U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geef Ons Vlees!

Machtelt is momenteel bezig met een studie te geven over Efeze & Colosse. Telkens als ze er iets van heeft doorgegeven komt daar ook weer een studieartikel uit voort voor deze Site. Ik kan me eigenlijk niks heerlijkers voorstellen dan die rijkdom van genade zoals die van de bladzijden van deze twee boeken afdruipt! Dat is het echte leven! Dat is onze identiteit! Dat is ons hele doen en laten in Christus Jezus!

Ik kan me nog herinneren hoe ik een aantal jaren terug een aaneensluitende studie gaf over Efeze. Na afloop van zo’n avond is het studieonderwerp nog altijd in de verste verte niet van tafel.

Zo zaten we met een aantal nog wat verder door te praten onder het genot van een bakkie koffie, toen er ineens iemand op me af kwam: ‘Dat was duidelijke taal’, zei die,’maar weet je wat onze gemeente nu vooral hard nodig heeft? Dat is een praktisch woord!’

Ik keek hem een beetje ontdaan aan. ‘Weet je wel dat we met een studie in het boek Efeze bezig zijn?’, vroeg ik hem. ‘Jazeker!’, antwoordde hij.
Heb je dan ook gemerkt dat ik geen enkel vers en ook geen enkele uitspraak van Paulus in deze brief heb overgeslagen?’, vroeg ik nog maar eens voor alle zekerheid. Opnieuw kwam zijn ‘Ja’.

‘Heb ik dan ook de juiste uitleg van dit gedeelte gegeven?’, vroeg ik hem dan nog maar weer. ‘O ja, natuurlijk wel’, gooide hij er wat korzelig uit, ‘maar misschien zou het toch goed zijn om er in het vervolg wat meer praktische toepassingen tussendoor te gooien’.

Je mag best weten dat ik hier nogal mee in mijn maag zat. Wat moest ik hier nou mee? We zaten nog maar in het allereerste hoofdstuk van Efeze en er zouden dus zeker nog vier van dergelijke hoofdstukken volgen voordat we aan de zogenaamde ‘praktische’ hoofdstukken toekwamen.

Je hebt trouwens totaal niks aan die zogenaamde ‘praktische’ hoofdstukken van Efeze als je het leerstellig fundament als iets onpraktisch aan de kant schuift. Juist die eerste hoofdstukken laten ons zo overheerlijk de rijke plaats zien die wij nu in Christus innemen. Hoezo onpraktisch?

Slaan we deze eerste hoofdstukken over en beginnen we zomaar in die laatste, de ‘praktische’, hoofdstukken, dan verliezen we nou juist het echte praktische leven van Christus als ons leven. We grijpen dan die hoofdstukken aan om zelf die uitwerking van Gods genade als een opdracht aan ons uit te voeren. We vallen dan met één grote plons midden in ons vlees!

Sindsdien heb ik meerdere malen deze roep om een praktisch woord te horen gekregen. Enig idee hoe je daar op reageert? Is er iemand die hier het antwoord op heeft? Heeft iemand daar een weg in gevonden? Bij die eerste vier hoofdstukken van Efeze en zo’n reactie vraag ik mezelf echt af: ‘Hoezo onpraktisch?’

Zonder het praktische handvat van de eerste hoofdstukken….
Zonder het praktische handvat van Christus als mijn Leven…..
Zonder het praktische handvat van genade die werkt…..
Je houdt alleen maar het eigen vlees over. Dat is compleet onpraktisch!

God had Mozes gebruikt om Zijn verbondsvolk uit Egypte te leiden. Dagelijks zorgde de Heer in de woestijn voor Zijn volk. Hij liet het manna op hen regenen. Een prachtig beeld van Christus Jezus (Johannes 6). Daarmee was al de honger van het volk gelenigd. In al hun noden was voorzien. In al onze nood (en meer, veel meer dan dat) heeft God in Christus Jezus voorzien. Hij is ons leven! Hij vult ons! Hij leidt ons!

Daar komt iemand bij God aanzetten en hij zegt: ‘Die Christus als ons leven, dat is wel allemaal duidelijke taal. Maar wat we nu hard nodig hebben is iets praktisch!’ Zo tegen God spreken? Dat zou toch nooit iemand doen? Nee?
Numeri 11: 4 De Israëlieten begonnen te jammeren: Wie geeft ons vlees te eten?
Ze hadden hun buik gevuld met manna, oftewel Christus was hun Leven. ‘Wie geeft ons vlees?!’

Praktische prediking is essentieel. Daarom is het wezenlijk dat Christus als ons Leven verkondigd wordt. Wanneer dat echter niet voldoende is, dan blijkt er verlangen naar iets anders te zijn. Verlangen naar vlees. Dat wordt dan ook helaas in het overgrote merendeel van de christenheid verkondigd: Onze inspanning voor God, oftewel vlees.

De opgestane en verheerlijkte Christus: Jouw Leven. Meer dan voldoende! Gods overvloeiende rijkdommen van genade!

Click hier voor het duidelijk antwoord op al dit vlees

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende