U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Onbeschaamd Stoutmoedig

Boud manhaftig viert hij het leven! Driest en onverschrokken stort hij zich in overstromende volheid! Onversaagd, vermetel toont hij alles wat in en door hem werkt! Aller aandacht is strak gespannen op zijn fiere heroïek. Manmoedig en onbeschroomd leeft hij zijn leven uit de dood!

Dit is dan de ingetogen beschrijving van wie jij bent in Christus!
Genade…..
Ja, rijkdom van genade…..
Ja, rijkdommen van genade…….
Ja, overvloeiende rijkdommen van genade rusten jou toe tot alles wat en wie jij bent!
Ja, overvloeiende rijkdommen van genade werken in jou uit alles waartoe jij geroepen bent.

Vind jij dit nou eigenlijk wel een beetje boel over de top? Vind je dat dit nou niet zozeer jouw leven als gelovige typeert? Ach ja, en je doet nog wel zo je best, maar dit, nee dit is te gek!

Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Alles wat gedaan wordt voor de Heer komt inderdaad nooit op dit peil. Ik ben nu zo’n 62 jaar. Op mijn 17e leerde ik de Heer kennen. Bij mij was dit er zo ongeveer 30 jaar lang ook niet bij. Ik probeerde het natuurlijk wel, maar het kwam niet van de grond.

Jij doet je best. Ik probeerde. Ik deed voor de Heer. Tja, een zielige imitatie van Gods overvloeiende rijkdommen van genade.

Galaten 2: 20 Ik leef, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Christus leeft!!!!!!!!!
Dat leven doet Hij in mij!!!!!!!!

Efeze 2:5 God heeft ons levend gemaakt met Christus;
Christus leeft!!!!!!!!!
Dat leven doet Hij in ons!!!!!!!!

Colosse 2:13 God heeft jullie mee levend gemaakt met Christus.
Christus leeft!!!!!!!!!
Dat leven doet Hij in jullie!!!!!!!!

Colosse 3:3 Jouw leven is met Christus verborgen in God.
Christus leeft!!!!!!!!!
Dat leven doet Hij in jou!!!!!!!!

Colosse 3:4 Christus …, Die ons leven is,
Christus leeft!!!!!!!!!
Dat leven doet Hij in ons!!!!!!!!

Jouw potentie is onbeperkt! Dat komt omdat de Persoon die jouw leven is onbeperkt is! Hij is Degene die jou Zijn bekwaamheid schenkt! Hij is Degene die Zijn bekwaamheden ook in jou uitwerkt! Onbeschaamd werkt die overvloeiende rijkdom van Gods genade het leven van Christus in jou uit!
1 Corinthe 15:10 Door de genade van God ben ik, wie ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, maar niet ik, maar de genade van God, die met mij is.

Jij deed je best en Ik probeerde. Ik deed het voor de Heer. Gods bestemming voor jou is veel rijker, veel voller. Het is Christus die Zijn leven in jou uitwerkt! Waarom blijf je dan nog altijd maar in die wachtkamer van het leven zitten, waar jezelf maar wat aanknutselt voor de Heer?

Dit leven is geen wachtkamer. Het is het theater waar God als de ware Regisseur Zijn plan volvoert met jou als acteur. ‘Theater’ betekent letterlijk: ‘Waar er geplaatst wordt’. God plaatst jou en Zijn plan wordt volvoert.
Filippi 2:13 God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.

Vastberaden en gewaagd voltrekt zich het liefdesdrama van God. De stukken worden gezet en we zien jou vrijmoedig, onverschrokken jouw pad bewandelen. Een pracht spel vol heldendom. Genade die werkt tot in het kleinst onderdeeltje. Liefde die overwint! Eind goed, al goed! Pracht theater! Hoe kan het ook anders met zo’n Regisseur?

Boud manhaftig viert hij het leven! Driest en onverschrokken stort hij zich in overstromende volheid! Onversaagd, vermetel toont hij alles wat in en door hem werkt! Aller aandacht is strak gespannen op zijn fiere heroïek. Manmoedig en onbeschroomd leeft hij zijn leven uit de dood!

Dit is wie jij bent in Christus!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende