronder. We weten toch wat het wezen van God is? God is liefde! Dat heeft zijn invloed op al Gods handelen. Als we nu dan deze sterke uiting van emotie bij God uitleggen als iets dat strijdend is met de liefde van God, dan weten we dus bij voorbaat dat we met zo’n uitleg ingaan tegen het wezen van God.

Is er straf over de zonde? Die is er wel degelijk!
Romeinen 6:23 Het loon, dat de zonde geeft, is de dood,
God is niet de uitbetaler van dat loon. Dat is de zonde. Die geeft dat loon. Waar komt God mee?
Romeinen 6:23 De genade, die God schenkt, is het leven van de aioon in Christus Jezus, onze Here.

God is liefde. Hij is niet liefde plus nog iets anders. Gewoon: Liefde! Alles waar we verder bij God nog over nadenken past binnen dit wezen: God is liefde! Ook Gods rechtvaardig oordeel draagt dit kenmerk: Liefde!

Nog enkele links naar andere artikelen over dit onderwerp:
Gods Gerechtigheid: De Vaste Basis
Onthulling Van Gods Gerechtigheid
Opgewekt Tot Onze Rechtvaardiging
Toorn Van God
Gods Gerechtigheid
Wat Is Gods Gerechtigheid?
Video André Piet Gods gerechtigheid 1
Video André Piet Gods gerechtigheid 2

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende