U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gered Worden Van God?

Mattheus 25:24 Heer, ik wist van u, dat u een hard mens bent, die maait, waar u niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar u niet hebt uitgestrooid.

God, de Slavendrijver!
Elke zondag zie ik opnieuw een trieste groep in het zwart geklede mensen naar hun diverse kerkgenootschappen lopen. Fietsen mag niet. Auto rijden al helemaal niet. God straft onmiddellijk.

Die god is boos en eisend! Die godsdienst is een systeem van zondebeheer. Voortdurend is men op de hoede om te voorkomen dat men niet plotseling verteerd wordt door gods oordelend vuur. Op elke hoek van de straat loert weer een andere verzoeking. Je herkent die verstijvende vroomheid in de oudste zoon van de genadevolle Vader.

Lukas 15: 29 Zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden,

Ik ben u nooit ongehoorzaam geweest! Wat een uitspraak! De benauwdheid in deze verdediging verstikt je gewoon. Je proeft zijn paranoïde besef dat vader voortdurend over zijn schouder meekijkt om hem bij de eerste de beste overtreding op de nek te springen.

Deze meedogenloze, gewelddadige god is de oorzaak van veel ellendig getob onder gelovigen. Dan kan er wel staan dat Hij zegt:
Mattheus 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven;
Dit lijkt voor deze gelovigen eerder een instinker, want deze god levert alleen maar stress op. Spanning en angst kenmerkt het geloofsleven van velen. Wat je ook doet, nooit buiten de streepjes kleuren want god straft onmiddellijk.

Mattheus 12:33 Aan zijn vrucht kent men de boom.
Zoals zijn god is, zo is ook zijn slaafje. Inquisitie en godsdienstvervolgingen zijn ineens niet zo vreemd meer. Rechtszaken, boekverbrandingen, openbare protesten. Vrome, gewelddadige gelovigen zijn eigenlijk niet zo vreemd als je eenmaal die god kent. In discussies kan men elkaar het vel over de oren trekken omdat in die ander niet de persoon gezien wordt die God liefheeft. Zoals zijn god is, zo is ook zijn slaafje.

Alsof deze karikatuur van God ook nog bevestigd lijkt te moeten worden, heeft een groot deel van de christenheid een eigen versie van het evangelie. Het is bij dat vreemde verhaal alleen wel de vraag of je van Gods evangelie kan spreken. Ook hier komt God namelijk opnieuw beroerd, ver beneden alle pijl, uit te voorschijn.

De boodschap die zo onwerkelijk vaak verteld wordt, is dat de mens van God gered moet worden. Als dit niet zo prominent als de blijde boodschap binnen de christenheid verkondigd zou worden, dan zou je hier toch wel het label ‘godslasterlijk’ opplakken.

In het kort is deze boodschap als volgt: God moet de zondaars straffen omdat Hij heilig is. Jezus heeft de prijs voor die zonde aan God betaald. God kon daardoor Zijn woede op Christus botvieren. Door nu achter Jezus te schuilen zijn we gered.

Hier is dus een boze god en een lieve Jezus. Doordat Jezus nu tussen God en ons in gaat staan worden we daardoor dus gered. We zijn dan dus gered van die boze god. Een belachelijke, idiote voorstelling. Maar wanneer je weet dat vrijwel de hele christenheid God inderdaad als een hard mens ziet die over de schouder meekijkt of je misschien niet zondigt, dan is het eigenlijk zo vreemd nog niet.

Romeinen 5:10 Wij, die vijanden waren, zijn nu met God verzoend.
2 Corinthe 5:18 Alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft.
Het was nou juist God zelf die het initiatief nam. Hij zag hoe wij woedend tegenover Hem stonden. Hij heeft ons met Zich verzoend. Hij heeft samen met de Zoon het plan opgesteld en uitgewerkt om ons aan Zijn vaderhart te drukken.

Al die belachelijke, enge ideeën over God, die in de christenheid gemeengoed zijn geworden. God zelf in Zijn geliefde Zoon bevrijdt ons volkomen van dat soort waanvoorstellingen. Al onze voorstellen tot slavendienst verstommen in Vaders liefdevolle omarming. Hij bekleedt ons met Christus en start het grootste hemels feest ever! Wow! Wat een genade!

Nog twee knipoogjes met een verwant onderwerp:
Aanhoudende Gebedsstrijd
God Is Niet Van Gedachten Veranderd

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende